O televízii

Spoločnosť Televízia Turiec, s.r.o. (ďalej len TV Turiec) bola založená ako obchodná spoločnosť na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 12/96 zo dňa 7. 3. 1996 a Spoločenskej zmluvy zo dňa 14. 2. 1996. Do obchodného registra bola zapísaná 18. 3. 1996, pričom 100% vlastníkom spoločnosti je mesto Martin. TV Turiec je členom lokálnych televízií Slovenska LOTOS.

 

Deti namiesto toho, aby si kúpili nejakú sladkosť v školskom bufete venovali korunky tým, ktorí bojujú s onkologickým ochorením. Aj taký bol Deň narcisov

Vo štvrtok 18. apríla sa celé Slovensko „oblieklo“ do žltej farby. Konal sa už 28. ročník jedinečnej verejnoprospešnej zbierky Ligy proti rakovine, známy ako Deň narcisov. Aj v uliciach mesta sme stretli nielen mnohých dobrovoľníkov s pokladničkami v rukách, ale aj mnohých ľudí, ktorí boli ochotní prispieť a vyjadriť tak solidaritu s onkologickými pacientmi. Počas […]

ZDRAVOTNÍCTVO

Neonatológovia posúvajú hranice. Ukázalo sa, že 60% dvojročných detí, ktoré sa narodili približne v 24. týždni tehotenstva, je zdravých

Uplynulý týždeň sa v Martine zišla elita lekárov a špecialistov z odboru neonatológia z Čiech i Slovenska. Konal sa 17. ročník dvojdňovej odbornej konferencie Martinské neonatologické dni. Špičkoví odborníci sa snažia posúvať hranice možností, o čom svedčia výsledky ich práce za minulý rok. Extrémne nezrelých novorodencov nielenže zachraňujú, ale robia všetko preto, aby mohli viesť […]

Úroveň študentskej vedeckej odbornej činnosti sa s pokrokom vedy a medicíny zvyšuje

Študenti JLF UK prezentovali svoje odborné práce na študentskej vedeckej konferencii, ktorá sa konala v utorok (23. apríla 2024). Medici skúmali viaceré oblasti medicíny. Ich práce boli rozdelené do viacerých sekcií. Odbornú činnosť prezentovali výsledkami, ktoré získali z laboratórií, zo skutočných experimentov vykonávaných priamo na ľudských vzorkách a pacientoch.

Šubjakov deň, celoslovenská konferencia orálnej a maxilofaciálnej chirurgie

V Martine sa konala celoslovenská konferencia so zahraničnou účasťou v oblasti orálnej a maxilofaciálnej chirurgie. Odborného sympózia sa zúčastnili poprední a erudovaní odborníci, ktorí diskutovali o rekonštrukciách tvárovej časti pri rozsiahlych chirurgických resekciách u onkologických pacientov. Zaoberali sa aj rekonštrukciami tvárovej časti po rôznych úrazoch a venovali sa aj prípadom pacientov s vývinovými čeľustno-ortopedickými anomáliami.