O televízii

Spoločnosť Televízia Turiec, s.r.o. (ďalej len TV Turiec) bola založená ako obchodná spoločnosť na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 12/96 zo dňa 7. 3. 1996 a Spoločenskej zmluvy zo dňa 14. 2. 1996. Do obchodného registra bola zapísaná 18. 3. 1996, pričom 100% vlastníkom spoločnosti je mesto Martin. TV Turiec je členom lokálnych televízií Slovenska LOTOS.

 

V behu cez prekážky v rámci projektu „Atletika v srdci“ podali maličkí prváci a druháci úctyhodné výkony. Atletický klub ZŤS Martin má určite na kom stavať

V telocvični ZŠ s MŠ A.Bernoláka sa minulú stredu (23.11.2022) konala súťaž v behu cez prekážky malých prvákov a druhákov. Súťaž zorganizoval Atletický klub ZŤS Martin a nazval ju príznačne „Atletika v srdci“. A naozaj, deti podali vynikajúce výkony a je evidentné , že väčšina z nich už má jednu z atletických disciplín naozaj hlboko […]

ZDRAVOTNÍCTVO

V UNM si pripomenuli Svetový deň predčasne narodených detí. Pri tejto príležitosti dostali rodičia predčasniatok, ktoré sú na Neonatologickej klinike hospitalizované, milý darček

17. novembra si pripomíname aj Svetový deň predčasne narodených detí. Pri tejto príležitosti sa zahaľujú svetové dominanty do purpurovej farby. Neonatologická klinika UNM sa taktiež rozsvietila na fialovo. Priestory boli vyzdobené fialovými balónmi a rodičom hospitalizovaných detičiek venovali pracovníci Neonatológickej kliniky milé prekvapenie.

Budúci lekári a ošetrovatelia si preverovali zručnosti a získavali prax v reálnom nemocničnom prostredí, pod dohľadom skúsených lekárov a sestier

Študenti 5. a 6. ročníka všeobecného lekárstva a 2. a 3. ročníka ošetrovateľstva dostali po dvojročnej covidovej odmlke opäť jedinečnú príležitosť preveriť si svoje nadobudnuté vedomosti a zručnosti a hlavne získať praktické skúsenosti v reálnom nemocničnom prostredí. V priestoroch JLF UK a univerzitnej nemocnice prebiehal siedmy ročník unikátnej súťaže MedGames. Súťažné tímy mali za úlohu […]

Martinský klub medikov myslí na najkrehkejších pacientov. Výťažok zo športovo-charitatívneho podujatia vo výške 2 035 eur putoval pre kriticky choré deti

Organizátori Martinského behu medikov a festivalu ŽI A NECHAJ ŽIŤ vyzbierali počas 6. ročníka charitatívneho podujatia, zo štartovného a zo vstupného na koncerty, 2 035 eur. Rozhodli sa, že výťažok venujú Klinike detskej anestéziológie a intenzívnej medicíny UNM, ktorá poskytuje vysoko profesionálnu starostlivosť kriticky chorým deťom. Lekári i zdravotnícky personál sa do konca roka rozhodnú, […]