Relácie

Správy TVT

Spravodajsko-publicistická relácia zameraná na aktuálne informácie z kultúrno-spoločenských podujatí, ktoré sa konajú v mestách Martin, Vrútky, Turany a v menšom rozsahu aj obciach regiónu Turiec. Svojim obsahom sa zameriava aj na spravodajstvo regionálneho športu. Správy TVT sú vysielané v premiére 3-krát do týždňa, vždy v pondelok, stredu a piatok o 18:30 hod. Každá premiéra sa reprízuje celkovo 15-krát.

Správy sa začínajú o 7:00, 9:00, 11:00, 15:00,17:00,18:30, 20:30 a 22:00

Hlavné správy TVT 28.9.2022

Veľvyslanec Francúzska v Martine / Chystá sa Martinský deň zvierat / Pietna spomienka študentov pri pamätníku na Martinských holiach/ Očná klinika UNM úspešne lieči ochorenia sietnice/ Michalský jarmok 2022 / Svetlo sveta uzrel vzácny knižný klenot/ Turčianska liga mladých hasičov

Hlavné správy TVT 26.9.2022

Priekopský deň v SIMe / Na Severe spolu a veselo/ Po rekonštrukcii priestorov už môžu aj tancovať/ Konkurz malých členov do DFS Turiec/ Džudisti z Judo klubu Martin sú vicemajstri Slovenska / Petangový turnaj PifPaf Cup 2022

Hlavné správy TVT 23.9.2022

Do Martina sa konečne vrátil jarmok/ Krátke správy 38.týždeň/ Štátny stavebný dohľad nenašiel pochybenia pri sondážnych prácach na pozemku/ Konferencia manažmentu pre riadiacich pracovníkov v ošetrovateľstve/ Presbytérium v kostole je potrebné dokončiť/ Farmársky deň vo Vrútkach opäť posunuli na vyššiu úroveň/ Martinský beh medikov 2022 / Futbalistov Bystričky vyškolila druholigová Považská Bystrica

o –

Na Aktuálnu tému

Besedy a rozhovory zo štúdia TVT i mimo neho. Témy sa venujú problematike kultúry, školstva, zdravotníctva, športu, štátnych a samosprávnych orgánov, ale aj občianskym problémom. Aktuálna téma je v premiére  odvysielaná  v utorok cca o 18:50 hod. Reprízuje sa celkom 6-krát do týždňa.

Reláciu Na Aktuálnu tému môžete sledovať vo štvrtok a sobotu o cca 9:20, 15:20, 18:50.

Situácia v okrese je kritická

V piatok sa konalo veľké pracovné stretnutie primátorov miest, starostov obcí, či riaditeľov ZŠ v okresoch Martin a Turčianske Teplice. Témou stretnutia boli aktuálne informácie o epidemiologickej situácii, ktorá je alarmujúca. Odborníci, epidemiológovia, zástupcovia vakcinačných centier, ale aj prítomní zástupcovia miest a obcí volajú po očkovaní.

Covidová situácia v okrese je kritická

V piatok sa konalo veľké pracovné stretnutie primátorov miest, starostov obcí, či riaditeľov ZŠ v okresoch Martin a Turčianske Teplice. Témou stretnutia boli aktuálne informácie o epidemiologickej situácii, ktorá je alarmujúca. Odborníci, epidemiológovia, zástupcovia vakcinačných centier, ale aj prítomní zástupcovia miest a obcí volajú po očkovaní.

Dokument

Krátke dokumentárne filmy získané prostredníctvom výmeny medzi rôznymi lokálnymi televíziami. Predovšetkým s tými, ktoré sú združené v spolku Lotos. Predstavujú medailóny venované umelcom, športovcom či iným významných osobnostiam. Zaujímavé sú aj postrehy z prírody a náučné filmy o zdravom životnom štýle. Dokument je v premiére odvysielaný v pondelok cca o 18:50 hod. Reprízuje sa celkovo 6-krát do týždňa.

Dokument môžete sledovať v stredu a piatok o cca 9:20, 15:20 a 18:50.

Videotext

Súbor rôznych textových informácií, ktoré sú rozdelené do sekcií ako: oznamy, pohotovostné lekárne, policajné správy, informácie od hasičov, zaujímavosti, správy TVT, správy z regiónu Turiec, počasie, pozvánky do kina, divadla, výsledky športových zápasov, pozvánky na kultúrne i športové podujatia, recepty, inzercia, blahoželania a reklama. Videotext sa aktualizuje každý pracovný deň.

Priamy prenos

Zabezpečujeme priame prenosy z mestského zastupiteľstva mesta Martin podľa daného rozvrhu. Spravidla každý posledný pondelok v mesiaci od 9:00 hod. Reprízuje sa vo štvrtok a sobotu v danom týždni.

Mestské zastupiteľstvo mesta Martin 19.7.2022 – zvukový záznam

PROGRAM: Otvorenie Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice Schválenie programu Správa o plnení termínovaných uznesení a úloh VMČ Návrh autoremedúry uznesenia MsZ č. 130/22 Návrh na uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na odpredaj nehnuteľného majetku –prípad hodný osobitného zreteľa-Stredoslovenská distribučná a.s. Návrh zámeru nadobudnutia nehnuteľného majetku Návrh zmeny rozpočtu mesta Martin na rok 2022 […]

Mestské zastupiteľstvo mesta Martin dňa 23.6.2022

PROGRAM: 1. Otvorenie 2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice 3. Schválenie programu 4. Správa o plnení uznesení a úloh VMĆ 5. Informácia o možnej spolupráci s mestom Ribeira Grande (Portugalsko) 21. Informatívna správa o hospodárení Nadácie Nová šanca za rok 2021 22. Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2022 6. Informatívna správa o výsledkoch […]