O televízii

Spoločnosť Televízia Turiec, s.r.o. (ďalej len TV Turiec) bola založená ako obchodná spoločnosť na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 12/96 zo dňa 7. 3. 1996 a Spoločenskej zmluvy zo dňa 14. 2. 1996. Do obchodného registra bola zapísaná 18. 3. 1996, pričom 100% vlastníkom spoločnosti je mesto Martin. TV Turiec je členom lokálnych televízií Slovenska LOTOS.

 

ŠKOLSTVO

Minikinderiáda – veľká súťaž pre malých škôlkárov dopadla na výbornú

V telocvični na Východnej ulici sa konalo milé a zábavné podujatie pre malých škôlkárov, ktoré organizátor CVČ Kamarát nazval Minikinderiáda. Ide o podujatie, ktorého hlavným cieľom je rozvoj pohybových aktivít najmenších prostredníctvom zaujímavých súťaží. Tie organizátori tématicky prispôsobili aktuálnemu ročnému obdobiu a deti súťažili napríklad v hode šiškou, či zbieraní jabĺčok. (Visited 3 times, 1 […]

ZDRAVOTNÍCTVO

V UNM leží 60% pacientov s ochorením Covid-19 z okresu Martin, 40% je z iných okresov

V Univerzitnej nemocnici Martin je k dnešnému dňu (13.10.2021) hospitalizovaných celkovo 28 pacientov s ochorením Covid-19. Podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje 8 pacientov, na JIS ležia 7 pacienti. Z celkového počtu hospitalizovaných pacientov je 6 zaočkovaných. Na plánovanú operáciu je v súčasnosti potrebné predložiť PCR test. Nesmie byť starší ako 72 hodín. V prípade akútnych […]

ILCO klub Martin už celých 30 rokov pomáha a navracia chuť žiť ľuďom so stómiou (vývodom)

Pred 30 rokmi bol v našom meste založený ILCO klub, teda klub, ktorý združuje pacientov, ktorým bolo v dôsledku ochorenia nutné urobiť chirurgické vyústenie čreva – stómiu. Táto predstava je pre každého pacienta desivá a často má pocit, že jeho život už nikdy nebude taký ako predtým. Práve stretnutie s človekom, ktorý má rovnaký problém […]

Voľné pracovné pozície a zamestnanecké výhody pre študentov ponúkal Veľtrh slovenského zdravotníctva

V rámci festivalu medikov Ži a nechaj žiť sa uskutočnil motivačný program pre študentov s názvom Veľtrh slovenského zdravotníctva. Šestnásť vystavovateľov z 50 slovenských nemocníc informovalo študentov medicíny a ošetrovateľstva aj iných zdravotníckych odborov, ako sa môžu uplatniť na trhu práce doma a v zahraničí a akým spôsobom môžu v štúdiu pokračovať. (Visited 16 times, […]
(Visited 5605 times, 10 visits today)