Školstvo434 Videí

Malí prváčikovia posielajú všetkým Martinčanom srdečný jarný pozdrav

ZŠ s MŠ Priehradná je známa jednak tým, že ide o školu rodinného typu a navyše, aj vďaka zanieteným učiteľom, už u najmenších detí sa snažia vybudovať lásku a vzťah k ľudovým zvykom a tradíciám. Svedčí o tom aj najnovší jarný pozdrav, ktorý “do celého sveta” poslali malí prváci. Títo si spolu s pani učiteľkou […]

Koncepcia rozvoja škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Martin do roku 2026

Na marcovom mestskom zastupiteľstve bola predložená Koncepcie rozvoja škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Martin do roku 2026. Cieľom je predložiť komplexnú správu o súčasnom stave predškolského a základného školstva na území mesta Martin, má v ďalších rokoch pomôcť úspešne zvládnuť či pružne reagovať na všetky zmeny, ktoré prinesie nielen meniaca sa legislatíva […]

“Srdcom vidíš ďalej”. To nie je len pravdivé tvrdenie, ale aj projekt Evanjelickej spojenej školy

Aj napriek pandémii a neľahkej situácii, aj tak sa vedenie Evanjelickej spojenej školy rozhodlo aj v tomto školskom roku zapojiť do projektu “Srdcom vidíš ďalej.”. V rámci neho sa už zamerali na rôzne skupiny obyvateľstva, tentoraz svoju pozornosť zamerali na pomoc a podporu evanjelického zboru v Ukrajinskom meste Novogradovka. Keby situácia nebola taká aká je, […]

There is no slider selected or the slider was deleted.

Výborná študentka Zuzka Ľudviková dvojnásobne úspešná na MEDart  

Študentka Zuzana Ľudviková úspešne reprezentovala osemročné Gymnázium J. Lettricha naše mesto i Turiec na celoslovenskej súťaži mladých tvorcov. Vynikajúca žiačka sa zapísala v dvoch súťažných okruhoch. V oblasti fotografie, ktorou zachytila pandemickú situáciu získala neoceniteľné prvenstvo. Za novinový článok s názvom Maturitné faux pa Ministerstva školstva SR jej právom patrilo druhé miesto.

V škôlke “Ako u mamy” učia deti vážiť si jedlo. Presne tak, ako doma u mamy

Obec Žabokreky sa zapojila do grantového programu “Záchranári jedla”. Jeho hlavným cieľom je prispieť k riešeniu problematiky potravinového odpadu. Projekt je určený pre deti materských a žiakov základných škôl a za krátky čas si našiel mnohých podporovateľov a aktérov. Jedna z aktivít prebiehala v piatok (19.3.2021) v záhradke materskej školy “Ako u mamy”, kde  predseda […]

Premiéra prvého online koncertu ZUŠ bola venovaná všetkým ženám

Vyučovať hudbu a hru na hudobné nástroje je takmer nemožné. No pedagógovia a žiaci ZUŠ Martin sa zo všetkých síl v hudobnom umení snažia v online priestore neustále napredovať. K MDŽ si dokonca deti z hudobného odboru pripravili online koncert. Predviedli a zahrali vybrané skladby, ktoré si pripravili so svojimi učiteľmi počas dištančného vzdelávania. Výsledok […]

Na ZŠ J. Kronera sa plánuje nová telocvičňa. Vytvorí sa zázemie aj pre halové športy.

ZŠ J. Kronera sa pýši titulom „zelená škola“, ktorý obhájila v septembri minulého roka. Ide o školu, na ktorej sa žiaci učia ekologicky myslieť. Zároveň je vo vzdelávacom programe posilnený počet hodín telesnej a športovej výchovy. Aj z tohto dôvodu vznikol zámer vybudovania novej modernej telocvične v areáli školy. Slúžila by nielen žiakom školy, ale […]

Výmena okien, rekonštrukcia jedálne aj strechy. ZŠ s MŠ Dolinského je vylepšená.

ZŠ s MŠ Dolinského v mestskej časti Priekopa bola postavená pred 35timi rokmi. Z tohto dôvodu si budovy školy vyžadujú obnovu a modernizáciu. Rekonštruovala sa pôvodná presklená chodba do telocvične. Veľká finančná čiastka bola preinvestovaná do výmeny okien na telocvičniach, dievčenských a chlapčenských šatniach a hygienických priestorov školy. Odstraňoval sa aj havarijný stav poškodenej strešnej […]

Maturita je dnes úplne inou skúškou. Už to nie je len skúška dospelosti, ale aj zodpovednosti

Stredné školy už takmer rok fungujú v online režime. Vzdelávanie cez počítať sa ešte ako tak dá zvládnuť v prípade všeobecných predmetov, no oveľa horšie je to v súvislosti s odborným vzdelávaním. Vďaka spolupráci s regionálnymi firmami tam síce žiaci stredných škôl môžu vykonávať prax, no vzhľadom na aktuálnu situáciu, závisí to od toho, či […]

Vďaka šikovným deťom sa počítačová miestnosť CVČ Kamarát zmenila na galériu

Počas zimného obdobia mali deti vďaka aktívnym pracovníkom CVČ Kamarát postarané o zaujímavý program. Jednak vďaka výtvarnej súťaži  o zimných športoch vo veľkom maľovali a kreslili, vďaka čomu sa počítačová miestnosť zariadenia zmenila na výstavnú galériu. Okrem toho sa aj spolu s rodičmi aktívne zapojili do súťaže “reci pexeso” a zároveň vlastnoručne vyrábali darček pre […]

Na ZŠ J. Kronera sa rekonštruovali sociálne zariadenia

Neodkladnú rekonštrukciu si už niekoľko rokov vyžadovali niektoré toalety na Základnej škole Jozefa Kronera na Ľadovni. Ešte počas prázdnin boli vykonané niektoré čiastkové opravy v škole, ktoré sa týkali práve sociálnych zariadení. Obnovili sa wc pre personál v hlavnej budove školy a nové obkladačky, dlažby dostali záchody v školskej jedálni.

Z vďaky za výchovu a výučbu svojich vnúčat, vymenil na školskom ihrisku mantinely

Počas obdobia, kedy boli školy úplne zatvorené a vzdelávanie prebiehalo dištančnou formou, v mnohých školách pristúpili k renovácii a rekonštrukcii najťaživejších nedostatkov. Napríklad žiakov prvého stupňa  ZŠ Podhájska vítali po opätovnom otvorení v škole vymaľované steny a najmä, v deviatich triedach prebieha vyučovanie za podstatne lepšieho osvetlenia. Navyše, aj ihrisko pred školou sa pýši novými […]

Po dlhých týždňoch sa v Martine otvorili brány takmer všetkých škôl

Stredajšie rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu potešilo nielen mnohých riaditeľov, pedagógov, rodičov detí, ale ako sme sa presvedčili aj samotné deti. Po dlhých týždňoch sa dnes otvorili materské školy, do lavíc sa vrátili žiaci prvého stupňa základných a končiacich ročníkov stredných škôl. Predchádzalo tomu víkendové testovanie, pri ktorom vyšlo školám v ústrety mesto […]

Po dlhých mesiacoch sa dočkali. Od pondelka sa žiaci čiastočne vracajú do škôl.

Aj keď epidemiologická situácia na Slovensku nie je priaznivá, vláda na svojom stredajšom rokovaní rozhodla o čiastočnom otváraní škôl. Od pondelka 8. februára 2021 sa otvárajú materské školy, prvý stupeň základných a posledné ročníky stredných škôl. Podmienkou na vstup do školy je negatívny test zamestnancov školy, jedného z rodičov detí a žiaka posledného ročníka strednej […]

Koľko hodín týždenne by sa mali žiaci počas dištančného vzdelávania učiť?

Indikatívna týždenná záťaž žiakov je pojem, ktorý úzko súvisí s dištančným vzdelávaním. Ide o vymedzenie rozsahu povinných vzdelávacích aktivít žiakov v rámci dňa a týždňa. Limituje sa čas, ktorý majú stráviť žiaci pri on-line vyučovaní a čas potrebný na vypracovanie domácich úloh. Žiaci prvého stupňa by mali učiť týždenne od 5 až 8 hodín, druhý […]

Škola adresovala otvorený list premiérovi a vláde SR. Žiadajú návrat žiakov do lavíc.

Vedenie Evanjelickej spojenej školy, spolu s jej poradnými orgánmi a rodičovským združením adresovali pred niekoľkými dňami otvorený list premiérovi a ďalším predstaviteľom vlády SR. V ňom žiadajú urýchlený návrat žiakov do školských lavíc. V škole si uvedomujú, že situácia na Slovensku je vážna, no zároveň vyjadrujú nespokojnosť s dlhodobým uzatvorením škôl a obavy o kvalitu […]

Keď sa nedá inak, na dni otvorených dverí pozýva škola záujemcov do online priestoru

Už dlhé týždne sú žiaci základných a stredných škôl doma a ich vzdelávanie prebieha dištančne. Táto situácia je náročná a vyčerpávajúca pre žiakov, učiteľov, aj ich rodičov. Učitelia dennodenne bijú na poplach a vyzývajú vládu, aby povolila návrat žiakov do škôl. Školy sú pripravené zabezpečiť všetky protiepidemické opatrenia. Navyše, v tomto období zvyknú školy organizovať […]

Deti sa do škôl od pondelka 18.1. nevrátia

Pandemická situácia zasiahla všetky oblasti nášho života. Nevyhla sa ani vzdelávaniu našich detí. Po vianočných sviatkoch a dvoch ďalších týždňoch strávených doma, sa deti a žiaci základných škôl od pondelka 18.1.2021 do škôl nevrátia. Vyučovanie bude online. Všetkých desať materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta je v prevádzke od 11.1. 2021. Využívajú ich najmä rodičia, […]

Aj deti z Evanjelickej spojenej školy naplnili láskou krabice od topánok. Darovali ich starkým zo Sučian

Do celoslovenského projektu, ktorého hlavnou myšlienkou je potešiť seniorov umiestnených v zariadeniach sociálnych služieb sa zapojili aj žiaci Evanjelickej spojenej školy. Veľmi precízne ukladali a balili darčeky do krabíc od topánok, aby ich následne zástupcovia školy odniesli do zariadenia Dom dobrého pastiera v Sučanoch. Seniorom boli odovzdané krabice plné darčekov a lásky, ktoré boli dôkazom, […]

Základná škola v Turanoch realizuje vlastný projekt „Korona nás nezastaví“

Na základnej škole v Turanoch chcú pedagógovia udržať deti v pohybe aj keď sú doma. Pripravili preto projekt „Korona nás nezastaví“ v ktorom žiaci počas decembra a januára budú cez mobilnú aplikáciu zaznamenávať svoje aktivity – zabehnutú vzdialenosť, počet prejdených krokov a podobne. Vo februári sa následne bude vyhodnocovať najlepší jednotlivec a najlepšia trieda. V […]

Žiaci SOŠOaS v Jahodníkoch plnili krabice darčekmi. Na Vianoce potešia osamelých seniorov.

Do známeho celoslovenského projektu s názvom Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok sa zapojili žiaci a zamestnanci Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Jahodníkoch. Aj napriek mimoriadnej situácii na školách neváhali a spoločne sa pustili do pečenia skvelých medovníčkov, slaných koláčikov, vyrábania kalendárov či záložiek, či nádherných šperkovničiek. Všetkých napĺňal dobrý pocit, […]

Výzvy na predkladanie žiadostí o dotácie z komisií budú zverejnené na webe mesta

Nové všeobecne záväzné nariadenie o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Martin do oblasti kultúry, školstva, vzdelávania a mládeže, zdravotníctva a sociálnych služieb, charity, životného prostredia a regionálneho rozvoja zahŕňa niekoľko noviniek. Žiadatelia o dotáciu z príslušných komisií budú predkladať žiadosť až na základe výzvy, ktorá bude zverejnená na webovom sídle mesta Martin. Minimálna výšky poskytnutej […]

S detskou úprimnosťou a láskou vzdali žiaci hold a úctu vojnovým veteránom

Učitelia Evanjelickej spojenej školy dbajú na to, aby svojim žiakom neustále pripomínali významné udalosti našej histórie, medzi ktoré patria aj hrôzy vojny. Práve ukončenie prvej svetovej vojny 11.11.1918 sa stalo podnetom, aby štvrtáci tejto školy výtvarnými prácami poďakovali vojnovým veteránom a vzdali im vďaku za to, že dnes môžeme žiť v mieri. Podujatia sa zúčastnil […]

Vďaka zanietených pedagógom môžu deti športovať, umelecky tvoriť alebo aj variť virtuálne

Neľahká koronakrízová doba poznačila fungovanie škôl, školských zariadení a novému spôsobu práce s deťmi sa nevyhli ani pracovníci centier voľného času. Ani v CVČ Kamarát nechceli stratiť kontakt s deťmi a teda pracovníci každý deň hľadajú a vymýšľajú najlepšie spôsoby ako deťom online formou sprostredkovali krúžky, ktoré sa takto realizovať dajú. Okrem tradičných krúžkov však […]