Relácie

Správy TVT

Spravodajsko-publicistická relácia zameraná na aktuálne informácie z kultúrno-spoločenských podujatí, ktoré sa konajú v mestách Martin, Vrútky, Turany a v menšom rozsahu aj obciach regiónu Turiec. Svojim obsahom sa zameriava aj na spravodajstvo regionálneho športu. Správy TVT sú vysielané v premiére 3-krát do týždňa, vždy v pondelok, stredu a piatok o 18:30 hod. Každá premiéra sa reprízuje celkovo 15-krát.

Správy sa začínajú o 7:00, 9:00, 11:00, 15:00,17:00,18:30, 20:30 a 22:00

Hlavné správy TVT 25.1.2023

Ľudia bez domova – vyčnievajú, no zároveň sú neviditeľní/ 90. výročie narodenia profesora Imricha Sedláka / Gymnázium Jozefa Lettricha opäť excelentné/ Šaliansky Maťko je v Martine stále populárny/ HK Vitar Martin uspel v derby proti Žiline

Hlavné správy TVT 23.1.2023

Referendum je z dôvodu nízkej volebnej účasti neplatné. Ústava SR sa meniť nebude/ Originálny a veľkolepý Deň remesiel na Hurbanke/ Spoznali sme jedenástku najlepších/ V Martine vyrastá klavírny virtuóz/ „Súťaž krásy a chute“ najobľúbenejšieho ovocia na Slovensku

Hlavné správy TVT 20.1.2023

Krátke správy 3.týždeň/ Vo Vrútkach majú aj na tento rok veľké plány / Nestihne skončiť jedna a už sa tešia na ďalšiu hodinu telocviku / Výstava ESSPRESSIONIZMUS / Martin zvíťazil nad Breznom 3:2 Premiéra Turianskej skokanskej latky dopadla na výbornú

o –

Na Aktuálnu tému

Besedy a rozhovory zo štúdia TVT i mimo neho. Témy sa venujú problematike kultúry, školstva, zdravotníctva, športu, štátnych a samosprávnych orgánov, ale aj občianskym problémom. Aktuálna téma je v premiére  odvysielaná  v utorok cca o 18:50 hod. Reprízuje sa celkom 6-krát do týždňa.

Reláciu Na Aktuálnu tému môžete sledovať vo štvrtok a sobotu o cca 9:20, 15:20, 18:50.

Situácia v okrese je kritická

V piatok sa konalo veľké pracovné stretnutie primátorov miest, starostov obcí, či riaditeľov ZŠ v okresoch Martin a Turčianske Teplice. Témou stretnutia boli aktuálne informácie o epidemiologickej situácii, ktorá je alarmujúca. Odborníci, epidemiológovia, zástupcovia vakcinačných centier, ale aj prítomní zástupcovia miest a obcí volajú po očkovaní.

Covidová situácia v okrese je kritická

V piatok sa konalo veľké pracovné stretnutie primátorov miest, starostov obcí, či riaditeľov ZŠ v okresoch Martin a Turčianske Teplice. Témou stretnutia boli aktuálne informácie o epidemiologickej situácii, ktorá je alarmujúca. Odborníci, epidemiológovia, zástupcovia vakcinačných centier, ale aj prítomní zástupcovia miest a obcí volajú po očkovaní.

Dokument

Krátke dokumentárne filmy získané prostredníctvom výmeny medzi rôznymi lokálnymi televíziami. Predovšetkým s tými, ktoré sú združené v spolku Lotos. Predstavujú medailóny venované umelcom, športovcom či iným významných osobnostiam. Zaujímavé sú aj postrehy z prírody a náučné filmy o zdravom životnom štýle. Dokument je v premiére odvysielaný v pondelok cca o 18:50 hod. Reprízuje sa celkovo 6-krát do týždňa.

Dokument môžete sledovať v stredu a piatok o cca 9:20, 15:20 a 18:50.

Videotext

Súbor rôznych textových informácií, ktoré sú rozdelené do sekcií ako: oznamy, pohotovostné lekárne, policajné správy, informácie od hasičov, zaujímavosti, správy TVT, správy z regiónu Turiec, počasie, pozvánky do kina, divadla, výsledky športových zápasov, pozvánky na kultúrne i športové podujatia, recepty, inzercia, blahoželania a reklama. Videotext sa aktualizuje každý pracovný deň.

Priamy prenos

Zabezpečujeme priame prenosy z mestského zastupiteľstva mesta Martin podľa daného rozvrhu. Spravidla každý posledný pondelok v mesiaci od 9:00 hod. Reprízuje sa vo štvrtok a sobotu v danom týždni.

Mestské zastupiteľstvo mesta Martin dňa 22.12.2022

PROGRAM: 1. Otvorenie 2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice 3. Schválenie programu 3.1. Zámer výstavby multifunkčnej haly z úveru 3.2. Predaj pozemku v Košútoch – bytový dom – predložil Jozef Petráš 4. Plnenie uzn. MsZ č. 191/22 – informatívna správa o vplyve zákonov, nariadení a vyhlášok prijatých NR SR v období od 1.1.2021 do […]

Mestské zastupiteľstvo mesta Martin dňa 24.11.2022

Program: PROGRAM: 1. Otvorenie 2. Voľba návrhovej komisie, mandátovej a volebnej komisie, určenie overovateľov zápisnice 3. Zloženie sľubu poslanca MsZ 4. Schválenie programu 5. Správa o plnení termínovaných uznesení a úloh VMČ 6. Informatívna správa o výsledku kontrol 7. Voľba hlavného kontrolóra 8. Návrh na prerokovanie protestu prokurátora č.k. Pd 122/22/5506 proti VZN mesta Martin […]