Relácie

Správy TVT

Spravodajsko-publicistická relácia zameraná na aktuálne informácie z kultúrno-spoločenských podujatí, ktoré sa konajú v mestách Martin, Vrútky, Turany a v menšom rozsahu aj obciach regiónu Turiec. Svojim obsahom sa zameriava aj na spravodajstvo regionálneho športu. Správy TVT sú vysielané v premiére 3-krát do týždňa, vždy v pondelok, stredu a piatok o 18:30 hod. Každá premiéra sa reprízuje celkovo 15-krát.

Správy sa začínajú o 7:00, 9:00, 11:00, 15:00,17:00,18:30, 20:30 a 22:00

Hlavné správy TVT 7.8.2020

Materská škola Ako u mamy / Rekonštrukcia cesty / Upratovanie Záturčia / Koncert La Boujeau / Colné konanie / Volejbalový turnaj v Mošovciach / Streľba z historických zbraní  / Archiv / Vysielané v júli 1998 (Visited 8 times, 3 visits today)

o –

Na Aktuálnu tému

Besedy a rozhovory zo štúdia TVT i mimo neho. Témy sa venujú problematike kultúry, školstva, zdravotníctva, športu, štátnych a samosprávnych orgánov, ale aj občianskym problémom. Aktuálna téma je v premiére  odvysielaná  v utorok cca o 18:50 hod. Reprízuje sa celkom 6-krát do týždňa.

Reláciu Na Aktuálnu tému môžete sledovať vo štvrtok a sobotu o cca 9:20, 15:20, 18:50.

Ženám mamy čítajú

Aktuálna téma v 32.týždni (3.-9.8.2020) V známom martinskom antikvariáte sa opäť konal literárny večer. Tentokrát boli hosťami známa slovenská herečka, spisovateľka, diplomatka a predsedníčka Živeny Magda Vášáryová a jej dcéra spisovateľka Hanka Lasicová. Mottom podujatia bolo Mamy čítajú… Obe autorky čítali úryvky zo svojich vlastných kníh. (Visited 35 times, 1 visits today)

Martinský lekár Juraj Krivuš „zdolal“ Everest

Aktuálna téma v 31. týždni (27.7.-2.8.2020) „Radšej mŕtvy ako druhý“. To je mottom Juraja Krivuša, lekára 1. internej kliniky UNM, ktorý má za sebou bravúrny a dychvyrážajúci výkon. Pokoril Everest! 11 krát zopakoval cestu na Martinské hole, trvalo mu to 23 hodín, prešiel 251 kilometrov a dosiahol stúpanie 8903 m. Tohto borca, aj s kamarátom […]

Bavme deti pohybom

Aktuálna téma v 30. týždni (20.-26.7.2020) Každá minúta, ktorú dieťa venuje pohybu sa mu neskôr stonásobne vráti na jeho zdraví. S týmto cieľom vznikol unikátny projekt Bavme deti pohybom, ktorý má za sebou úspešný štvrtý ročník. Okrem iných, osobnou účasťou ho ocenila aj naša najúspešnejšia olympionička Nasťa Kuzminová. (Visited 28 times, 1 visits today)

Dokument

Krátke dokumentárne filmy získané prostredníctvom výmeny medzi rôznymi lokálnymi televíziami. Predovšetkým s tými, ktoré sú združené v spolku Lotos. Predstavujú medailóny venované umelcom, športovcom či iným významných osobnostiam. Zaujímavé sú aj postrehy z prírody a náučné filmy o zdravom životnom štýle. Dokument je v premiére odvysielaný v pondelok cca o 18:50 hod. Reprízuje sa celkovo 6-krát do týždňa.

Dokument môžete sledovať v stredu a piatok o cca 9:20, 15:20 a 18:50.

Videotext

Súbor rôznych textových informácií, ktoré sú rozdelené do sekcií ako: oznamy, pohotovostné lekárne, policajné správy, informácie od hasičov, zaujímavosti, správy TVT, správy z regiónu Turiec, počasie, pozvánky do kina, divadla, výsledky športových zápasov, pozvánky na kultúrne i športové podujatia, recepty, inzercia, blahoželania a reklama. Videotext sa aktualizuje každý pracovný deň.

Priamy prenos

Zabezpečujeme priame prenosy z mestského zastupiteľstva mesta Martin podľa daného rozvrhu. Spravidla každý posledný pondelok v mesiaci od 9:00 hod. Reprízuje sa vo štvrtok a sobotu v danom týždni.

Mestské zastupiteľstvo mesta Martin dňa 4.8.2020

Program: 1. Otvorenie 2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice 3. Schválenie programu 4. Doplnený bod: Návrh na schválenie mimoriadnych odmien poslancom mestského zastupiteľstva 5. Návrhy na schválenie dotácií v súlade s VZN č. 105 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta 6. Žiadosť o vyjadrenie súhlasu k zaradeniu Súkromnej materskej školy „Ako u mamy“, Hečkova […]

Mestské zastupiteľstvo mesta Martin dňa 10.7.2020

Program: 1. Otvorenie 2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice 3. Schválenie programu 4. Návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa ruší VZN č. 124 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta v oblasti športu v znení dodatku č. 1 5. Návrh dodatku č. 5 k VZN mesta Martin č. 105 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta […]

Mestské zastupiteľstvo mesta Martin dňa 25.6.2020

Program: 1. Otvorenie 2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice 3. Schválenie programu 4. Správa o plnení termínovaných uznesení MsZ a úloh VMČ 5. Návrh na prenájom nehnuteľného majetku – osobitný zreteľ 6. Zámena nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa 7. Návrh zámeru prevodu nehnuteľného majetku – osobitný zreteľ 8. a)Návrh na prevod nehnuteľného […]
(Visited 4233 times, 1 visits today)