Školstvo280 Videí

Obdobie prázdnin využili na opravy priestorov, prípadne budov  vo viacerých základných školách

Na viacerých základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Martin je aj počas tohtoročných prázdnin (júl-august 2019) čulý stavebný ruch. V ZŠ A.Dubčeka sa opravy dočkali sociálne zariadenia, v ZŠ A. Stodolu sa opravovala zatekajúca strecha, na ZŠ Priehradná sa odstránil havarijný stav oporného múru. V ďalších sa maľovalo, prípadne sa obnovovala fasáda.

Mladý vysokoškolák Jakub Krcho sa stal porotcom v medzinárodnej súťaži

Nedávno (júl 2019) sme Vás informovali o úspechoch martinských žiakov na medzinárodnej súťaži Robocup 2019 v austrálskom Sydney. Medzi porotcami bol aj Martinčan Jakub Krcho, ktorého si na taký dôležitý post vybrali na základe úspechov, ktoré v oblasti robotiky a informatiky dosiahol. Jakub hodnotil súťažné vystúpenia v pokročilejšej skupine spolu s ďalšími piatimi porotcami, ktorí […]

Letná biblická škola otvorila svoje brány deťom aj na začiatku tohtoročných prázdnin

Aj tento rok sa v priestoroch biblickej školy konal ďalší ročník veľmi obľúbeného detského tábora, ktorý je výsledkom spolupráce s americkými dobrovoľníkmi. Súčasťou denného programu boli okrem športov, piesní a divadla aj krátke biblické príbehy, prostredníctvom ktorých americkí lektori pomáhali deťom zlepšiť si angličtinu. Záverečné vystúpenie (5.7.2019) na Memorandovom námestí si prišli pozrieť aj rodičia […]

Z medzinárodných pretekov Robocup 2019 priniesli martinskí študenti cenu za super tím

Začiatkom júla (2-8.7.2019) sa v austrálskom Sydney konalo finále medzinárodnej súťaže Robocup 2019. Slovensko na súťaži reprezentovali žiaci ZŠ Alexandra Dubčeka, ktorí na medzinárodné finále postúpili z regionálneho kola. Domov si doniesli cenu za super tím a najlepší poster.

Primátor zvolal do veľkej zasadačky zasadnutie komisie školstva

V stredu (17.7.2019) popoludní sa vo veľkej zasadačke mestského úradu konalo zasadnutie poradnej komisie, ktorú zriadil primátor mesta Ján Danko. Na programe bola otázka fungovania a financovania školstva v našom meste. Zasadnutia sa zúčastnili aj viacerí riaditelia škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Martin.

Materské školy fungujú počas prázdnin v špeciálnom režime

V zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Martin je desať materských škôl. Ich fungovanie počas dvoch letných mesiacov je obmedzené z dôvodu rôznych opráv, či čerpanie dovoleniek pani učiteliek či obslužného personálu. Na to ako to v lete funguje sme sa boli pozrieť v utorok (16.7.2019) medzi škôlkármi na Ul. Hurbanova.

Mesto Martin sa zapojilo do programu Erazmus+ aj pre materské školy

Minulý týždeň (2.7.2019) bol v priestoroch ZŠ s MŠ Hurbanova vyhodnotený projekt „Moderný manažment v materských školách“. Mesto Martin sa rozhodlo vytvoriť konzorcium a spojiť všetkých desať mestských materských škôl a spoločne všetkým vytvoriť možnosť ďalšieho vzdelávania, rozšírenia vedomostí, schopností a zručností, získania inovatívnych prístupov a nadviazania partnerstva v zahraničí s cieľom skvalitnenia výchovy a vzdelávania v materských […]

Študenti SPŠ a GVPT sa opäť zdokonaľovali v programovacom jazyku Phyton

Študenti informatiky sa nedávno (20.-21.6.2019) zúčastnili na 3. ročníku konferencie s názvom Phyton day. Program bol rozdelený na dva dni a jednotlivé workshopy sa konali v priestoroch Strednej priemyselnej školy a Gymnázia Viliama Paulinyho-Tótha. Študenti sa od starších kolegov, ktorí pôsobia už na univerzitách a súkromných spoločnostiach, sa tak opäť dozvedeli novinky ohľadom tohto programovacieho […]

Medzi študentov Evanjelickej spojenej školy prišli vojaci NATO

Minulý štvrtok (20.6.2019) prišli medzi študentov Evanjelickej spojenej školy besedovať vojaci NATO. Podujatie vrámci kampane „We Are Nato“ sa konalo aj pod záštitou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí. Študenti sa priamo od vojakov, ktorí sa zúčastňujú mierových misií dozvedeli viac o činnosti nielen svojej jednotky, ale aj celej aliancie.

Programom na školskom dvore ukončili školský rok 2018/2019 aj na ZŠ Aurela Stodolu

V piatok (28.6.2019) dopoludnia si žiaci základných a stredných škôl prevzali vysvedčenie. Na viacerých školách bol školský rok 2018/2019 ukončený slávnostným programom. S našou kamerou sme sa boli pozrieť ako to vyzeralo u prváčikov na ZŠ Aurela Stodolu v Záturčí.

V predstavení Divadlenie sa predstavili žiaci literárno-dramatického odboru ZUŠ Martin

V utorok (18.6.2019) popoludní si žiaci z viacerých tried literárno-dramatického odboru ZUŠ Pavla Mudroňa pripravili divadelné predstavenie pre rodičov a známych. Do programu Divadlenie boli zaradené ukážky z predstavení Snehová kráľovná, Danka a Janka, O drevenom tatovi, Hastrošovci, Hrdý Budžes a Hodinový kvet.

ZŠ Podhájska poskytuje vzdelanie martinským deťom už šesťdesiat rokov

V piatok (24.5.2019) si učitelia, žiaci a priatelia školy slávnostnou akadémiou pripomenuli 60. výročie vzniku školy. Škola v mestskej časti Podháj bola postavená v roku 1958 a svojich prvých žiakov privítala v školskom roku 1958/1959. Do programu sa zapojili žiaci zo všetkých tried. Škola je v súčasnosti plnoorganizovaná, poskytuje vzdelanie od prvého do deviateho ročníka […]

Deti zo ZŠ Dolinského sa hrali tak, ako kedysi ich rodičia, či starí rodičia

V stredu (12.6.2019) popoludní sa v priestoroch ZŠ Dolinského v Priekope konalo podujatie s názvom Retro hry. Deti sa na školskom dvore ponorili do sveta hier a zábavy, ktoré sa kedysi hrávali ich rodičia a starí rodičia.

Deti zo SZŠ Tomáša Zanovita zažili popoludnie plné hier

V utorok (11.6.2019) popoludní bolo v  SZŠ Tomáša Zanovita, ktorá sa nachádza v mestskej časti Sever veselo. Deti sa zabávali pri viacerých atraktívnych  súťažných disciplínach. Podujatie venované deťom organizujú na tejto škole pravidelne.

Slávnostnou akadémiou si v ZŠ Priehradná pripomenuli 60. rokov svojej existencie

ZŠ Priehradná v Priekope otvorila svoje brány žiakom v roku 1958. Už dlhých šesťdesiat rokov poskytujú vzdelanie deťom v tejto časti mesta. Je to škola rodinného typu. Narodeniny si pripomenuli slávnostnou akadémiou predminulý piatok (24.5.2019), na ktorú pozvali aj bývalých pedagógov.

Na ZŠ Alexandra Dubčeka boli odprezentované ročníkové práce nadaných detí

Prvý júnový (30.5.-6.6.2019) týždeň sa v ZŠ Alexandra Dubčeka konali prezentácie nadaných deti z  jednotlivých ročníkov. S našou kamerou sme zavítali medzi siedmakov. Žiaci mali pripravené prezentácie na rôzne témy, ktoré boli spracované na vysokej odbornej úrovni.

Do školských lavíc sa vrátili študenti, ktorí maturovali pred päťdesiatimi rokmi

Minulú sobotu (25.5.2019) )sme s našou kamerou prijali pozvanie na stretnutie bývalých študentov Gymnázia Viliama Paulinyho-Tótha. Stretávajú sa pravidelne, no od času keď stáli pri zelenom maturitnom stole a čakali ako dopadne ich skúška dospelosti ubehlo už polstoročie.

Budova, v ktorej sídli  ZŠ M.R.Štefánika bola slávnostne otvorená pred štyridsiatimi rokmi

V utorok (21.5.2019) slávnostnou akadémiou oslávili žiaci, súčasní i bývalí učitelia, či priatelia školy štyridsať rokov existencie budovy, v ktorej sídli ZŠ M.R.Štefánika vo Vrútkach. O program sa postarali žiaci spolu so svojimi pedagógmi. K prítomným sa prihovoril aj primátor mesta Branislav Zacharides.

Maturanti Gymnázia V.Paulinyho-Tótha sa rozlúčili so spolužiakmi slávnostnou akadémiou

Od pondelka prebiehajú na stredných školách na Slovensku maturitné skúšky. Maturanti z Gymnázia Viliama Paulinyho-Tótha sa so svojimi spolužiakmi rozlúčili minulú stredu (15.5.2019). Na slávnostnej akadémii sa oceňovali najlepší žiaci a mladší spolužiaci si pripravili aj kultúrny program.

Podujatie Študuj dopravu prinieslo opäť niečo nové, nielen v duálnom vzdelávaní

Podujatie s názvom Študuj dopravu si už našlo svoje miesto na mape rôznych prezentácií pre žiakov a rodičov rozhodujúcich sa kam po skončení základnej školy. Minulý štvrtok (16.5.2019) ho pod záštitou Ministerstva dopravy a výstavby Železničná spoločnosť Slovensko v spolupráci so Žilinským krajom a školami v regióne zorganizovali vo Vrútkach už po tretíkrát.

Deti z martinských materských škôl sa predviedli na prehliadke tvorivosti

Nedávno (26.5.2019) sa v telocvični ZŠ a MŠ Hurbanova konal XI. ročník Prehliadky tvorivosti detí materských škôl. Materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Martin si pripravili zaujímavé a opäť po roku úplne nové vystúpenia plné básničiek, pesničiek i tancovania.

Na GVPT prednášali odborníci z Microsoftu o nových technológiách

Na piatkové (10.5.2019) dopoludnie zorganizoval študent 4. ročníka Gymnázia Viliama Paulinyho-Tótha Matej Suchý pre svojich spolužiakov IT day, na ktorom v učebniach informatiky prebiehali workshopy pod vedením odborníkov z Microsoftu. Hlavnými témami bola Office 365, virtuálna realita a technológie.

Študenti ESŠ predstavili projekty na rôzne témy na školskej vedeckej konferencii

Nedávno (25.4.2019) sa v ESŠ konala už 3.vedecká konferencia.  So svojimi projektmi pred spolužiakov vystúpilo až osemnásť odvážlivcov. Témy jednotlivých prác sa týkali prírodných i humanitných vied. Okrem spracovania zaujímavých tém sa žiaci aj takýmito aktivitami naučia vystupovať na verejnosti.

Žiaci základných škôl súťažili vo vedomostiach o II.svetovej vojne

Základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov začiatkom apríla (8.4.2019) pripravila súťaž pre žiakov II.stupňa základných škôl. Do súťaže sa zapojilo trinásť základných škôl regiónu Turiec. Žiaci odpovedali na kvízové otázky . Obsahom boli rôzne informácie o udalostiach, ktoré sa odohrali počas II.svetovej vojny.