O televízii

Spoločnosť Televízia Turiec, s.r.o. (ďalej len TV Turiec) bola založená ako obchodná spoločnosť na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 12/96 zo dňa 7. 3. 1996 a Spoločenskej zmluvy zo dňa 14. 2. 1996. Do obchodného registra bola zapísaná 18. 3. 1996, pričom 100% vlastníkom spoločnosti je mesto Martin. TV Turiec je členom lokálnych televízií Slovenska LOTOS.

 

ZDRAVOTNÍCTVO

Práce na novej nemocnici v Martine napredujú podľa harmonogramu. Ak všetko pôjde podľa plánu s výstavbou sa začne na jeseň 2023

Investičné náklady na výstavu Nemocnice sv. Martina sa budú kryť z Plánu obnovy a odolnosti vo výške 330 mil. eur. V novembri 2022 bol poklepaný základný kameň a bola podaná žiadosť o územné povolenie. Verejné obstarávanie bolo vyhlásené v decembri minulého roka a lehota na predkladanie ponúk je do police apríla 2023. Spustili sa procesy […]

V Dome srdca robia všetko pre nefarmakologické liečebné zmeny životného štýlu. Vedia, že práve to je cesta za zdravím, po ktorej sa oplatí ísť

Už niekoľko rokov funguje v MČ Podháj-Stráne Dom srdca, ktorého hlavnou postavou je kardiológ Štefan Farský. Ako dlhoročný odborník sa začal zaoberať nefarmakologickými liečebnými zmenami životného štýlu. V zariadení pomocou odborných prednášok, ale aj cvičebných metód ponúka návštevníkom možnosť prehodnotiť svoje správanie k vlastnému telu a zdraviu, zmeniť stravovacie návyky či odhodlať sa k pravidelnému […]

Budúci ošetrovatelia budú mať prechod na prax do nemocnice jednoduchší. Ošetrovateľské zručnosti nacvičujú v špeciálne vybavenej učebni so simulátormi a modelmi

Budúci ošetrovatelia z Ústavu ošetrovateľstva Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine používajú od nového akademického roka 2022/2023vo výučbe najmodernejšie simulačné technológie. V špeciálne vybavenej učebni si môžu vyskúšať nácvik ošetrovateľských zručností na modeloch dospelého človeka, ktoré umožňujú nácvik základných vyšetrení a ošetrovateľských postupov. Simulačné centrum vzniklo v priestoroch bývalej školskej jedálne. Miestnosť vyzerá rovnako ako […]