Školstvo270 Videí

V predstavení Divadlenie sa predstavili žiaci literárno-dramatického odboru ZUŠ Martin

V utorok (18.6.2019) popoludní si žiaci z viacerých tried literárno-dramatického odboru ZUŠ Pavla Mudroňa pripravili divadelné predstavenie pre rodičov a známych. Do programu Divadlenie boli zaradené ukážky z predstavení Snehová kráľovná, Danka a Janka, O drevenom tatovi, Hastrošovci, Hrdý Budžes a Hodinový kvet.

ZŠ Podhájska poskytuje vzdelanie martinským deťom už šesťdesiat rokov

V piatok (24.5.2019) si učitelia, žiaci a priatelia školy slávnostnou akadémiou pripomenuli 60. výročie vzniku školy. Škola v mestskej časti Podháj bola postavená v roku 1958 a svojich prvých žiakov privítala v školskom roku 1958/1959. Do programu sa zapojili žiaci zo všetkých tried. Škola je v súčasnosti plnoorganizovaná, poskytuje vzdelanie od prvého do deviateho ročníka […]

Deti zo ZŠ Dolinského sa hrali tak, ako kedysi ich rodičia, či starí rodičia

V stredu (12.6.2019) popoludní sa v priestoroch ZŠ Dolinského v Priekope konalo podujatie s názvom Retro hry. Deti sa na školskom dvore ponorili do sveta hier a zábavy, ktoré sa kedysi hrávali ich rodičia a starí rodičia.

Deti zo SZŠ Tomáša Zanovita zažili popoludnie plné hier

V utorok (11.6.2019) popoludní bolo v  SZŠ Tomáša Zanovita, ktorá sa nachádza v mestskej časti Sever veselo. Deti sa zabávali pri viacerých atraktívnych  súťažných disciplínach. Podujatie venované deťom organizujú na tejto škole pravidelne.

Slávnostnou akadémiou si v ZŠ Priehradná pripomenuli 60. rokov svojej existencie

ZŠ Priehradná v Priekope otvorila svoje brány žiakom v roku 1958. Už dlhých šesťdesiat rokov poskytujú vzdelanie deťom v tejto časti mesta. Je to škola rodinného typu. Narodeniny si pripomenuli slávnostnou akadémiou predminulý piatok (24.5.2019), na ktorú pozvali aj bývalých pedagógov.

Na ZŠ Alexandra Dubčeka boli odprezentované ročníkové práce nadaných detí

Prvý júnový (30.5.-6.6.2019) týždeň sa v ZŠ Alexandra Dubčeka konali prezentácie nadaných deti z  jednotlivých ročníkov. S našou kamerou sme zavítali medzi siedmakov. Žiaci mali pripravené prezentácie na rôzne témy, ktoré boli spracované na vysokej odbornej úrovni.

Do školských lavíc sa vrátili študenti, ktorí maturovali pred päťdesiatimi rokmi

Minulú sobotu (25.5.2019) )sme s našou kamerou prijali pozvanie na stretnutie bývalých študentov Gymnázia Viliama Paulinyho-Tótha. Stretávajú sa pravidelne, no od času keď stáli pri zelenom maturitnom stole a čakali ako dopadne ich skúška dospelosti ubehlo už polstoročie.

Budova, v ktorej sídli  ZŠ M.R.Štefánika bola slávnostne otvorená pred štyridsiatimi rokmi

V utorok (21.5.2019) slávnostnou akadémiou oslávili žiaci, súčasní i bývalí učitelia, či priatelia školy štyridsať rokov existencie budovy, v ktorej sídli ZŠ M.R.Štefánika vo Vrútkach. O program sa postarali žiaci spolu so svojimi pedagógmi. K prítomným sa prihovoril aj primátor mesta Branislav Zacharides.

Maturanti Gymnázia V.Paulinyho-Tótha sa rozlúčili so spolužiakmi slávnostnou akadémiou

Od pondelka prebiehajú na stredných školách na Slovensku maturitné skúšky. Maturanti z Gymnázia Viliama Paulinyho-Tótha sa so svojimi spolužiakmi rozlúčili minulú stredu (15.5.2019). Na slávnostnej akadémii sa oceňovali najlepší žiaci a mladší spolužiaci si pripravili aj kultúrny program.

Podujatie Študuj dopravu prinieslo opäť niečo nové, nielen v duálnom vzdelávaní

Podujatie s názvom Študuj dopravu si už našlo svoje miesto na mape rôznych prezentácií pre žiakov a rodičov rozhodujúcich sa kam po skončení základnej školy. Minulý štvrtok (16.5.2019) ho pod záštitou Ministerstva dopravy a výstavby Železničná spoločnosť Slovensko v spolupráci so Žilinským krajom a školami v regióne zorganizovali vo Vrútkach už po tretíkrát.

Deti z martinských materských škôl sa predviedli na prehliadke tvorivosti

Nedávno (26.5.2019) sa v telocvični ZŠ a MŠ Hurbanova konal XI. ročník Prehliadky tvorivosti detí materských škôl. Materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Martin si pripravili zaujímavé a opäť po roku úplne nové vystúpenia plné básničiek, pesničiek i tancovania.

Na GVPT prednášali odborníci z Microsoftu o nových technológiách

Na piatkové (10.5.2019) dopoludnie zorganizoval študent 4. ročníka Gymnázia Viliama Paulinyho-Tótha Matej Suchý pre svojich spolužiakov IT day, na ktorom v učebniach informatiky prebiehali workshopy pod vedením odborníkov z Microsoftu. Hlavnými témami bola Office 365, virtuálna realita a technológie.

Študenti ESŠ predstavili projekty na rôzne témy na školskej vedeckej konferencii

Nedávno (25.4.2019) sa v ESŠ konala už 3.vedecká konferencia.  So svojimi projektmi pred spolužiakov vystúpilo až osemnásť odvážlivcov. Témy jednotlivých prác sa týkali prírodných i humanitných vied. Okrem spracovania zaujímavých tém sa žiaci aj takýmito aktivitami naučia vystupovať na verejnosti.

Žiaci základných škôl súťažili vo vedomostiach o II.svetovej vojne

Základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov začiatkom apríla (8.4.2019) pripravila súťaž pre žiakov II.stupňa základných škôl. Do súťaže sa zapojilo trinásť základných škôl regiónu Turiec. Žiaci odpovedali na kvízové otázky . Obsahom boli rôzne informácie o udalostiach, ktoré sa odohrali počas II.svetovej vojny.

V SOŠ dopravnej  sa druháci zapojili do projektu Erazmus+

Na Strednej odbornej  škole dopravnej v Martine prebiehalo minulý týždeň (26.4.2019) slávnostné vyhodnotenie projektu s názvom Medzinárodné odborné vzdelávanie zamerané na železničnú dopravu a oblasť elektrotechniky v rámci programu Erasmus +.

Žiaci zo ZŠ Pavla Mudroňa čistili viaceré lokality v centre mesta

V piatok (26.4.2019) vymenili  žiaci a pedagógovia ZŠ P. Mudroňa, vymenili prácu v školských triedach za brigádu na sídliskách v mestskej časti Stred a v okolí svojej školy. Pri zbieraní odpadkov ste ich mohli stretnúť na Prednádraží,  v Štúrovej štvrti, na nábreží rieky Turiec alebo vo Hviezdoslavovom parku, kde sme ich zastihli my s našou kamerou.

Na Gymnázium V.Paulinyho -Tótha  zorganizovali pri príležitosti Dňa Zeme súťaž pre školy

Minulý štvrtok (25.4.2019) pripravili študenti 2.ročníka Gymnázia V.Paulinyho – Tótha pri príležitosti Dňa Zeme súťaž pre žiakov martinských základných škôl. Na školskom dvore boli pripravené rôzne stanovištia, ktoré boli zamerané na ekológiu a ochranu prírody.

Žiaci základných škôl opäť súťažili v tvorbe výtvorov z odpadového materiálu

Vo štvrtok (25.4.2019) dopoludnia sa na nábreží rieky Turiec pri OC Tulip konala súťaž pre základné školy, ktoré pravidelne už niekoľko rokov organizuje spoločnosť Brantner Fatra. Žiaci vytvárali kreatívne diela z odpadu ako sú plechovky, plasty, korkové zátky či kartón. Tohtoročnou témou bola pre I. stupeň ríša zvierat a II. stupeň vytváral 3D modely na tému Martin […]

Už niekoľko mesiacov je vo svojom úrade novozvolená a inaugurovaná dekanka JLF UK

Od 1. februára je kresle dekanky Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Martine profesorka Andrea Čalkovská. Stala sa prvou ženou v tejto funkcii v 50-ročnej histórii samostatnej lekárskej fakulty v Martine. Funkčné obdobie jej potrvá do 31.1.2023. Niekoľko rokov vykonávala funkciu prodekanky pre vedu a výskum. S našou kamerou sme jej položili niekoľko otázok týkajúcich […]

Do Vrútockej hudobnej jari sa programom s názvom Spomienky zapojila i ZUŠ Vrútky

Do práve prebiehajúcej Vrútockej hudobnej jari sa zapojili aj žiaci a pedagógovia ZUŠ Frica Kafendu vo Vrútkach. V  kine 1. Máj sa v stredu (10.4.2019) podvečer konalo podujatie s názvom Spomienky, na ktorom sa predstavili žiaci viacerých odborov. Pripravená bola výstava, koncert i tanečné vystúpenia. Diváci si mohli pozrieť výber filmovej a muzikálovej tvorby.

Prváčikovia z Vrútok na otvorenej hodine ukázali rodičom, čo sa už v škole naučili

V stredu (10.4.2019) sme s našou kamerou prijali pozvanie pani učiteľky z I.C ZŠ Hany Zelinovej vo Vrútkach na otvorenú hodinu. Na svoje deti sa prišli pozrieť aj rodičia. Deti sa nenechali zahanbiť a ukázali všetkým, že za skoro osem mesiacov v škole sa z nich stali veľkí žiaci, ktorí si niektoré rozprávky už vedia […]

Aj tento rok sa na Gymnáziu Jozefa Lettricha upratovalo

Gymnázium Jozefa Lettricha bolo otvorené aj v sobotu (13.4.2019). Aj keď školské triedy zívali prázdnotou, iné to bolo na školskom dvore a ihrisku. Študenti spolu s pedagógmi a rodičmi si vyhrnuli rukávy a vonkajšie priestory očistili najmä od popadaného lístia. Jarné upratovanie sa na tejto škole konalo už tretí rok po sebe.

Študenti Spojenej školy si už tradične pri 74. výročí oslobodenia mesta pripravili kultúrny program

Už tradične si v deň oslobodenia mesta Martin, teda 11. apríla  študenti Spojenej školy pripravia kultúrny program, ktorého hlavnou témou je spomienka na tých, ktorí pred 74.rokmi položili svoj život, aby sme  my mohli žiť v mieri. Slávnostnej akadémie sa vo štvrtok (11.4.2019) zúčastnili aj viacerí hostia vrátane zástupcov mesta Martin.

Klavírista Pavol Bohdan Zápotočný ukončil štúdium na ZUŠ Martin  absolventským koncertom 

V pondelok (8.4.2019) popoludní a v koncertnej miestnosti ZUŠ Pavla Mudroňa konal absolventský koncert jedného z najúspešnejších žiakov školy, Pavla Bohdana Zápotočného. Na koncerte ho sprevádzala absolventka bratislavského konzervatória Martina Kaličiaková.

Najlepší medik roka 2019 je študentom Jeseniovej lekárskej fakulty

Študenti medicíny majú možnosť zapojiť sa do súťaže, ktorá je zameraná na overenie  úrovne v oblasti teoretickej prípravy, praktických skúseností, moderných medicínskych trendov, ako aj celospoločenského dopytu a na poskytnutie príležitosti rozšíriť si vedomosti z oblasti zdravotného poistenia. Finále súťaže sa konalo nedávno (marec 2019) v Humennom. Medikom roka 2019 sa stal   Lukáš Weiss  študent 6. […]

Žiaci SZUŠ zo Záturčia sa poďakovali koncertom v Turčianskej galérii

Minulý piatok (5.4.2019) sa v Turčianskej galérii konal koncert Súkromnej základnej školy zo Záturčia. Koncertom, na ktorom odzneli klasické a jazzové skladby sa chceli deti poďakovať všetkým podporovateľom. Vďaka príspevkom a podpore v rôznych internetových hlasovaniach o financie z grantových systémov rôznych nadácii a spolkov vzniká pri škole komunitná záhrada.

Gymnazisti sa z medzinárodnej robotickej súťaže vrátili s krásnym tretím miestom

Už viackrát sme Vás v našom spravodajstve informovali, že na Gymnáziu Viliama  Paulinyho-Tótha sa intenzívne venujú informatike a s ňou spojenej robotike. Študenti sa zúčastňujú so svojimi robotmi aj medzinárodných súťaží. Z jednej takej sa nedávno (marec 2019) vrátili a obstáli veľmi dobre. Z RoboCup Junior 2019 si priviezli diplomy za 3.miesto.