O televízii

Spoločnosť Televízia Turiec, s.r.o. (ďalej len TV Turiec) bola založená ako obchodná spoločnosť na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 12/96 zo dňa 7. 3. 1996 a Spoločenskej zmluvy zo dňa 14. 2. 1996. Do obchodného registra bola zapísaná 18. 3. 1996, pričom 100% vlastníkom spoločnosti je mesto Martin. TV Turiec je členom lokálnych televízií Slovenska LOTOS.

 

Stredná škola obnovuje priestory pre svojich študentov. Okrem cukrárok sa budú už onedlho učiť v zrekonštruovaných priestoroch aj kaderníčky a kozmetičky

Už o pár mesiacov sa budú vo vynovených dielňach učiť aj budúce kaderníčky, kozmetičky a grafici. Objekt, ktorý patrí Strednej odbornej škole obchodu a služieb v Martine prechádza rekonštrukciou. Na komplexnú obnovu a materiálno -technické vybavenie priestorov bude potrebných 500-tisíc eur. V pláne je zrekonštruovať aj ďalší objekt v areáli, a to stredisko odborného výcviku […]

ZDRAVOTNÍCTVO

„Nie všetci poznajú správne techniky čistenia zubov“, hovorí prezident Slovenského spolku študentov zubného lekárstva

Na pôde Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine sa v polovici februára uskutočnil Kongres študentov zubného lekárstva. Zišlo sa tu približne 160 študentov zo štyroch slovenských lekárskych fakúlt. Formou 9-tich prednášok, panelovej diskusie a praktických workshopov sa mohli budúci zubári dozvedieť viac z teórie a praxe zubného lekárstva.

Samaritán,n.o, môže vďaka hydraulickej zdvíhacej plošine poskytovať službu tým, ktorí to potrebujú kvalitnejšie a vo vyššom štandardne

Už dlhé roky poskytuje pomoc seniorom a osobám so zdravotným znevýhodnením v meste Martin a turčianskych obciach organizácia Samaritán. Svoju ušľachtilú prácu vykonáva prostredníctvom opatrovateľskej služby v domácom prostredí klienta a sociálno-prepravnej služby, ktorá sa vďaka zakúpeniu hydraulickej zdvíhacej plošiny stala pre tých, ktorí to potrebujú kvalitnejšou. Seniori, alebo ľudia so zdravotným postihnutím môžu aj […]

Neonatológovia z UNM dennodenne poskytujú vysokošpecializovanú, ale aj láskavú starostlivosť krehkým bábätkám, ktoré dostávajú šancu na plnohodnotný život

Na Neonatologickej klinike v Martine minulý rok zaznamenali nárast počtu predčasne narodených detí. Predčasne, teda skôr ako v 37.týždni tehotenstva sa narodilo 179 detí, čo tvorí zhruba 17% zo všetkých narodených detí. Ako nám priblížil prednosta kliniky, prof. Mirko Zibolen, najväčšou bojovníčkou bola malá Sofinka, najmenšie bábätko, o aké sa martinskí neonatológovia minulý rok starali. […]