Poradíme Vám3 Videí

Zdravotné okienko: Psoriáza

Predstavujeme vám ďalšiu z našich nových relácií. Navštívili sme s kamerou ambulanciu kožného lekára a prinášame vám odpovede na otázky týkajúce sa psoriázy. S reláciou o zdraví sa budete na našich obrazovkách stretávať pravidelne, raz do mesiaca vo štvrtok.

Právnicke okienko: Mediácia v susedských sporoch

Nadmerný hluk v bytoch, neudržiavanie poriadku v spoločných priestoroch bytových domov, domáci miláčikovia, medzigeneračné rozdiely medzi susedmi či nejasné hranice susediacich pozemkov. Aj s takýmito susedskými konfliktami sa môžeme stretávať v každodennom živote. Je vhodné tieto spory lepšie riešiť emocionálne hneď na mieste? Či je lepšie nájsť si vhodnú chvíľu na vzájomný pokojný rozhovor so […]

Čo je to mediácia?

Milí diváci, v dnešnej relácii s názvom Právnické okienko sa dozviete ako riešiť spory v rodine, medzi susedmi či v práci inak ako súdnou cestou. S tými problémami či konfliktami sa môžete obrátiť na mediátora. Konkrétne riešenie síce neponúka, ale pomáha v komunikácii medzi oboma stranami a snaží sa nájsť cestu zmierenia. O tom, čo […]