Ak sa v škole nachádza žiak, ktorý nemusí chémiu, po projektovom vyučovaní plnom objavov a pokusov si ju musel zaručene zamilovať

V osemročnom Gymnáziu Jozefa Lettricha kladú veľký dôraz na projektové vyučovanie, Aby žiaci získali vedomosti a zručnosti nielen vďaka teórii, ale aby si ich prakticky mohli vyskúšať. K tomu slúžilo aj zaujímavé podujatie s názvom Škola objaWOW, v rámci ktorého sa žiaci zaoberali témou kvasenie, ktoré prepojili so všetkými prírodnými predmetmi. Zistili, že proces kvasenia, ako aj mnohé ďalšie procesy ktoré poznáme sa prelínajú tak s fyzikou, biológiou ako aj s chémiou.

Môže vás zaujať

There is no slider selected or the slider was deleted.