Reklama

REKLAMA VYSIELANÁ V OBRAZOVOM VYSIELANÍ v Správy TVT platná od 1.1.2011
1. Výroba reklamy, reklamného spotu t.j. natočenie, strih, komentár do 1 min. podľa náročnosti

150 € – 200 € + 20% DPH

2. Odvysielanie reklamy, reklamného spotu
Podľa počtu nasadenia:
Pondelok – Utorok4 x denne( t.j. 1 premiéra a 7 repríz)95 € + 20% DPH
Pondelok – Štvrtok4 x denne(t.j. 2 premiéry a 14 repríz)150 € + 20% DPH
Pondelok – Sobota4 x denne(t.j. 3 premiéry a 21 repríz)190 € + 20% DPH
Pondelok – Sobota8 x denne(t.j. 3 premiéry a 45 repríz)270 € + 20% DPH

V prípade uzavretia zmluvy na dlhšie časové obdobie (najmenej 3 mesiace) poskytujeme zľavu. Cena na 2, 3 a každý ďalší ucelený mesiac fyzicky odvysielanej reklamy je vo výške 380 € + 20% DPH. CENA za 1 opakovanie 1 spotu do 1 min. za 1 deň predstavuje 7 € + 20% DPH.

Správy TVT sú vysielané nasledovne: 7:00, 9:00, 11:00, 15:00, 17:00, 18:30, 20:30, 22:00
VIP časy vysielania: 9:00, 17:00, 18:30, 20:30

Po dohode so zákazníkom, po osobnom dohovore je možné vyhotoviť individuálnu cenovú ponuku.

Iné služby:

1. kopírovanie záznamu z vysielania 1 spravodajského príspevkudo 30 dní  15 €
do 60 dní  25 €
do 90 dní dohodou 
2. kopírovanie iných záznamovpred uzatvorením zákazky dohodou
REKLAMA VYSIELANÁ VO VIDEOTEXTE TV TURIEC platná od 1.1.2010

Videotextové vysielanie predstavuje informačný blok rôznych informácii (regionálne správy, pozvánky, šport, počasie, kino, divadlo, polícia, zaujímavosti z regiónu i sveta, občianska inzercia, reklama, … ). Toto vysielanie je vo forme cca 30 minútoveho balíka spomínaných informácii, ktorý sa stále opakuje. Okrem obrazového vysielania.

Predstavuje to cca: pondelok 39- krát, utorok 39- krát, streda 37- krát, štvrtok 34- krát, piatok 37-krát, sobota 34-krát, nedeľa 48- krát.

Stránky videotextu sú plnofarebné, je možné uverejniť logo spoločnosti, zábery interiéru a pod., podľa zadania zákazníka.

Stránky uverejňujeme po spracovaní našim grafikom alebo zaradíme do vysielania urobené stránky dodané v elektronickej podobe vo formáte JPG v rozlíšení 1920×1080 pixelov (šírka x výška).

Rozsah reklamnej stránky je 30 sekúnd, stránku je možné rozdeliť na niekoľko častí.

cena bez DPHcena s DPH 20%
1 deň16,00 €19,20 €
2 dni23,00 €27,60 €
3 dni30,00 €36,00 €
4 dni34,00 €40,80 €
5 dní38,00 €45,60 €
6 dní42,00 €50,40 €
7 dní45,00 €54,00 €
14 dní84,00 €100,80 €
21 dní122,00 €146,40 €
30 dní150,00 €180,00 €

V prípade uzavretia zmluvy na dlhšie časové obdobie najmenej 3 mesiace poskytujeme zľavu a to :
cena za 1 mesiac je 150 € + 20% DPH a každý ďalší mesiac vysielania je za 100 € + 20% DPH.

Upravené ceny na 7 dní:

Oznamy a pozvánky pre nepodnikateľské organizácie 25,- €+ 20% DPH
Občiansky záujem o zamestnanie 2,- €
Občianska inzercia – rôzne 10,- €
– kúpa, predaj, výmena nehnuteľnosti 20,- €

Uverejnenie  BLAHOŽELANIA, SPOMIENKY   vo videotexte    0,30 € za 1 slovo +  1 € za fotografiu
Cenník na stiahnutie

PDF Cenník na stiahnutie vo formáte PDF