Hlavné správy314 Videí

Hlavné správy TVT 19.4.2019

Veriaci z Kláštora pod Znievom opäť prežívali poslednú cestu Ježiša Krista v uliciach obce V piatok (19.4.2019) dopoludnia opäť vzali veriaci z Kláštora pod Znievom veľký drevený kríž a niesli ho ulicami obce. Tradičných štrnásť zastavení krížovej cesty začali pri kostole Nanebovzatia Panny Márie a skončili symbolicky na cintoríne. Tohtoročnú krížovú cestu venovali osobnostiam Znieva. […]

Hlavné správy TVT 17.4.2019

Zdravie pod kontrolou / Spomienka – Ivan Folkman / Koncert – Dalibor Karvay / Retronahrávky / Aknela dance cup-3. ročník / Školský turnaj vo futbale a vybíjanej / Futbal MŠK Fomat vs.Oravské Veselé / Florbalová liga – vyhodnotenie /

Hlavné správy TVT 15.4.2019

Deň s MČ Stred / Upratovanie na gymnáziu / Otvorená hodina / Spomienky v ZUŠ Vrútky / www.okamenoch.sk / Jarné bylinky / Hokejbal – play off – Vrútky / Basketbal – 2. liga muži / Viete kde bývate? /

Hlavné správy TVT 12.4.2019

Pietna spomienka –oslobodenie mesta Martin / Pietna spomienka – oslobodenie mesta Vrútky / Spojená škola – 74. výročie oslobodenia mest / Deň narcisov / Najlepší medik 2019 / Klavírny koncert – ZUŠ Martin / Školský florbalový turnaj / Florbalová liga – finále / Archív TVT / Vysielané v marci 1997

Hlavné správy TVT 10.4.2019

Návšteva Čínskej delegácie / Veselo (i vážne) o autizme / Hory a mesto / Prednáška v ovocnej záhrade / Turčianske javisko 2019 / SZUŠ Martin – Koncert ako dar / Hokejbal – play off Martin /

Hlavné správy TVT 8.4.2019

Deň s MČ Sever / Olympijský klub Martin – výročie / Noc s Andersenom / Zápis prváčikov vo Vrútkach / Znečisťovanie ovzdušia / Beh oslobodenia Turany / Hokejový turnaj /

Hlavné správy TVT 5.4.2019

Oceňovanie učiteľov v Martine / Zápisy do 1.ročníka / Stav v tuneli Višňové / Zastupiteľstvo VUC Žilina / Vodojem v Záturčí / Mediálny deň na ZŠ Hurbanova / RoboCup Junior 2019 / Premiéra v SKD /

Hlavné správy TVT 3.4.2019

DoD u primátora /Deň MČ Ľadoveň, Jahodníky, Tomčany /Minister dopravy na panelke /Monitor 9 /Priekopská latka /Upratovanie v Záturčí /OZ Dadala – Permakultúra /Futbal MŠK Fomat vs. Lučenec /

Hlavné správy TVT 1.4.2019

Voľby prezidenta –II.kolo / Inaugurácia dekanky JLF UK / Oceňovanie učiteľov vo Vrútkach / 60. výročie CVČ Kamarát / Historické vozidlá – technická kontrola / MIA dance festival -semifinále / Volejbal – stredné školy / Hokejbal – Martin, Vrútky /

Hlavné správy TVT 29.3.2019

Komisie primátora – 1. zasadnutie /Deň v mestských častiach /Beseda o vode u škôlkárov /Poďme deti baviť pohybom /Beseda s diplomatom /Výstava poľovných trofejí /Stolný tenis –najmladší žiaci /Cubano zumba party /Archív TVT /Vysielané v marci 1997Návšteva z Bulharska – miss Obchodnej akadémie- ZUŠ výročie

Hlavné správy TVT 27.3.2019

Anketa – prezidentské voľby / Páračky v Dennom centre  / Lyžovačka – Úsmev o.z. / Študenti SOŠOaS v domove dôchodcov / Spoznávame hudobné nástroje / Koncert v Turčianskej galérii / Nohejbalová liga – posledné 6.kolo /

Hlavné správy TVT 25.3.2019

Mestská rada – marec 2019 /Budova banky v Sučanoch /Stretnutie generácii /Deň ústneho zdravia /Koncert na záchranu kostola /Minihádzaná – pokračovanie 5.ročníka /Hádzaná Martin vs. Košice /

Hlavné správy TVT 22.3.2019

Svetový deň vody- pre školy /Zážitkový workshop – SZŠ Bellamos /Ocenenie pre Miroslava Dolníka /Živena – história vzniku /Inšpiratívne raňajky /Kolky v Sučanoch /Hokejbalový víkend – 19.a 20.kolo /Archív TVT /Vysielané vo februári 1997Anketa pre 1. výročie TVT

Hlavné správy TVT 20.3.2019

Upracme si Martin /Diskusia: Aj my sme tu doma /Regionálna klavírna prehliadka /Turčianske divadelné dni /Zimná bežecká liga – 5.kolo /Hádzaná Martin vs.Pezinok /

Hlavné správy TVT 18.3.2019

Voľby prezidenta SR -1.kolo/ Jarný koncert vo Vrútkach/ TKS – výtvarné spektrum/Cvičenie kynológov/ THA – starší žiaci – krajské kolo/ Hokej ženy – finále /

Hlavné správy TVT 15.3.2019

Oprava cesty vs. oprava horúcovodu /Branno-vedomostný pretek /Stretnutie generácií /Prehliadka OO JD Turčianske Teplice /Jozef Krištoffy v Patagónii /Preteky jarné káry /Basketbal Martin vs.Prešov /Archív TVT /Vysielané vo februári 1997Auto pre polikliniku – netradiční škôlka –prechod pri ZŠ Mudroňa

Hlavné správy TVT 13.3.2019

MDŽ na SOŠOaS / Logistické centrum v Sučanoch /Anglickí študenti v Necpaloch /Dentálna hygiena /Nová premiéra Generácia MY /Gymnastika – Východoslovenský pohár /Hádzana Martin vs. Stupava /

Hlavné správy TVT 11.3.2019

MDŽ u seniorov /MDŽ vo Vrútkach /Živena – Od koreňov ku kvetom / Zasadnutie komisie pre Smart City /Kultúra na kopci /Hokej – 7. finálový zápas /Nohejbalová liga -5.kolo /

Hlavné správy TVT 8.3.2019

Senior klub – výročie /DoD v digitalizačnom centre /Jozef Ristvej – ocenenie /Prázdninové dielničky /Pestovateľský workshop / Hokej – finále – 6.zápas /Hádzaná Martin vs.Levoča /Volejbal – staršie žiačky /Archív TVT /Vysielané v januári 1997

Hlavné správy TVT 6.3.2019

DoD u primátora /Prezidentské voľby – manuál / Úplná uzávierka cesty /Spomienka – Elena Bercíková rod.Zahradníková /Cesta na Severe /Výročná schôdza – dobrovoľní hasiči /Vedecké dielne /MCORŠ- kolky /Futbal prípravný /

Hlavné správy TVT 4.3.2019

MsZ Martin- zmena rozpočtu /MsZ Vrútky – petícia občanov /Školstvo v Turčianskych Tepliciach /Fašiangy v skanzene /Fašiangy v Priekope /Výstava ZUŠ Martin k 100. výročiu 1. ČSR /Hokej Martin vs. Michalovce – finále /

Hlavné správy TVT 1.3.2019

Hlavné správy TVT 1.3.2019 Fašiangovanie na Severe / Fašiangy na Severe / Turčianska knižnica – týždeň knižníc / SNK – týždeň knižníc / Kniha pre parkinsonikov / Výstava: Vesmír očami detí / Futsalový turnaj v Turčianskych Tepliciach / Archív TVT /

Hlavné správy TVT 27.2.2019

Mestská rada /Pozvánka na DoD /Miloš Uhrín – životné jubileum /Stretnutie občanov s poslancami / Bosákov deň /Donášková služba v knižnici /Pozvánka na hokejové finále /Hokejbalový víkend /Viete kde bývate? – Ul.divadelná /

Hlavné správy TVT 25.2.2019

Oceňovanie športovcov /Obce bez elektriny /Nová študovňa v SNK /Deň sprievodcov cestovného ruchu /Špacírovanie vo Vrútkach /Výstava: Trópy v Turci /Slovenský pohár v nohejbale /

Hlavné správy TVT 22. 2. 2019

Spomienkový pochod / Klubové stretnutie parkinsonikov / DoD na SOŠOaS / Kongres zubných medikov / Futbalový turnaj U10 / Hokejbalový turnaj K2taxi cup / Archív TVT / Vysielané v januári 1997

Hlavné správy TVT 20.2.2019

Zasadali komisie primátora /Zhodnotenie národopisného roka v skanzene /Fašiangový sprievod v Záturčí /Hurbanka média /Filmový festival Scandi /Hokej – semifinále – 5.zápas /

Hlavné správy TVT 18.2.2019

Zasadnutie kultúrnej komisie – dotácie /Zasadnutie športovej komisie – dotácie /Senior bál – Jednota dôchodcov /Esports day 2019 /Memoriál Lukáša Jesenského /Nohejbalová liga – 4.kolo / . 19