Faktúry odberateľské 2022

10.2.2022faktury za január 2022FAKTURY na web január 2022
10.3.2022faktúry za február 2022FAKTURY na web február 2022
07.04.2022faktúry za marec 2022FAKTURY na web marec 2022
10.5.2022faktury za apríl 2022FAKTURY na web apríl 2022
10.6.2022faktúry za máj 2022FAKTURY na web máj 2022
10.7.2022faktúry za jún 2022FAKTURY na web jún 2022
05.08.2022faktúry za júl 2022FAKTURY na web jul 2022
10.9.2022faktúry za august 2022FAKTURY na web august 2022
10.10.2022faktúry za september 2022fa kulturna scena september 2022
11.11.2022faktúry za oktober 2022fa mesto Martin TVT oktober 2022
7.12.2022faktúry za november 2022FAKTURY na web november 2022