Mestské zastupiteľstvo mesta Martin dňa 13.10. 2021

Program:

  • 1. Otvorenie
  • 2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice
  • 3. Schválenie programu
  • 4. Prerokovanie návrhu taríf na autobusovú dopravu poskytovanú prostredníctvom Dopravného podniku mesta Martin
  • 5. Záver

Materiály: https://www.martin.sk/material-na-rokovanie-mimoriadneho-msz-konane-13-10-2021/ds-2262

Môže vás zaujať

There is no slider selected or the slider was deleted.