Školstvo312 Videí

Seniorov v DSS Benetrix prišli počas adventu pozdraviť deti zo ZŠ a MŠ Priehradná

Deti zo ZŠ a MŠ Priehradná pravidelne počas školského roka navštevujú DSS Benetrix, ktorý sa nachádza neďaleko školy. Medzi seniorov prišli i v práve prebiehajúcom adventnom čase (3.12.2019). Spríjemnili im deň ukážkou vianočných zvykov a zaspievaním kolied.  

Na SOŠOaS spojili vianočné tradície s prezentáciou učebných odborov

Poslednú novembrovú sobotu (30.11.2019) sa v školskej jedálni SOŠOaS konali vianočné trhy. Spojili ich s prezentáciou učebných a študijných odborov. Zamerané boli na ponuku jedinečných vianočných produktov a vianočných ozdôb a dekorácií.

Žiaci z okresu Martin a Turčianske Teplice súťažili vo vedomostiach z astronómie

V astronomickej pozorovateľni pri GVPT sa nedávno (21.11.2019) konala súťaž pre žiakov základných škôl s názvom Astrostop. Bol to už XXVI. ročník vedomostnej súťaže, ktorá býva realizovaná elektronickou formou. Súťažilo sa vo vedomostiach  o slnečnej sústave, kozmonautike ale aj o histórii astronómie.

Technická olympiáda sa opäť konala v priestoroch  Spojenej školy

Minulý štvrtok (29.11.2019) sa priestoroch Spojenej školy konalo okresné kolo technickej olympiády. Súťaž sa skladala z teoretickej a praktickej časti. Súťaž bola určená pre žiakov II. stupňa základných škôl. Cieľom takejto súťaže je podporiť záujem detí o techniku. Pomáha tiež talentovaným  a zručným žiakom v rozhodovaní pri výbere povolania.

Žiaci na Gymnáziu Jozefa Lettricha si Deň študenstva pripomenuli zaujímavým programom

Na Gymnáziu Jozefa Lettricha býva tradíciou, že Deň študenstva si pripomenú netradičným spôsobom vyučovania. Inak tomu nebolo ani predminulý piatok (15.11.2019). Žiaci sa zapájali do rôznych športových aktivít a prebiehal aj projekt Spoznajme sa.

SOŠOaS oslávila svoje 100. narodeniny slávnostnou akadémiou

Minulý štvrtok (14.11.2019) sa v priestoroch Národného domu zišli študenti, učitelia, zamestnanci a ďalší pozvaní hostia, aby spoločne oslávili sto rokov existencie Strednej školy obchodu a služieb. Za toto obdobie prešlo bránami školy množstvo kuchárov, časníkov, kaderníčok, knihárov, murárov či barmanov.

Študenti stredných škôl v jednej s posilňovní ukázali ako to vyzerá s ich fyzickou kondíciou

Študenti Turčianskych stredných škôl vo štvrtok (21.11.2019)  súťažili v silových disciplínach na tradičnej súťaži s názvom Turčianski siláci. V jednej zo známych posilňovní ukázali ako im to ide pri zdvíhaní činiek či v počte zhybov na hrazde.

Na Gymnáziu Jozefa Lettricha sa zábavným spôsobom súťažilo v matematike

Štvorčlenné tímy štvrtákov a piatakov zo základných škôl si v piatok (15.11.2019) prišli zasúťažiť na okresnú súťaž s názvom Zamat. Súťažilo sa v riešení matematických úloh. O výsledkoch rozhodli aj prémiové úlohy o využití matematických poznatkov v praxi.

Študenti z Bilingválneho gymnázia v Sučanoch pripravili výchovno – vzdelávací program

V piatok (15.11.2019) dopoludnia sa študenti Bilingválneho gymnázia zo Sučian neučili. Pripravený mali alternatívny výchovno-vzdelávací program, počas ktorého prebehla aj imatrikulácia prvákov, ktorý sa týmto aktom stali plnohodnotnými žiakmi školy.

Telesná výchova na Spojenej škole bude vďaka street – workoutovému ihrisku zaujímavejšia

Minulý piatok (8.11.2019) bolo na Spojenej škole slávnostne otvorené nové street – workoutové ihrisko. Nové hrazdy, rebríky či lavičky pribudli vďaka prostriedkom z grantového systému Žilinského samosprávneho kraja s názvom „ Vráťme šport do škôl.“

Na Spojenej škole majú novú špecializovanú učebňu s 3D meraním

Od piatku (8.11.2019)môžu mladí strojári využívať zariadenie novej učebne strojárskej metrológie. Vďaka tejto modernej sofistikovanej technológii získajú žiaci praktické zručnosti pri meraní a vyhodnocovaní strojárskych súčiastok. Jej slávnostného otvorenia sa zúčastnila aj županka Erika Jurinová.

Učiteľky z Poľska , Chorvátska a Česka sa zoznamovali s edukačnými aktivitami v  škôlkach

Mesto Martin sa počas niekoľkých dní (6.-8.11.2019)minulého týždňa stalo hostiteľom pedagógov z Česka, Poľska a Chorvátska, ktorí sa zapojili do projektu Ukáž mi moje mesto. Navštívili viaceré materské školy, v ktorých im boli predstavené rôzne aktivity spojené s výučbou.

Žiaci martinských škôl si odniesli ocenenia z ďalšieho ročníka súťaže Odkaz svätého Martina

V piatok (8.11.2019) predpoludním bol vo veľkej zasadačke mestského úradu vyhodnotený jubilejný 15. ročník súťažnej prehliadky s názvom Odkaz svätého Martina. Žiaci materských a  I. stupňa základných škôl vytvárali výtvarné a literárne práce. Žiaci II. stupňa sa predstavili powerpointovými prezentáciami.

Gymnázium Viliama Paulinyho-Tótha poskytuje vzdelanie nepretržite 100 rokov

V stredu (6.11.2019) popoludní sa otvorili dvere jedného z najstarších gymnázií. Gymnázium Viliama Paulinyho-Tótha je pokračovateľom gymnázia, ktoré vzniklo v roku 1867. Súčasní žiaci školy pripravili pre tých bývalých, ale aj rodičov a priateľov školy prehliadku jej moderných priestorov. Deň otvorených dverí bol organizovaný pri príležitosti 100. výročia oživotvorenia tejto inštitúcie.

Na Katolíckej ZŠ Antona Bernoláka zorganizovali misijné trhy

Minulý štvrtok (24.10.2019) sa na Katolíckej ZŠ Antona Bernoláka konali misijné trhy. Žiaci spolu s učiteľmi a za pomoci rodičov najprv vyrábali rôzne dekoračné výrobky, zákusky či mafiny. Tie potom ponúkali na trhoch. Táto charitatívna akcia mala už svoje desiate pokračovanie. Výťažok, bude odovzdaný OZ Dobrý pastier z Kláštora pod Znievom.

Na ZŠ Jozefa Krónera sa zapojili do Európskeho dňa jazykov

V pondelok (28.10.2019) dopoludnia sa na ZŠ Jozefa Krónera konal Deň jazykov. Žiaci si namiesto klasického vyučovania pripravili prezentácie o rôznych európskych krajinách. Cieľom Európskeho dňa jazykov je upozorniť na dôležitosť učenia sa jazykov, podporiť rozvoj viacjazyčnosti, jazykovej a kultúrnej rozmanitosti, interkultúrneho porozumenia i celoživotného vzdelávania.

ZŠ Pavla Mudroňa oslavuje v školskom roku 2019/2020 svoje 85. narodeniny

V utorok dopoludnia si žiaci a pedagógovia ZŠ Pavla Mudroňa slávnostnou akadémiou v telocvični školy pripomenuli 85. výročie od začiatku vyučovania v priestoroch, ktoré využívajú. V kultúrnom programe vystúpili viacerí žiaci školy.

Na ZŠ Alexandra Dubčeka otvorili nové priestory, školskú knižnicu a umelecký ateliér

Slávnostným kultúrnym programom, v ktorom vystupovali samotní žiaci otvorili nedávno v ZŠ Alexandra Dubčeka nové priestory. Školská knižnica a umelecký ateliér vznikli vďaka podpore od mesta Martin, OZ Matka a dieťa Turca a  Rady rodičov.

Na ZŠ Hany Zelinovej vo Vrútkach prebiehal týždeň zdravej výživy

Počas minulého týždňa prebiehal na ZŠ Hany Zelinovej týždeň zdravej výživy. Vyučovanie bolo prispôsobené rôznym aktivitám tak na I. ako aj II. stupni.  S našou kamerou sme vo štvrtok (17.10.2019) zavítali na II. stupeň, kde žiaci vyrábali všelijaké zdravé pochúťky, ktoré potom vystavovali.

Na ZŠ Pavla Mudroňa si opäť zašportovali deti spolu s rodičmi

V stredu (16.10.2019) popoludní sa v športovom areáli ZŠ Pavla Mudroňa konala už 21 olympiáda rodičov a detí v netradičných disciplínach. Aktuálny ročník bol zároveň súčasťou osláv 85. výročia otvorenia školy. Zasúťažiť si prišlo celkom 140 detí, rodičov a starých rodičov, ktorí súťažili vo dvojiciach.

Vrútockí seniori a deti zo SZŠ s poruchami učenia spoločne varili a tvorili zo zemiakov

V Súkromnej základnej škole s poruchami učenia, ktorá sídli v priestoroch bývalého vrútockého gymnázia to minulý štvrtok (10.10.2019) rozvoniavalo. Do školy prišli seniori z Denného centra a Domova sociálny ch služieb a spolu s deťmi varili a piekli zo zemiakov.

Žiaci zo ZŠ Františka Hrušovského z Kláštora pod Znievom predstavili históriu svojej obce

Počas celého minulého týždňa prebiehali v Kláštore pod Znievom oslavy spojené so 150. výročím vzniku 1. Slovenského katolíckeho patronátneho gymnázia. S našou kamerou sme navštívili komentovanú prehliadku po pamätihodnostiach Kláštora pod Znievom v sobotu (5.10.2019) predpoludním, ktorej hlavnými aktérmi boli žiaci ZŠ Františka Hrušovského.

Školský život na ZŠ Antona Bernoláka dokumentujú vo vlastnej TV Berny

V utorok (8.10.2019) popoludní sme s našou kamerou navštívili mediálny krúžok na ZŠ Antona Bernoláka. Vďaka deťom, ktoré zaujíma práca s  hovoreným slovom a  obrazom majú na tejto škole digitálny videoarchív všetkého, čo zachytí oko školskej kamery.

Učitelia stredných odborných škôl sa vzdelávali v oblasti duálneho vzdelávania

Koncom septembra (25.9.2019) sa v priestoroch Spojenej školy konal seminár pre učiteľov odborných predmetov, ktorý bol venovaný duálnemu vzdelávaniu. Hosťujúca škola patrí dlhodobo medzi lídrov v zapojení sa do Duálneho vzdelávania v Žilinskom kraji. Do systému, ktorý priamo prepája školu s praxou je len v našom kraji zapojených 140 zamestnávateľov.