Relácie

Správy TVT

Spravodajsko-publicistická relácia zameraná na aktuálne informácie z kultúrno-spoločenských podujatí, ktoré sa konajú v mestách Martin, Vrútky, Turany a v menšom rozsahu aj obciach regiónu Turiec. Svojim obsahom sa zameriava aj na spravodajstvo regionálneho športu. Správy TVT sú vysielané v premiére 3-krát do týždňa, vždy v pondelok, stredu a piatok o 18:30 hod. Každá premiéra sa reprízuje celkovo 15-krát.

Správy sa začínajú o 7:00, 9:00, 11:00, 15:00,17:00,18:30, 20:30 a 22:00

o –

Na Aktuálnu tému

Besedy a rozhovory zo štúdia TVT i mimo neho. Témy sa venujú problematike kultúry, školstva, zdravotníctva, športu, štátnych a samosprávnych orgánov, ale aj občianskym problémom. Aktuálna téma je v premiére  odvysielaná  v utorok cca o 18:50 hod. Reprízuje sa celkom 6-krát do týždňa.

Reláciu Na Aktuálnu tému môžete sledovať vo štvrtok a sobotu o cca 9:20, 15:20, 18:50.

Ako ďalej so športom v Martine

Aktuálna téma v 21. týždni (18.-24.5.2020) Koronakríza dala stopku aj nádejne vyzerajúcim dotáciám pre športové kluby. Po novom sa budú musieť uspokojiť s dotáciami, ktoré sú pre niektoré kluby doslova likvidačné. Aj kvôli tomu viaceré z nich spísali memorandum, ktoré včera odovzdali do podateľne MsÚ. Čo teda čaká športové kluby tento rok? Bude obmedzená alebo […]

Natálka Lettrichová- medailón mladej speváčky z dedinky Budiš

Aktuálna téma v 21. týždni (18.-24.5.2020) V aktuálnej téme Vám predstavíme talentovanú Natálku Lettrichovú. Natálka sa venuje populárnemu aj ľudovému spevu a pôsobí v detskom folklórnom súbore Lúčik v Turčianskych Tepliciach. Pravidelne sa zúčastňuje speváckych súťaží doma aj v zahraničí. V tomto roku sa zúčastňuje folklórnej šou verejnoprávnej televízie, kde sa prebojovala až do finálového […]

Poľnohospodárstvo v Turci

Aktuálna téma v 20. týždni (11.-17.5.2020) V aktuálnej téme sa budeme venovať poľnohospodárstvu v Turci. Členovia Turčianskej regionálnej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Ivica Lačná a Eduard Kuchárik nám ozrejmili, ako táto inštitúcia funguje. Dozvedeli sme sa, čo všetko sa v našom regióne pestuje a chová. Zaoberali sme sa aj „predajom z dvorov“, tohoročným suchom a […]

Dokument

Krátke dokumentárne filmy získané prostredníctvom výmeny medzi rôznymi lokálnymi televíziami. Predovšetkým s tými, ktoré sú združené v spolku Lotos. Predstavujú medailóny venované umelcom, športovcom či iným významných osobnostiam. Zaujímavé sú aj postrehy z prírody a náučné filmy o zdravom životnom štýle. Dokument je v premiére odvysielaný v pondelok cca o 18:50 hod. Reprízuje sa celkovo 6-krát do týždňa.

Dokument môžete sledovať v stredu a piatok o cca 9:20, 15:20 a 18:50.

Videotext

Súbor rôznych textových informácií, ktoré sú rozdelené do sekcií ako: oznamy, pohotovostné lekárne, policajné správy, informácie od hasičov, zaujímavosti, správy TVT, správy z regiónu Turiec, počasie, pozvánky do kina, divadla, výsledky športových zápasov, pozvánky na kultúrne i športové podujatia, recepty, inzercia, blahoželania a reklama. Videotext sa aktualizuje každý pracovný deň.

Priamy prenos

Zabezpečujeme priame prenosy z mestského zastupiteľstva mesta Martin podľa daného rozvrhu. Spravidla každý posledný pondelok v mesiaci od 9:00 hod. Reprízuje sa vo štvrtok a sobotu v danom týždni.

Mestské zastupiteľstvo mesta Martin dňa 7.5.2020

MsZ prebiehalo za podmienok, ktoré určil hlavný hygienik. Nepoužívalo sa elektronické hlasovanie a osobné mikrofóny. PROGRAM: Dokončenie prerušeného MsZ zo dňa 20.2.2020 1. Otvorenie 2. Voľba návrhovej komisie, určenie skrutátorov, overovateľov zápisnice a zapisovateľa 3. Schválenie programu rokovania 4. Návrh Dodatku č. 11 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Martin č. 97 o určení miesta a […]

Mestské zastupiteľstvo mesta Martin dňa 20.2.2020

Program: 1.Otvorenie 2.Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice 3.Schválenie programu 4.Správa oplneníuznesení aúloh VMČ 5.Prenájomnehnuteľného majetku mesta 6.Zámer prevodu nehnuteľného majetku mesta 7.Budúci prevod nehnuteľného majetku mesta 8.Investičný zámer vybudovania skateparku Pltníky 9.Informatívna správa opríprave zmluvy na údržbu, prevádzku aopravy verejného osvetlenia na území mesta Martin 10.Návrh Dodatku č. 2 kVšeobecnezáväznému nariadeniu mesta Martin č. […]

Mestské zastupiteľstvo mesta Martin dňa 30.1.2020

Program: 1. Otvorenie 2. Oznámenie o zániku mandátu p. Královancovej a informácia o nástupe náhradníka Ing. Dalibora Steindla (voľba mandátovej komisie, zloženie sľubu, správa mandátovej komisie, uznesenie) 3. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice 4. Schválenie programu rokovania 5. Správa o plnení uznesení MsZ a úloh VMČ PRESUNUTÝ BOD: 16. Vystúpenia obyvateľov mesta Martin (Tento bod […]
(Visited 3666 times, 1 visits today)