Andrej Kmeť, slovenský Schlieman

Hoci je Andrej Kmeť nerozlučiteľne spätý s mestom Martin, podstatnú časť svojho života prežil v kraji pod Sitnom. Venoval sa terénnej archeológii a robil archeologické prieskumy. Jeho zbierky tvorí tritisíctristo nálezov zo šesťdesiatich nálezísk, ktoré sú situované do štyridsiatich troch chotárov obcí. Na fare v Prenčove ich zhromažďoval, triedil a popisoval. Raz ich túžil preniesť do Martina, čo aj uskutočnil. K unikátom, ktoré sa nachádzajú v SNM v Martine, patria kamenné nástroje spred 7 000 rokov a rímske kahančeky z Rímskej ríše spred 2 000 rokov.

Môže vás zaujať

There is no slider selected or the slider was deleted.