Podháj-Stráne3 Videí

Námestie na Podháji dostane nový vzhľad. Pribudnú ihriská, zeleň aj oddychové zóny

Revitalizácia Námestia protifašistických bojovníkov sa pripravuje od začiatku tohto volebného obdobia. Zelený park medzi obytnými domami na Podháji počíta s veľkým a malým dopravným okruhom, detským a workoutovým ihriskom. Už v lete v roku 2019 bola vypracovaná architektonická štúdia a bolo vykonané geodetické zameranie územia. V súčasnosti je vybavené územné rozhodnutie. Podpísaná je zmluva na […]

Stojisko smetných nádob bude zo Strání odstránené. Niektorí ľudia si z neho urobili zberný dvor

Už je to nejaký čas, čo poslanci VMČ Podháj-Stráne zriadili na križovatke ulíc Hollého a Halašova stojisko smetných nádob. Hoci bolo označené upozorňujúcou tabuľou aj fotopascou, mnohí ľudia to ignorovali. Z miesta sa stalo nedôstojné smetisko a tak sa poslanci, aj po mnohých podnetoch tamojších obyvateľov rozhodli stojisko definitívne odstrániť.

Beseda s poslancami za MČ Podháj-Stráne a Záturčie

Aktuálna téma v 50. týždni (7.-13.12.2020) Milí diváci, v dnešnej aktuálnej téme budeme opäť diskutovať s predsedami výborov mestských častí. Tentokrát pozvanie do štúdia prijali Tomáš Ignačák, predseda VMČ Podháj-Stráne a Tomáš a Tomáš Zanovit, predseda VMČ Záturčie. Venovať sa budú realizovaným investíciám v tomto volebnom období, parkovaniu, rekonštrukciám ciest a chodníkov a predstavia aj […]