Faktúry odberateľské 2017

Všetku dokumentáciu momentálne premiestňujeme zo starej verzie internetovej stránky – tvturiec.sk. Preto v prípade, že na tomto mieste nemôžete nájsť konkrétny dokument, skúste vyhľadávanie cez pôvodnú stánku.

Dátum  zverejneniaOdberateľAdresaPredmet fakturáciePDF
09.05.2017Mária Knošková, IČO: 46567224 M.Jankolu 5293/4,Martin za podnájom v mesiaci apríl 2017 fa knoškova april
 09.05.2017 OZ Premena spolupráca v Turci, IČO: 412388970 Hviezdoslavova 23/A, Martin za podnájom v mesiaci apríl 2017 FA OZ premena
 09.05.2017 Ingrid Zigová, IČO: 33926662 Malá hora 3, Martin za podnájom v mesiaci apríl 2017 FA zigová apríl 2

FA zigová apríl 1
 09.05.2017 Double sport, s.r.o. IČO:50309021 C.Majerníka 4672/9, Martin za podnájom v mesiaci apríl 2017 fa double sport apríl
 05.06.2017 Mária Knošková, IČO: 46567224 M.Jankolu 5293/4,Martin za podnájom v mesiaci máj 2017 fa Knošková
 05.06.2017 OZ Premena spolupráca v Turci, IČO: 412388970 Hviezdoslavova 23/A, Martin za podnájom v mesiaci máj 2017 Fa OZ Premena
 05.06.2017 Ingrid Zigová, IČO: 33926662 Malá hora 3, Martin za podnájom v mesiaci máj 2017 FA Zigova 1FA Zigova 2
 05.06.2017 Double sport, s.r.o. IČO:50309021 C.Majerníka 4672/9, Martin za podnájom v mesiaci máj 2017 FA Double sport
05.06.2017 Kultúrna scéna Martin Nám.S.H.Vajanského 1, Martin za podnájom v mesiaci máj 2017 FA kulturna scena
 10.07.2017 Mária Knošková, IČO: 46567224 M.Jankolu 5293/4,Martin  za podnájom v mesiaci jún 2017 fa knoškova
 10.07.2017 OZ Premena spolupráca v Turci, IČO: 412388970 Hviezdoslavova 23/A, Martin za podnájom v mesiaci jún 2017 Fa oz premena
 10.07.2017  Ingrid Zigová, IČO: 33926662 Malá hora 3, Martin za podnájom v mesiaci jún 2017fa zigova 1  fa zigova 2
 10.07.2017 Kultúrna scéna Martin Nám.S.H.Vajanského 1, Martin za podnájom v mesiaci jún 2017 Fa kulturna scena
 10.07.2017 Double sport, s.r.o. IČO:50309021  C.Majerníka 4672/9, Martin za podnájom v mesiaci jún 2017 fa double sport
 09.08.2017 Mária Knošková, IČO: 46567224 M.Jankolu 5293/4,Martin  za podnájom v mesiaci júl 2017 fa knoškova jul
 09.08.2017 OZ Premena spolupráca v Turci, IČO: 412388970 Hviezdoslavova 23/A, Martin za podnájom v mesiaci júl 2017 fa premena jul
09.08.2017 Ingrid Zigová, IČO: 33926662 Malá hora 3, Martin za podnájom v mesiaci júl 2017 fa zigova 1 jul,  fa zigova 2 jul
 09.08.2017 Kultúrna scéna Martin Nám.S.H.Vajanského 1, Martin za podnájom v mesiaci júl 2017 fa kulturna scena jul
 09.08.2017 Double sport, s.r.o. IČO:50309021 C.Majerníka 4672/9, Martin za podnájom v mesiaci júl 2017 fa double sport jul
 10.09.2017 Mária Knošková, IČO: 46567224 M.Jankolu 5293/4,Martin za podnájom v mesiaci august 2017 fa Knošková august
  10.09.2017  OZ Premena spolupráca v Turci, IČO: 412388970 Hviezdoslavova 23/A, Martin za podnájom v mesiaci august 2017 fa OZ PREMENA 8
10.09.2017 Ingrid Zigová, IČO: 33926662 Malá hora 3, Martin za podnájom v mesiaci august 2017 FA Zigova 8 1
  10.09.2017 Kultúrna scéna Martin Nám.S.H.Vajanského 1, Martin za podnájom v mesiaci august 2017 Fa Kulturna scena 8
  10.09.2017 Double sport, s.r.o. IČO:50309021  C.Majerníka 4672/9, Martinza podnájom v mesiaci august 2017 Fa double sport august
 11.10.2017  Mária Knošková, IČO: 46567224 M.Jankolu 5293/4,Martinza podnájom v mesiaci september  2017 fa knošková
 11.10.2017  OZ Premena spolupráca v Turci, IČO: 412388970 Hviezdoslavova 23/A, Martinza podnájom v mesiaci september  2017 fa OZ Premena september
 11.10.2017 Ingrid Zigová, IČO: 33926662 Malá hora 3, Martinza podnájom v mesiaci september  2017 fa zigova september 1

fa zigova september 2
11.10.2017 Kultúrna scéna Martin Nám.S.H.Vajanského 1, Martinza podnájom v mesiaci september  2017 fa kulturna scena september
11.10.2017 Double sport, s.r.o. IČO:50309021  C.Majerníka 4672/9, Martinza podnájom v mesiaci september  2017fa double sport september
10.11.2017 Double sport, s.r.o. IČO:50309021 C.Majerníka 4672/9, Martin za podnájom v mesiaci oktober  2017 Fa Double sport 10
10.11.2017 Mária Knošková, IČO: 46567224 M.Jankolu 5293/4,Martin za podnájom v mesiaci oktober  2017 FA Knošková 10
 10.11.2017  Ingrid Zigová, IČO: 33926662 Malá hora 3, Martin za podnájom v mesiaci oktober  2017 FA Zigova 2 10FA Zigova 1 10
 10.11.2017 Kultúrna scéna Martin Nám.S.H.Vajanského 1, Marti za podnájom v mesiaci oktober  2017 Fa kulturna scéna 10
 10.11.2017 OZ Premena spolupráca v Turci, IČO: 412388970 Hviezdoslavova 23/A, Martinza podnájom v mesiaci oktober  2017 FA OZ Premena 10
 10.12.2017 Double sport, s.r.o. IČO:50309021 C.Majerníka 4672/9, Martinza podnájom v mesiaci november 2017 FA Double november
 10.12.2017  Mária Knošková, IČO: 46567224 M.Jankolu 5293/4,Martinza podnájom v mesiaci november 2017 FA Knoškova november
 10.12.2017 Ingrid Zigová, IČO: 33926662 Malá hora 3, Martinza podnájom v mesiaci november 2017 FA Zigova november 1

Fa zIGOVA NOVEMBER 2
 10.12.2017  Kultúrna scéna Martin Nám.S.H.Vajanského 1, Martinza podnájom v mesiaci november 2017 FA Kulturna scena november
 10.12.2017 OZ Premena spolupráca v Turci, IČO: 412388970 Hviezdoslavova 23/A, Martinza podnájom v mesiaci november 2017 FA OZ Premena november