Relácie

Správy TVT

Spravodajsko-publicistická relácia zameraná na aktuálne informácie z kultúrno-spoločenských podujatí, ktoré sa konajú v mestách Martin, Vrútky, Turany a v menšom rozsahu aj obciach regiónu Turiec. Svojim obsahom sa zameriava aj na spravodajstvo regionálneho športu. Správy TVT sú vysielané v premiére 3-krát do týždňa, vždy v pondelok, stredu a piatok o 18:30 hod. Každá premiéra sa reprízuje celkovo 15-krát.

Správy sa začínajú o 7:00, 9:00, 11:00, 15:00,17:00,18:30, 20:30 a 22:00

Hlavné správy TVT 14.6.2024

Mesto Martin hostí elitných psovodov a a ich psov z celého sveta/ Famózna Gabika Gajanová zdvihla Slovákov zo stoličiek/ Krátke správy 24. týždeň/ Kultúra na kopci s Danielom Hevierom/ Cez bábkové divadlo hľadali odpovede na tabu témy/ Cubano zumba party v Turčianskych Tepliciach/ Aj vo Vrútkach dbajú na zdravý pohyb detí a mládeže/

Hlavné správy TVT 12.6.2024

Už v piatok štartujú trojdňové oslavy nášho mesta / Martinský deň zdravia prilákal na Divadelné námestie stovky ľudí/ Podarila sa úžasná vec v prospech malých onkologických bojovníkov/ Operovali pacientom oči. Sériu zákrokov z očnej kliniky vysielali naživo v 3D / Odhalili reliéf Jozefa Cígera Hronského/ Výborná cesta pre budúcich školákov je úvodný ročník. V ZŠ […]

Hlavné správy TVT 10.6.2024

V okrese Martin sa zúčastnilo eurovolieb 39% voličov / Sympatická seniorka uháčkovala chobotničky pre malé detičky/ Deviataci, ktorí sa lúčia so školou odovzdali pomyslené žezlo predškolákom/ Martinskí filmári natočili dokument Masarykovci a Turiec / Na Malej hore sa po roku opäť súťažne bicyklovalo/ Na svetovom šampionáte v parahokeji mal svoje zastúpenie aj Turiec

o –

Na Aktuálnu tému

Besedy a rozhovory zo štúdia TVT i mimo neho. Témy sa venujú problematike kultúry, školstva, zdravotníctva, športu, štátnych a samosprávnych orgánov, ale aj občianskym problémom. Aktuálna téma je v premiére  odvysielaná  v utorok cca o 18:50 hod. Reprízuje sa celkom 6-krát do týždňa.

Reláciu Na Aktuálnu tému môžete sledovať vo štvrtok a sobotu o cca 9:20, 15:20, 18:50.

Situácia v okrese je kritická

V piatok sa konalo veľké pracovné stretnutie primátorov miest, starostov obcí, či riaditeľov ZŠ v okresoch Martin a Turčianske Teplice. Témou stretnutia boli aktuálne informácie o epidemiologickej situácii, ktorá je alarmujúca. Odborníci, epidemiológovia, zástupcovia vakcinačných centier, ale aj prítomní zástupcovia miest a obcí volajú po očkovaní.

Covidová situácia v okrese je kritická

V piatok sa konalo veľké pracovné stretnutie primátorov miest, starostov obcí, či riaditeľov ZŠ v okresoch Martin a Turčianske Teplice. Témou stretnutia boli aktuálne informácie o epidemiologickej situácii, ktorá je alarmujúca. Odborníci, epidemiológovia, zástupcovia vakcinačných centier, ale aj prítomní zástupcovia miest a obcí volajú po očkovaní.

Dokument

Krátke dokumentárne filmy získané prostredníctvom výmeny medzi rôznymi lokálnymi televíziami. Predovšetkým s tými, ktoré sú združené v spolku Lotos. Predstavujú medailóny venované umelcom, športovcom či iným významných osobnostiam. Zaujímavé sú aj postrehy z prírody a náučné filmy o zdravom životnom štýle. Dokument je v premiére odvysielaný v pondelok cca o 18:50 hod. Reprízuje sa celkovo 6-krát do týždňa.

Dokument môžete sledovať v stredu a piatok o cca 9:20, 15:20 a 18:50.

Videotext

Súbor rôznych textových informácií, ktoré sú rozdelené do sekcií ako: oznamy, pohotovostné lekárne, policajné správy, informácie od hasičov, zaujímavosti, správy TVT, správy z regiónu Turiec, počasie, pozvánky do kina, divadla, výsledky športových zápasov, pozvánky na kultúrne i športové podujatia, recepty, inzercia, blahoželania a reklama. Videotext sa aktualizuje každý pracovný deň.

Priamy prenos

Zabezpečujeme priame prenosy z mestského zastupiteľstva mesta Martin podľa daného rozvrhu. Spravidla každý posledný pondelok v mesiaci od 9:00 hod. Reprízuje sa vo štvrtok a sobotu v danom týždni.

Mestské zastupiteľstvo mesta Martin dňa 25.4.2024

Návrh programu: 1. Správa o plnení termínovaných uznesení MsZ a úloh VMČ 2. Návrh zmien rozpočtu 3. Autoremedúra uznesenia č. 267/23 zo dňa 21.12.2023 – Podpora nájomného bývania, obstaranie nájomných bytov výstavbou zo ŠFRB a z dotácie MDaV SR-Stavebné úpravy budovy na Ul. A. Pietra – 48 nájomných bytov 4. Schválenie predloženia žiadosti o poskytnutie […]