Mestské zastupiteľstvo mesta Martin – pokračovanie zo dňa 26.8.2021

PROGRAM:

  1. BOD: Rôzne – hlasovanie
  2. BOD:: Interpelácie
  3. BOD  Záver

Môže vás zaujať

There is no slider selected or the slider was deleted.