Relácie

Správy TVT

Spravodajsko-publicistická relácia zameraná na aktuálne informácie z kultúrno-spoločenských podujatí, ktoré sa konajú v mestách Martin, Vrútky, Turany a v menšom rozsahu aj obciach regiónu Turiec. Svojim obsahom sa zameriava aj na spravodajstvo regionálneho športu. Správy TVT sú vysielané v premiére 3-krát do týždňa, vždy v pondelok, stredu a piatok o 18:30 hod. Každá premiéra sa reprízuje celkovo 15-krát.

Správy sa začínajú o 7:00, 9:00, 11:00, 15:00,17:00,18:30, 20:30 a 22:00

Hlavné správy TVT 12.4.2021

Výročie oslobodenia mesta / Kladenie vencov vo Vrútkach / Plánovaný mural na moste na/ Nový cyklochodník je využívaný chodcami a cyklistami  / MsP pomáha aj v boji proti pandémii / Vo veľkom pracujú aj počas pandémie                                     (Visited […]

Hlavné správy TVT 9.4.2021

Zdieľané kolobežky v Martine / Zelená plocha, parkovacie miesta a bezbariérový prechod na Podháji / Anketa Kniha Turca mieri do finále / Jarný pozdrav prvákov / Medzinárodný deň Rómov / V oblasti NP Malá Fatra niekto zastrelil mladého rysa /                               […]

Hlavné správy TVT 7.4.2021

Mestská polícia bola založená pre 30-timi rokmi  / Návrh koncepcie rozvoja škôl a školských zariadení do roku 2026   / Jarná očista mesta Martin   / Krátke správy 14.týždeň / Prerušenie dodávok elektriny   / Virtuálna realita umožňuje autistom aj nemožné / Virtuálna ohňová štafeta Tokio 2021 aj v Martine/ Ľudia čoraz viac na internete veria podvodným správam […]

o –

Na Aktuálnu tému

Besedy a rozhovory zo štúdia TVT i mimo neho. Témy sa venujú problematike kultúry, školstva, zdravotníctva, športu, štátnych a samosprávnych orgánov, ale aj občianskym problémom. Aktuálna téma je v premiére  odvysielaná  v utorok cca o 18:50 hod. Reprízuje sa celkom 6-krát do týždňa.

Reláciu Na Aktuálnu tému môžete sledovať vo štvrtok a sobotu o cca 9:20, 15:20, 18:50.

Prehľad udalostí v prvom polroku 2020

Aktuálna téma v 1. týždni V dnešnej Aktuálnej téme vám prinášame prehľad udalostí, ktoré sme s našou kamerou zachytili v prvom polroku roku 2020. Pri výbere sme sa snažili vybrať reportáže zo všetkých oblastí života, či už to bolo školstvo a situácia na ZŠ Hurbanova, kultúra a jej postihnutie koronakrízou v prvej vlne, spoločenský život, […]

Vianočný pozdrav od CVČ Kamarát

Aktuálna téma 52. týždni (21.-27.12.2020) Ponúkneme krásny vianočný pozdrav, ktorý nielen všetkým svojim „kamarátom“, ale aj širokej verejnosti adresujú pracovníci CVČ Kamarát. Po iné roky aj oni pripravovali bohaté vianočné programy, ktoré naživo sledovali desiatky ľudí. Oni sa tejto tradície nechceli vzdať ani v náročnom období a hoci takto virtuálne, ale aj tak utkali síce […]

Dokument

Krátke dokumentárne filmy získané prostredníctvom výmeny medzi rôznymi lokálnymi televíziami. Predovšetkým s tými, ktoré sú združené v spolku Lotos. Predstavujú medailóny venované umelcom, športovcom či iným významných osobnostiam. Zaujímavé sú aj postrehy z prírody a náučné filmy o zdravom životnom štýle. Dokument je v premiére odvysielaný v pondelok cca o 18:50 hod. Reprízuje sa celkovo 6-krát do týždňa.

Dokument môžete sledovať v stredu a piatok o cca 9:20, 15:20 a 18:50.

Videotext

Súbor rôznych textových informácií, ktoré sú rozdelené do sekcií ako: oznamy, pohotovostné lekárne, policajné správy, informácie od hasičov, zaujímavosti, správy TVT, správy z regiónu Turiec, počasie, pozvánky do kina, divadla, výsledky športových zápasov, pozvánky na kultúrne i športové podujatia, recepty, inzercia, blahoželania a reklama. Videotext sa aktualizuje každý pracovný deň.

Priamy prenos

Zabezpečujeme priame prenosy z mestského zastupiteľstva mesta Martin podľa daného rozvrhu. Spravidla každý posledný pondelok v mesiaci od 9:00 hod. Reprízuje sa vo štvrtok a sobotu v danom týždni.

Mestské zastupiteľstvo mesta Martin dňa 25. 3. 2021

PROGRAM: 1. Otvorenie 2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice 3. Schválenie programu 4. Správa o plnení termínovaných uznesení a úloh VMČ PRIDANÝ BOD: 4/1. Informácia o výsledku výberového konania na konateľa Dopravného podniku mesta Martin a jeho schvaľovanie 5. Protest prokurátora Pd 142/20/5506-4 zo dňa 22.2.2021 proti uzneseniu MsZ mesta Martin č. 184/20 zo […]

Mestské zastupiteľstvo mesta Martin dňa 25.2.2021

Program: 1. Otvorenie 2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice 3. Schválenie programu 4. Správa o plnení termínovaných uznesení a úloh VMČ 5. Zabezpečovanie MHD v meste Martin od roku 2022 prostredníctvom spoločnosti Dopravný podnik mesta Martin, s. r. o 6. Informatívna správa o návrhu riešenia rekonštrukcie a modernizácie verejného osvetlenia v meste Martin 7. […]

Mestské zastupiteľstvo mesta Martin dňa 15.12.2020 – zvukový záznam

PROGRAM: 1. Otvorenie 2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice 3. Schválenie programu 4. Správa o plnení termínovaných uznesení a úloh VMČ 5. Protest prokurátora Pd 124/20/5506-2 zo dňa 19.10.2020 6. Návrh na založenie obchodnej spoločnosti Dopravný podnik mesta Martin, s.r.o. 7. Návrh koncepcie regulácie parkovania spojenej s výstavbou parkovacích domov po mestských častiach 8. […]
(Visited 6632 times, 1 visits today)