Relácie

Správy TVT

Spravodajsko-publicistická relácia zameraná na aktuálne informácie z kultúrno-spoločenských podujatí, ktoré sa konajú v mestách Martin, Vrútky, Turany a v menšom rozsahu aj obciach regiónu Turiec. Svojim obsahom sa zameriava aj na spravodajstvo regionálneho športu. Správy TVT sú vysielané v premiére 3-krát do týždňa, vždy v pondelok, stredu a piatok o 18:30 hod. Každá premiéra sa reprízuje celkovo 15-krát.

Správy sa začínajú o 7:00, 9:00, 11:00, 15:00,17:00,18:30, 20:30 a 22:00

Hlavné správy TVT 21.10.2020

Mestská rada / Obmedzenia na MsÚ / Nosenie rúšok / Dopravná obhliadka / Dopravná obhliadka v mestskej časti Ľadoveň – Jahodníky – Tomčany / Krátke správy / Medzinárodná cena vojvodu /       (Visited 17 times, 6 visits today)

Hlavné správy TVT 19.10.2020

Návšteva prezidentky / Celoplošné testovanie / Očkovanie zdravotníkov / Parkovanie na Severe / Upratovanie v Záturčí / Výstavy v Turčianskej galérii /                       (Visited 16 times, 1 visits today)

Hlavné správy TVT 16.10.2020

Povodne v Turci/ Covid-19 pozitívna rodička/ Dištančné vzdelávanie/ Obhliadka na Severe/ Most pre peších / Ako predísť zrážke so zvieraťom/ Archív/ Vysielané v auguste 1998     (Visited 37 times, 3 visits today)

o –

Na Aktuálnu tému

Besedy a rozhovory zo štúdia TVT i mimo neho. Témy sa venujú problematike kultúry, školstva, zdravotníctva, športu, štátnych a samosprávnych orgánov, ale aj občianskym problémom. Aktuálna téma je v premiére  odvysielaná  v utorok cca o 18:50 hod. Reprízuje sa celkom 6-krát do týždňa.

Reláciu Na Aktuálnu tému môžete sledovať vo štvrtok a sobotu o cca 9:20, 15:20, 18:50.

Návšteva prezidentky Zuzany Čaputovej v UNM

Vzhľadom na zhoršujúcu sa pandemickú situáciu navštívila v pondelok prezidentka SR Zuzana Čaputová Univerzitnú nemocnicu v Martine, ktorá sa na Slovensku radí medzi tie najvyťaženejšie. Generálny riaditeľ nemocnice Dušan Krkoška odprezentoval hlave štátu, v akom stave je reprofilizácia lôžok a aké sú personálne kapacity nemocnice. Najvyššia ústavná činiteľka diskutovala aj so zdravotníckym personálom a zaujímala […]

Rekreačný beh v Turci

Aktuálna téma v 42. týždni (12.-18.10.2020) Beh je obľúbenou aktivitou mnohých ľudí. Okrem zdravotných benefitov je aj možnosťou na odreagovanie, stretnutie s priateľmi, ale aj vzájomné zápolenie. Aj v Turci sa behu darí. Už takmer 40 rokov tu existuje Turčianska bežecká liga, do ktorej je každoročne zaradených približne 30 behov nielen z Turca, ale aj […]

Farma dojníc v Záborí

Aktuálna téma v 41. týždni (5.-11.10.2020) Turčiansky vidiek je charakteristický krásnou prírodou a vytvára vhodné podmienky pre rastlinnú aj živočíšnu výrobu. Obrábať polia, chovať dobytok či ovce je súčasťou práce mnohých fariem, ktoré sa v našom regióne nachádzajú. V dnešnej Aktuálnej téme vám sprostredkujeme kúsok zo života z farmy dojníc v Záborí. Spoločnosť sa primárne […]

Dokument

Krátke dokumentárne filmy získané prostredníctvom výmeny medzi rôznymi lokálnymi televíziami. Predovšetkým s tými, ktoré sú združené v spolku Lotos. Predstavujú medailóny venované umelcom, športovcom či iným významných osobnostiam. Zaujímavé sú aj postrehy z prírody a náučné filmy o zdravom životnom štýle. Dokument je v premiére odvysielaný v pondelok cca o 18:50 hod. Reprízuje sa celkovo 6-krát do týždňa.

Dokument môžete sledovať v stredu a piatok o cca 9:20, 15:20 a 18:50.

Videotext

Súbor rôznych textových informácií, ktoré sú rozdelené do sekcií ako: oznamy, pohotovostné lekárne, policajné správy, informácie od hasičov, zaujímavosti, správy TVT, správy z regiónu Turiec, počasie, pozvánky do kina, divadla, výsledky športových zápasov, pozvánky na kultúrne i športové podujatia, recepty, inzercia, blahoželania a reklama. Videotext sa aktualizuje každý pracovný deň.

Priamy prenos

Zabezpečujeme priame prenosy z mestského zastupiteľstva mesta Martin podľa daného rozvrhu. Spravidla každý posledný pondelok v mesiaci od 9:00 hod. Reprízuje sa vo štvrtok a sobotu v danom týždni.

Mestské zastupiteľstvo mesta Martin dňa 17.9.2020

PROGRAM: 1. Otvorenie 2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice 3. Schválenie programu 4. Správa o plnení termínovaných uznesení a úloh VMČ 5. VZN č. 127 o prevádzkovom poriadku pre pohrebisko cintorín v Martine – Priekopa 6. Schválenie úveru na tréningovú halu 7. Návrh prevodu nehnuteľného majetku 8. Návrh zámeru prevodu nehnuteľného majetku 9. Návrh […]

Mestské zastupiteľstvo mesta Martin dňa 27.8.2020

Program: 1 Otvorenie Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice Schválenie programu Správa o plnení termínovaných uznesení a úloh VMČ Prenájmy nehnuteľného majetku Zámer prevodu nehnuteĺného majetku Prevody nehnuteľného majetku Nadobudnutie nehnuteľného majetku Zrušenie uznesenia č. 50/20 zo dňa 7.5.2020, ktorým bolo prijaté odloženie platenia nájomného do 30.11.2020 z dôvodu pandémie Zmeny a doplnky č. 2 […]

Mestské zastupiteľstvo mesta Martin dňa 4.8.2020

Program: 1. Otvorenie 2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice 3. Schválenie programu 4. Doplnený bod: Návrh na schválenie mimoriadnych odmien poslancom mestského zastupiteľstva 5. Návrhy na schválenie dotácií v súlade s VZN č. 105 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta 6. Žiadosť o vyjadrenie súhlasu k zaradeniu Súkromnej materskej školy „Ako u mamy“, Hečkova […]
(Visited 4841 times, 11 visits today)