Školstvo376 Videí

Obľúbená letná biblická škola privítala deti aj tento rok

Nadšenie, radosť a biblické príbehy. Aj takto sa dá charakterizovať tradičná letná biblická škola, ktorá otvorila svoje brány pre deti aj tento rok. Hoci partneri z cirkevných zborov z Ameriky tentokrát chýbali, o zábavu a dobrých kamarátov nebola núdza.

Z postu riaditeľa sa veľmi rád vracia do kabinetu telocvikárov

Igor Libor, ktorý stál dlhé roky, od založenia osemročného gymnázia Jozefa Lettricha na jeho čele sa rozhodol v ostatnom školskom roku odovzdať štafetu riaditeľovania svojej zástupkyni Eve Kukovej. Ako sám prezradil, človek musí vedieť kedy odísť. So školou sa však definitívne nelúči. Vracia sa tam, kde pred mnohými rokmi začínal, do kabinetu telocvikárov. Viesť bude […]

S Igorom Libom, ktorý končí na poste riaditeľa školy sa konala dojemná rozlúčka

Na školskom dvore Osemročného gymnázia J.Lettricha sa v posledný júnový deň (30.6.2020) nekonala len rozlúčka so školským rokom, ale aj dlhoročným riaditeľom Igorom Libom. Ten stál na čele školy od jej založenia, od roku 1993. Dojemná rozlúčka mala aj pozitívny aspekt. Igor Libo síce končí na poste riaditeľa, no za gymnáziom dvere definitívne nezatvára. Naďalej […]

Martinská radnica vzdala hold a úctu 24 pedagógom

Každoročne pri príležitosti Dňa učiteľov, ktorý pripadá na 28. marec mesto Martin oceňuje svojich pedagógov. Tento rok všetky plány skrížila pandémia koronavírusu, no radnica na vyzdvihnutie mnohých osobností učiteľov nezabudla a slávnostné oceňovanie presunula na druhý júlový deň. V zasadačke mestského úradu bolo ocenených 24 učiteľov, ktorí sa dennodenne s láskou venujú výchove a vzdelávaniu […]

V utorok sa školáci a učitelia rozlúčili s veľmi špecifickým školským rokom

Druhý polrok tohto školského roka výrazne poznačila koronakríza. Od 11. marca 2020 zostali školy zatvorené a vyučovanie prebiehalo dištančnou formou. Kým žiaci základných škôl sa ešte predsa len na nejaký čas do lavíc vrátiť mohli, stredoškoláci sa spoločne stretli až v posledný deň školského roka pri odovzdávaní vysvedčení.

Pani učiteľka počas koronakrízy písala rozprávky, ktoré jej cez internet vymýšľali deti

Učiteľka ZŠ Mudroňova Iveta Matulová využila zatvorené školy počas koronakrízy úžasným spôsobom. Aby s deťmi nestratili kontakt, rozhodla sa ich inšpirovať na vymýšľanie rozprávok. Deti sa tejto výzvy chopili s nadšením a vo veľkom pani učiteľke posielali svoje výtvory. Keď ich už bolo 30, pani učiteľka sa rozhodla, že rozprávky vydá aj knižne.

Budúcnosť CVČ Kamarát má priaznivé vyhliadky. Jeho novým pôsobiskom bude bývalý Posádkový klub

Členovia komisie školstva, vzdelávania a mládeže sa nedávno stretli na pôde bývalého Posádkového klubu v Amfiteátri, ktoré by sa mali stať pôsobiskom CVČ Kamarát. Nateraz je na programe rekonštrukcia priestorov, aby sa tam centrum mohlo presťahovať. Ide o otázku niekoľkých mesiacov. V novom školskom roku bude centrum voľného času fungovať v terajších priestoroch a sťahovať […]

Vyhodnotenie projektu pre mestské materské školy

V utorok (16.6.2020) sa vo veľkej zasadačke mestského úradu konala prezentácia a vyhodnotenie projektu Moderný manažment v materských školách II. Na prezentácii sa okrem účastníčok projektu zúčastnili aj učiteľky mestských materských škôl. Týmto projektom chcelo mesto Martin nadviazať na už úspešne ukončený predchádzajúci projekt s cieľom mať kvalitnejšie materské školy s kvalitnými a skúsenejšími manažérmi.

Od 1. júna otvorili svoje brány okrem škôl a škôlok aj detské jasle

Na rozdiel od materských a základných škôl, v detských jasliach mali na prípravu a zavedenie hygienických opatrení menej času. Platia tu podobné podmienky ako v školských zariadeniach, personál navyše používa ochranné odevy. Meranie teploty a pravidelná dezinfekcia sú aj tu samozrejmosťou.

Záujemcovia o osemročné štúdium na Gymnáziu J.Lettricha mali v pondelok deň D

V pondelok (15.6.2020) sa konali prijímacie skúšky pre uchádzačov o osemročné gymnáziá. Záujem o štúdium na osemročnom Gymnázium J. Lettricha prejavila viac ako stovka piatakov, pričom škola môže prijať len zhruba polovicu z nich. Žiaci si svoje vedomosti preverili najskôr zo slovenského jazyka a literatúry a potom nasledovala matematika. O výsledkoch bude škola informovať v […]

Z úcty k nebohému učiteľovi sa dnes školy zahalili do čiernej farby

Nepochopiteľná tragédia, pri ktorej prišiel o život zástupca riaditeľky Spojenej školy vo Vrútkach nenechala chladnými ani žiakov a pedagógov iných martinských škôl. Na počesť hrdinského činu Jaroslava Budzu vejú na školách čierne zástavy a aj mnohí riaditelia, učitelia či žiaci prišli do školy v tmavom oblečení.

Prijímačky na osemročné gymnázia sa budú konať za osobnej účasti žiakov

Aj keď prijímacie skúšky na stredné školy sa v tomto školskom roku (2020) pre koronakrízu konajú bez prítomnosti žiakov a stredné školy ich prijímajú na základe priemerov známok vysvedčení, v prípade osemročných gymnázií sa žiaci tak ako po iné roky, s prihliadnutím na hygienické opatrenia zúčastnia prijímačiek osobne. Tie sa budú konať v pondelok 15.júna […]

Deti sa s nadšením vrátili do škôlky medzi svojich kamarátov

Potrebu socializácie, upevňovanie kamarátstiev a získavanie potrebných návykov je nevyhnutné budovať už v rannom detstve. Toto všetko deti získavajú už v materských školách a preto sa drvivá väčšina z nich nevedela dočkať ich znovuotvorenia. My sme s kamerou navštívili materskú školu na ulici Nábrežnej vo Vrútkach, kde sa deti aj po takmer troch mesiacoch vrátili […]

Na rozdiel od základných, špeciálne školy musia na pokyn MŠVVaŠ, otvoriť všetky ročníky

V pondelok (1.6.2020) sa po takmer troch mesiacoch opäť otvorili brány škôl. Hoci je ich návšteva dobrovoľná, riaditeľov a pedagógov milo potešil záujem zo strany žiakov, ktorý vo väčšine prípadov predčil ich očakávania. Prísne hygienické podmienky, ranný filter a upravený režim je zabezpečený aj na Špeciálnej škole. Tam je navyše situácia oproti iným školám špecifická, […]

Prísne opatrenia musia byť zabezpečené aj v materských školách a výnimkou nie sú ani školské jedálne

Veľký záujem o návrat detí zaznamenali aj materské školy. Keďže prednostné právo na prijatie majú deti rodičov pracujúcich v prvej línii, teda deti zdravotníkov, policajtov, hasičov či pedagógov, škôlky budú musieť záujem selektovať. Okrem toho musia zabezpečiť prísne hygienické opatrenia a zmenám sa nevyhli ani školské jedálne.

Na osemročnom gymnáziu sa skúške dospelosti v rúškach podrobilo päť maturantov

Gymnázium Jozefa Lettricha privítalo v utorok (26.5.2020) vo svojich priestoroch päticu maturantov, ktorí sa rozhodli absolvovať ústne maturity. Traja z nich si chceli opraviť známky, ktoré im vyšli z aritmetického priemeru a dve odvážne dievčatá sa pred odbornú komisiu rozhodli predstúpiť dobrovoľne.

Maturant z Gymnázia Viliama Paulínyho-Tótha ako jediný zo školy absolvoval ústnu maturitu

Maturant Patrik Mäsiar v pondelok dopoludnia absolvoval v Centre popularizácie fyziky ako jediný zo školy ústnu maturitnú skúšku. Táto mu pomôže pri jeho ďalšom smerovaní na vysokej škole. Jeho vedomosti pritom hodnotil jeho veľký vzor, učiteľ fyziky Jozef Beňuška, držiteľ mnohých ocenení.

Základné školy sa pripravujú na pondelok. Po viac ako dvoch mesiacoch opäť privítajú žiakov

Vzhľadom na priaznivú epidemiologickú situáciu dôjde na Slovensku k opätovnému otvoreniu základných škôl, pre žiakov 1.stupňa a 5.ročníkov. Aj keď je nástup do školy dobrovoľný, školy na základe spätnej väzby rodičov evidujú veľký záujem o návrat detí do vzdelávacieho procesu. Školy sa už takmer dva týždne na príchod detí intenzívne pripravujú.

Školákov ZŠ Hany Zelinovej čaká veľký darček v podobe novej telocvične

Základná škola Hany Zelinovej sa pýši novou telocvičňou. Tá pôvodná, na ktorej sa už značne podpísal zub čas totiž dosluhovala a rekonštrukciu si vyžadovala ako soľ. Rekonštrukcia, ktorá je dnes považovaná za najväčšiu investíciu súčasného vedenia mesta zmenila pôvodné priestory na nepoznanie.

V ZŠ s MŠ Hurbanova je nadstav zamestnancov

Na májovom mestskom zastupiteľstve (2020) odsúhlasili poslanci v bode rôzne, aby vedenie mesta požiadalo štatutárneho zástupcu školy o podanie stanoviska k nadstavu zamestnancov na škole. O zistených skutočnostiach a ich riešeniach je potrebné informovať poslancov a jednotlivé komisie pri mestskom zastupiteľstve do konca mája (2020).

Klasické prijímacie skúšky na stredné školy v tomto roku pre koronakrízu nebudú

Prijímacie pohovory na stredné školy v tomto školskom roku v dôsledku koronakrízy nebudú. Žiaci sa na nich osobne nezúčastnia a o ich prijatí bude rozhodovať prospech. Rezort školstva určil vzorce, podľa ktorých budú školy prideľovať body jednotlivým predmetom a riaditelia stredných škôl museli do 7. mája 2020 zverejniť kritériá na prijatie.

Školné sa vráti rodičom detí, ktoré navštevujú materskú a základnú školu

Príspevky na základné a materské školy sa vrátia rodičom. Na májovom zasadnutí (2020) o tom rozhodlo mestské zastupiteľstvo. Preplatok sa bude vyplácať rodičom najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia rozhodnutia o odpustení príspevku za obdobie prerušenia školského vyučovania.

Školské jedálne sa museli vysporiadať so zásobami jedla

Vzhľadom na zatvorenie základných a materských škôl v súvislosti s pandémiou koranavírusu sa v jedálňach školských zariadení nevarilo. Na skladoch ostali zásoby jedla. Niektoré potraviny boli po dátume spotreby a z tohto dôvodu vznikli niektorým školám straty.

Gymnáziu Jozefa Lettricha ušiel o kúsok titul „excelentná škola“

Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy Ineko zostavil tradične rebríček najlepších škôl na Slovensku. Medzi desiatkou najlepších základných škôl sa udržala ZŠ Alexandra Dubčeka, ktorá získala deviate miesto. V desiatke najlepších slovenských gymnázií sa už tradične objavujú Bilingválne gymnázium Milana Hodžu v Sučanoch a osemročné gymnázium Jozefa Lettricha.