Relácie

Správy TVT

Spravodajsko-publicistická relácia zameraná na aktuálne informácie z kultúrno-spoločenských podujatí, ktoré sa konajú v mestách Martin, Vrútky, Turany a v menšom rozsahu aj obciach regiónu Turiec. Svojim obsahom sa zameriava aj na spravodajstvo regionálneho športu. Správy TVT sú vysielané v premiére 3-krát do týždňa, vždy v pondelok, stredu a piatok o 18:30 hod. Každá premiéra sa reprízuje celkovo 15-krát.

Správy sa začínajú o 7:00, 9:00, 11:00, 15:00,17:00,18:30, 20:30 a 22:00

Hlavné správy TVT 18.1.2021

Nová cyklotrasa je takmer hotová / Vízia Námestia SNP / Rozpočet na r. 2021 v Turanoch / Bežkárske trate / Tvorivé obdobie Juraja Hnilicu / Hokej Martin-Topoľčany /                                               (Visited 8 times, 8 […]

Hlavné správy TVT 15.1.2021

Zber kuchynského odpadu / Deti zostávajú doma / Križovatka pod Bystričkou / Nový riaditeľ SKD / Fontána na Severe / Fungovanie pošty / Hokej Martin-Trnava /                                       (Visited 13 times, 4 visits today)

Hlavné správy TVT 13.1.2021

Údržba zelene na Národnom cintoríne / Rok 2020 v Turanoch / Oprava článku v novinách / Zmeny v TVT / Horská záchranná služba / Výška odvodov v r. 2021 / Zmeny v nákupe z krajín mimo EÚ /                               (Visited 13 […]

o –

Na Aktuálnu tému

Besedy a rozhovory zo štúdia TVT i mimo neho. Témy sa venujú problematike kultúry, školstva, zdravotníctva, športu, štátnych a samosprávnych orgánov, ale aj občianskym problémom. Aktuálna téma je v premiére  odvysielaná  v utorok cca o 18:50 hod. Reprízuje sa celkom 6-krát do týždňa.

Reláciu Na Aktuálnu tému môžete sledovať vo štvrtok a sobotu o cca 9:20, 15:20, 18:50.

Prehľad udalostí v prvom polroku 2020

Aktuálna téma v 1. týždni V dnešnej Aktuálnej téme vám prinášame prehľad udalostí, ktoré sme s našou kamerou zachytili v prvom polroku roku 2020. Pri výbere sme sa snažili vybrať reportáže zo všetkých oblastí života, či už to bolo školstvo a situácia na ZŠ Hurbanova, kultúra a jej postihnutie koronakrízou v prvej vlne, spoločenský život, […]

Vianočný pozdrav od CVČ Kamarát

Aktuálna téma 52. týždni (21.-27.12.2020) Ponúkneme krásny vianočný pozdrav, ktorý nielen všetkým svojim „kamarátom“, ale aj širokej verejnosti adresujú pracovníci CVČ Kamarát. Po iné roky aj oni pripravovali bohaté vianočné programy, ktoré naživo sledovali desiatky ľudí. Oni sa tejto tradície nechceli vzdať ani v náročnom období a hoci takto virtuálne, ale aj tak utkali síce […]

Dokument

Krátke dokumentárne filmy získané prostredníctvom výmeny medzi rôznymi lokálnymi televíziami. Predovšetkým s tými, ktoré sú združené v spolku Lotos. Predstavujú medailóny venované umelcom, športovcom či iným významných osobnostiam. Zaujímavé sú aj postrehy z prírody a náučné filmy o zdravom životnom štýle. Dokument je v premiére odvysielaný v pondelok cca o 18:50 hod. Reprízuje sa celkovo 6-krát do týždňa.

Dokument môžete sledovať v stredu a piatok o cca 9:20, 15:20 a 18:50.

Videotext

Súbor rôznych textových informácií, ktoré sú rozdelené do sekcií ako: oznamy, pohotovostné lekárne, policajné správy, informácie od hasičov, zaujímavosti, správy TVT, správy z regiónu Turiec, počasie, pozvánky do kina, divadla, výsledky športových zápasov, pozvánky na kultúrne i športové podujatia, recepty, inzercia, blahoželania a reklama. Videotext sa aktualizuje každý pracovný deň.

Priamy prenos

Zabezpečujeme priame prenosy z mestského zastupiteľstva mesta Martin podľa daného rozvrhu. Spravidla každý posledný pondelok v mesiaci od 9:00 hod. Reprízuje sa vo štvrtok a sobotu v danom týždni.

Mestské zastupiteľstvo mesta Martin dňa 15.12.2020 – zvukový záznam

PROGRAM: 1. Otvorenie 2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice 3. Schválenie programu 4. Správa o plnení termínovaných uznesení a úloh VMČ 5. Protest prokurátora Pd 124/20/5506-2 zo dňa 19.10.2020 6. Návrh na založenie obchodnej spoločnosti Dopravný podnik mesta Martin, s.r.o. 7. Návrh koncepcie regulácie parkovania spojenej s výstavbou parkovacích domov po mestských častiach 8. […]

Zasadala mestská rada

Minulý utorok (8.12.2020) sa poslednýkrát v tomto roku stretli na rokovaní členovia mestskej rady. Okrem iného sa zaoberali návrhom na zriadenie Dopravného podniku mesta, zmenou tohtoročného rozpočtu, možnosťami na vybudovanie parkovacích domov v mestských častiach. Na programe mali aj ďalšie body, ktoré budú predmetom rokovania mestského zastupiteľstva. (Visited 59 times, 1 visits today)

Martinskí poslanci podporili vytvorenie vlastného dopravného podniku

Od januára 2022 má mesto Martin povinnosť zabezpečiť pre obyvateľov MHD z dôvodu ukončenia zmluvy so súčasným dopravcom. Minulý mesiac boli na pôde mestského zastupiteľstva predstavené 3 varianty fungovania MHD. Prvá možnosť je tá, že by bola prevádzkovaná tak ako doteraz. Druhou variantou je vytvorenie vlastnej MHD a tretia je založenie spoločného podniku so spoločnosťou, […]
(Visited 5515 times, 6 visits today)