O televízii

Spoločnosť Televízia Turiec, s.r.o. (ďalej len TV Turiec) bola založená ako obchodná spoločnosť na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 12/96 zo dňa 7. 3. 1996 a Spoločenskej zmluvy zo dňa 14. 2. 1996. Do obchodného registra bola zapísaná 18. 3. 1996, pričom 100% vlastníkom spoločnosti je mesto Martin. TV Turiec je členom lokálnych televízií Slovenska LOTOS.

 

ZDRAVOTNÍCTVO

Pacienti poďakovali za láskavú a profesionálnu starostlivosť zdravotníkom z Očnej kliniky UNM

Neformálne zoskupenie pacientov sa poďakovalo zdravotníkom z Očnej kliniky UNM za vysoko odbornú a láskavú starostlivosť. V ambulancii pre cievne ochorenia sietnice liečia vekom podmienenú makulárnu degeneráciu sietnice a zmeny sietnice, ktoré sú podmienené cukrovkou. Vďaka liečbe preparátmi, ktorú tu pacienti dostávajú formou injekcií, im zrak ostáva dlhodobo zachovaný.

V zdravotných tímoch v nemocniciach chýbajú sanitári a ošetrovatelia. Na jednu sestru niekedy pripadá 15 až do 30 pacientov

Nedostatok zdravotníckeho personálu v nemocniciach je na Slovensku dlhodobý problém. Z dotazníkov a výskumov, ktoré sú zamerané na kvalitu pracovných podmienok sestier vyplýva, že zdravotníčky pociťujú výrazný deficit v manažmente ošetrovateľskej starostlivosti. Aj týmito problémami a návrhmi riešení sa zaoberala odborná Konferencia manažmentu v ošetrovateľstve, ktorá sa konala 16. septembra v Hoteli Turiec v Martine. […]

V rámci projektu študenti zubného lekárstva vysvetľovali dôležitosť správnej ústnej hygieny

Slovenský spolok študentov zubného lekárstva pravidelne organizuje jedinečný osvetový projekt zameraný na dôležitosť správnej ústnej hygieny pod názvom Spolu za zdravý a krásny úsmev. Tento rok počas slovenského turné navštívili(7.9.2022) aj mesto Martin. Študenti zubného lekárstva tak ukázali návštevníkom nielen správnu techniku čistenia zubov, ale vysvetlili prečo je čistenie zubov také dôležité.