Národovci Štefan Marko Daxner a Ján Francisci Rimavský

Slovenská národná knižnica ukrýva vzácne dokumenty aj o rôznych osobnostiach nášho spoločenského života. Štefan Marko Daxner bol slovenský šľachtic, politik, právnik, ekonóm, publicista, národný buditeľ a spisovateľ. Patril k štúrovskej generácii. Ján Francisci Rimavský bol slovenský básnik, prozaik, prekladateľ, publicista a politik, teológ, spolupracovník Ľudovíta Štúra. Obidvaja blízko spolupracovali na určovaní našej štátnosti najmä v meruôsmich rokoch.

Môže vás zaujať

There is no slider selected or the slider was deleted.