O televízii

Spoločnosť Televízia Turiec, s.r.o. (ďalej len TV Turiec) bola založená ako obchodná spoločnosť na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 12/96 zo dňa 7. 3. 1996 a Spoločenskej zmluvy zo dňa 14. 2. 1996. Do obchodného registra bola zapísaná 18. 3. 1996, pričom 100% vlastníkom spoločnosti je mesto Martin. TV Turiec je členom lokálnych televízií Slovenska LOTOS.

 

Na enviro tábore objavovali deti zaujímavé miesta. Naučili sa veľa o rastlinách, hmyze i zvieratách

Naučia sa aj to, čo nenájdu v učebniciach prírodovedy a vlastivedy. Deti z martinských základných škôl majú príležitosť absolvovať environmentálne vychádzky po zákutiach Turca a môžu sa naučiť zážitkovou formou nové informácie o zvieratách, hmyze či rastlinách. Organizátorom enviro táborov je Občianske združenie Centrum environmentálneho vzdelávania Turiec.

Deti namiesto toho, aby si kúpili nejakú sladkosť v školskom bufete venovali korunky tým, ktorí bojujú s onkologickým ochorením. Aj taký bol Deň narcisov

Vo štvrtok 18. apríla sa celé Slovensko „oblieklo“ do žltej farby. Konal sa už 28. ročník jedinečnej verejnoprospešnej zbierky Ligy proti rakovine, známy ako Deň narcisov. Aj v uliciach mesta sme stretli nielen mnohých dobrovoľníkov s pokladničkami v rukách, ale aj mnohých ľudí, ktorí boli ochotní prispieť a vyjadriť tak solidaritu s onkologickými pacientmi. Počas […]

ZDRAVOTNÍCTVO

V prípade, ak potrebujete vyhľadať pohotovosť, od 2. júla ju nájdete na novom mieste. V areáli martinskej nemocnice. Pre ľahšiu orientáciu vás k nej dovedú červené čiary

Na základe rozhodnutia MZ SR zabezpečuje Univerzitná nemocnica v Martine dočasné prevádzkovanie ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých. Pacienti budú vyšetrovaní v priestoroch ambulantnej časti Kliniky hematológie a transfuziológie, pričom pre ľahšiu orientáciu vás k nej dovedú vyznačené červené čiary.

Sú hračkou a zároveň terapeutickou pomôckou. Škola v bielom, ktorá vzdeláva malých pacientov dostala vzácne bábiky, ktoré pomáhajú deťom prekonať strach z nemocnice

Minulý týždeň zavítali do Školy v bielom, teda do Základnej školy s materskou školou pri zdravotníckom zariadení predstavitelia klubu Kiwanis, ktorého hlavným zmyslom je pomáhať. Táto návšteva priniesla do školy vzácny dar, bábiky Kiwanis, ktoré majú výrazné terapeutické schopnosti. Jednak sú hračkou, deti si ich môžu vyfarbiť a zároveň bábiky pomáhajú malým pacientom prekonať strach […]

Budúce sestry a ošetrovateľky si skúšali odber krvi a resuscitáciu. Simulované zdravotné úkony na modeloch ich lepšie pripravia na prax v nemocnici

Študentky 1. a 2. ročníka z Ústavu ošetrovateľstva JLF UK sa učili začiatkom júna na pôde Univerzitnej nemocnice v Martine na modeloch rôzne simulované zdravotné úkony. Sestry mentorky im odovzdávali svoje skúsenosti napr. z ošetrovania centrálneho venózneho katétra, ukázali im špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti o dutinu ústnu a dýchacie cesty u pacienta pri bezvedomí vrátane odsávania […]