Mestské zastupiteľstvo mesta Martin dňa 5.1.2024 (mimo plánu práce)

PROGRAM:

  1. Otvorenie
  2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice
  3. Schválenie programu
  4. Útvar hlavného architekta mesta Martin – návrh na vymenovanie riaditeľa
  5. Záver
    MATERIÁLY: https://www.martin.sk/material%2Dna%2Drokovanie%2Dmestskeho%2Dzastupitelstva%2Dkonane%2D5%2D1%2D2024/ds-2509/archiv=0&p1=85025

Môže vás zaujať

There is no slider selected or the slider was deleted.