O televízii

Spoločnosť Televízia Turiec, s.r.o. (ďalej len TV Turiec) bola založená ako obchodná spoločnosť na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 12/96 zo dňa 7. 3. 1996 a Spoločenskej zmluvy zo dňa 14. 2. 1996. Do obchodného registra bola zapísaná 18. 3. 1996, pričom 100% vlastníkom spoločnosti je mesto Martin. TV Turiec je členom lokálnych televízií Slovenska LOTOS.

 

Bubnovačka, matematická súťaž pre základné školy, swapovanie aj Spoznajme sa navzájom. Aj týmito aktivitami si študenti pripomenuli november 1989

Študenti Gymnázia J. Lettricha v Martine si pripomínali dôležité novembrové medzníky. 17. november Deň študentstva a 18. november, ktorý upriamuje pozornosť na témy zneužívania detí. Zároveň sa v škole konala matematickú súťaž pre deti zo základných škôl z okresu Martin. V triedach gymnázia bolo možné vidieť hrať šach, zaujímavé kvízy, tvorbu počítačových hier a v […]

ZDRAVOTNÍCTVO

V UNM si pripomenuli Svetový deň predčasne narodených detí. Pri tejto príležitosti dostali rodičia predčasniatok, ktoré sú na Neonatologickej klinike hospitalizované, milý darček

17. novembra si pripomíname aj Svetový deň predčasne narodených detí. Pri tejto príležitosti sa zahaľujú svetové dominanty do purpurovej farby. Neonatologická klinika UNM sa taktiež rozsvietila na fialovo. Priestory boli vyzdobené fialovými balónmi a rodičom hospitalizovaných detičiek venovali pracovníci Neonatológickej kliniky milé prekvapenie.

Budúci lekári a ošetrovatelia si preverovali zručnosti a získavali prax v reálnom nemocničnom prostredí, pod dohľadom skúsených lekárov a sestier

Študenti 5. a 6. ročníka všeobecného lekárstva a 2. a 3. ročníka ošetrovateľstva dostali po dvojročnej covidovej odmlke opäť jedinečnú príležitosť preveriť si svoje nadobudnuté vedomosti a zručnosti a hlavne získať praktické skúsenosti v reálnom nemocničnom prostredí. V priestoroch JLF UK a univerzitnej nemocnice prebiehal siedmy ročník unikátnej súťaže MedGames. Súťažné tímy mali za úlohu […]

Martinský klub medikov myslí na najkrehkejších pacientov. Výťažok zo športovo-charitatívneho podujatia vo výške 2 035 eur putoval pre kriticky choré deti

Organizátori Martinského behu medikov a festivalu ŽI A NECHAJ ŽIŤ vyzbierali počas 6. ročníka charitatívneho podujatia, zo štartovného a zo vstupného na koncerty, 2 035 eur. Rozhodli sa, že výťažok venujú Klinike detskej anestéziológie a intenzívnej medicíny UNM, ktorá poskytuje vysoko profesionálnu starostlivosť kriticky chorým deťom. Lekári i zdravotnícky personál sa do konca roka rozhodnú, […]