Faktúry odberateľské 2018

Všetku dokumentáciu momentálne premiestňujeme zo starej verzie internetovej stránky – tvturiec.sk. Preto v prípade, že na tomto mieste nemôžete nájsť konkrétny dokument, skúste vyhľadávanie cez pôvodnú stánku.

Dátum  zverejneniaOdberateľAdresaPredmet fakturáciePDF
 03.01.2018 Double sport, s.r.o. IČO:50309021  C.Majerníka 4672/9, MartinC.Majerníka 4672/9, Martin Fa double december
 03.01.2018 Mária Knošková, IČO: 46567224  M.Jankolu 5293/4,Martinza podnájom v mesiaci december 2017 FA knošková december
 03.01.2018 Ingrid Zigová, IČO: 33926662  Malá hora 3, Martinza podnájom v mesiaci december 2017 Fa Zigova december 1 FA Zigova december 2
 03.01.2018 OZ Premena spolupráca v Turci, IČO: 412388970 Hviezdoslavova 23/A, Martinza podnájom v mesiaci december 2017 FA OZ Premena december
 30.01.2018 Double sport, s.r.o. IČO:50309021 C.Majerníka 4672/9, Martin vyučtovanie  SSE,vodné, stočné  2017 FA Double
 30.01.2018 Mária Knošková, IČO: 46567224 M.Jankolu 5293/4,Martin  vyučtovanie  SSE,vodné, stočné  2017 FA Knošková
 30.01.2018 Ingrid Zigová, IČO: 33926662 Malá hora 3, Martin  vyučtovanie  SSE,vodné, stočné  2017 FA Zigova
 30.01.2018 Kultúrna scéna Martin Nám.S.H.Vajanského 1, Martin  vyučtovanie  SSE,vodné, stočné  2017 Fa Kulturna scéna december
 30.01.2018 OZ Premena spolupráca v Turci, IČO: 412388970 Hviezdoslavova 23/A, Martin  vyučtovanie  SSE,vodné, stočné  2017 FA OZ Premena december
 09.02.2018 Double sport, s.r.o. IČO:50309021 C.Majerníka 4672/9, Martin za podnájom v mesiaci január 2018 FA Double
 09.02.2018 Mária Knošková, IČO: 46567224 M.Jankolu 5293/4,Martin za podnájom v mesiaci január 2018 FA Knošková
 09.02.2018  Ingrid Zigová, IČO: 33926662 Malá hora 3, Martin za podnájom v mesiaci január 2018 FA Zigova
 09.02.2018 Kultúrna scéna Martin Nám.S.H.Vajanského 1, Martin za podnájom v mesiaci január 2018 FA Kulturna scena
 09.02.2018 OZ Premena spolupráca v Turci, IČO: 412388970 Hviezdoslavova 23/A, Martin za podnájom v mesiaci január 2018 FFA OZ premena
 09.03.2018 Ingrid Zigová, IČO: 33926662 Malá hora 3, Martin za podnájom v mesiaci február 2018 FA zigova 2 1FA zigova 2 2
  09.03.2018 Double sport, s.r.o. IČO:50309021 C.Majerníka 4672/9, Martin za podnájom v mesiaci február 2018 FA Double 2
  09.03.2018 Mária Knošková, IČO: 46567224 M.Jankolu 5293/4,Martin za podnájom v mesiaci február 2018 FA Knoškova 2
  09.03.2018 Kultúrna scéna Martin Nám.S.H.Vajanského 1, Martin za podnájom v mesiaci február 2018 FA kult scena 2
  09.03.2018 OZ Premena spolupráca v Turci, IČO: 412388970 Hviezdoslavova 23/A, Martin za podnájom v mesiaci február 2018 FA Oz premena 2
  09.03.2018 Belko FrantišekMartin, fyzická osoba za podnájom v mesiaci február 2018
  09.03.2018 OZ Premena spolupráca v Turci, IČO: 412388970 Hviezdoslavova 23/A, Martin vyúčtovanie teplo 2017 FA premena vyučt
  09.03.2018 Kultúrna scéna Martin Nám.S.H.Vajanského 1, Martin vyúčtovanie teplo 2017 FA kult.scena vyučt
 09.03.2018 Mária Knošková, IČO: 46567224 M.Jankolu 5293/4,Martin vyúčtovanie teplo 2017 FA knoškova vyuč
 09.03.2018  Double sport, s.r.o. IČO:50309021 C.Majerníka 4672/9, Martin vyúčtovanie teplo 2017 FA double vyuč.
 09.03.2018 Ingrid Zigová, IČO: 33926662 Malá hora 3, Martin vyúčtovanie teplo 2017 FA Zigova vyučt
 10.04.2018 Ingrid Zigová, IČO: 33926662 Malá hora 3, Martin  za podnájom v mesiaci marec 2018 fa Zigova 1,fa Zigova 2
 10.04.2018 Double sport, s.r.o. IČO:50309021 C.Majerníka 4672/9, Martin za podnájom v mesiaci marec 2018 fa double sport
 10.04.2018 Mária Knošková, IČO: 46567224 M.Jankolu 5293/4,Martin za podnájom v mesiaci marec 2018 fa knoškova
 10.04.2018Kulturna scéna MArtin Nám.S.H.Vajanského 1, Martin za podnájom v mesiaci marec 2018 fa kulturna scena
 10.04.2018 OZ Premena spolupráca v Turci, IČO: 412388970 Hviezdoslavova 23/A, Martin za podnájom v mesiaci marec 2018 fa OZ Premena
 10.04.2018 Belko František fyzická osoba, Martin za podnájom v mesiaci marec 2018 fa belko marec
 10.05.2018 Belko František fyzická osoba, Martin za podnájom v mesiaci apríl 2018 fa belko april
 10.05.2018 OZ Premena spolupráca v Turci, IČO: 412388970 Hviezdoslavova 23/A, Martin za podnájom v mesiaci apríl 2018 FA OZ Premena april
 10.05.2018 Kulturna scéna MArtinNám.S.H.Vajanského 1, Martin za podnájom v mesiaci apríl 2018 FA kulturna scena spril
10.05.2018  Mária Knošková, IČO: 46567224 M.Jankolu 5293/4,Martin za podnájom v mesiaci apríl 2018 FA knoškova april
 10.05.2018 Double sport, s.r.o. IČO:50309021 C.Majerníka 4672/9, Martin za podnájom v mesiaci apríl 2018 FA double april
 10.05.2018 Ingrid Zigová, IČO: 33926662 Malá hora 3, Martin za podnájom v mesiaci apríl 2018 FA zigova april 2
 08.06.2018 Belko František za podnájom v mesiaci máj 2018 fa belko maj
 08.06.2018 OZ Premena spolupráca v Turci, IČO: 412388970 Hviezdoslavova 23/A, Martin za podnájom v mesiaci máj 2018 fa OZ premena maj
08.06.2018 Kulturna scéna MArtinNám.S.H.Vajanského 1, Martin za podnájom v mesiaci máj 2018 fa Kulturna scena maj
 08.06.2018 Double sport, s.r.o. IČO:50309021 C.Majerníka 4672/9, Martin za podnájom v mesiaci máj 2018 fa double port maj
 08.06.2018 Ingrid Zigová, IČO: 33926662  Malá hora 3, Martin za podnájom v mesiaci máj 2018 fa Zigova 2 maj a zigova maj
 08.06.2018 Mária Knošková, IČO: 46567224 M.Jankolu 5293/4,Martin za podnájom v mesiaci máj 2018 + vyučtovanie fa knoškovafa fa knošková majknošková teplo vyučt vyučt el 
10.07.2018Belko Františekza podnájom v mesiaci jún 2018fa belko jun
10.07.2018OZ Premena spolupráca v Turci, IČO: 412388970Hviezdoslavova 23/A, Martinza podnájom v mesiaci jún 2018fa oz premena jun
10.07.2018Kulturna scéna MArtinNám.S.H.Vajanského 1, Martinza podnájom v mesiaci jún 2018
10.07.2018Double sport, s.r.o. IČO:50309021C.Majerníka 4672/9, Martinza podnájom v mesiaci jún 2018fa double sport jun
10.07.2018Ingrid Zigová, IČO: 33926662Malá hora 3, Martinza podnájom v mesiaci jún 2018fa zigova jun 1 fa zigova 2 jun
10.8.2018OZ Premena spolupráca v Turci, IČO: 412388970Hviezdoslavova 23/A, Martinza podnájom v mesiaci júl 2018fa OZ premena jul
10.8.2018Kulturna scéna MArtinNám.S.H.Vajanského 1, Martinza podnájom v mesiaci júl 2018fa Kulturna scena jul
10.8.2018Double sport, s.r.o. IČO:50309021C.Majerníka 4672/9, Martinza podnájom v mesiaci júl 2018fa Double jul (2)
10.8.2018Ingrid Zigová, IČO: 33926662Malá hora 3, Martinza podnájom v mesiaci júl 2018fa Zigova jul 1fa Zigova jul 2
10.9.2018OZ Premena spolupráca v Turci, IČO: 412388970Hviezdoslavova 23/A, Martinza podnájom v mesiaci august 2018Fa OZ Premena august
10.9.2018Kulturna scéna MArtinNám.S.H.Vajanského 1, Martinza podnájom v mesiaci august 2018fa kulturna scena august
10.9.2018Double sport, s.r.o. IČO:50309021C.Majerníka 4672/9, Martinza podnájom v mesiaci august 2018Fa Double sport august
10.92018Ingrid Zigová, IČO: 33926662Malá hora 3, Martinza podnájom v mesiaci august 2018Fa Zigova august 2
10.10.2018OZ Premena spolupráca v Turci, IČO: 412388970Hviezdoslavova 23/A, Martinza podnájom v mesiaci september 2018Fa OZ premena september
10.10.2018Kulturna scéna MArtinNám.S.H.Vajanského 1, Martinza podnájom v mesiaci september 2018FA kulturna scéna september
10.10.2018Double sport, s.r.o. IČO:50309021C.Majerníka 4672/9, Martinza podnájom v mesiaci september 2018FA double september
10.10.2018Ingrid Zigová, IČO: 33926662Malá hora 3, Martinza podnájom v mesiaci september 2018fa zigova2 septemberFa zigova1 september
10.11.2018za podnájom v mesiaci október 2018FAKTURY NA WEB oktober
10.12.2018faktúry za podnájom november 2018FAKTURY web november