O televízii

Spoločnosť Televízia Turiec, s.r.o. (ďalej len TV Turiec) bola založená ako obchodná spoločnosť na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 12/96 zo dňa 7. 3. 1996 a Spoločenskej zmluvy zo dňa 14. 2. 1996. Do obchodného registra bola zapísaná 18. 3. 1996, pričom 100% vlastníkom spoločnosti je mesto Martin. TV Turiec je členom lokálnych televízií Slovenska LOTOS.

 

ŠKOLSTVO

Predškoláci spoznávali ľudové zvyky a tradície v projekte Turiec očami detí

Združenie Turčianskych muzikantov pripravilo pre predškolákov cyklus tvorivých dielní, ktoré zaujímavo a interaktívne  približujú tradičnú ľudovú kultúru. Škôlkari získavali vedomosti z oblastí ako je Príroda Turca, Modrotlač a Stridžie dni. Vyhodnotenie programu bolo v pondelok (10.12.2018)  a hosťom programu boli Detský folklórny súbor Lúčik a Ľudová hudba Rodinka. (Visited 7 times, 1 visits today)

Na benefičnom koncerte sa hľadal kľúč pre Detské krízové centrum Náruč

Detské krízové centrum Náruč je pobytové zariadenie na pomoc týraným, zneužívaným a zanedbávaným deťom pôsobiace v Žilinskom regióne od roku 2000. Jeho kapacita je 22 miest. Klientmi sú primárne deti vo veku 3 -12 rokov. Prvú decembrovú nedeľu (2.12.2018) ste zaslaním SMS a podporou benefičného koncertu v OC Tulip mohli práve tomuto centru pomôcť. (Visited […]
(Visited 1893 times, 2 visits today)