Čo bude ďalej s autobusovou stanicou?

Autobusová stanica, ktorú od roku 2021 prevádzkuje Martinská parkovacia spoločnosť a. s. dlhodobo chátra. Parkovacia spoločnosť sa rozhodla, že pokým nedôjde k vyhláseniu architektonickej súťaže, príprave projektu, získaniu stavebného povolenia a financií na jej obnovu, vykonajú sa dočasné riešenia. Bolo inštalovaných 16 nových lavičiek, obnoví sa osvetlenie a vymenia sa odpadkové koše. Počíta sa aj s kamerovým systémom.

Môže vás zaujať

There is no slider selected or the slider was deleted.