Aktuality718 Videí

Sviatok svätého Valentína sa dá osláviť aj kurzom latinsko-amerických tancov

Stredajšie (13.2.2019) ráno  si  niekoľko  záujemcov spríjemnilo krátkym kurzom latinsko-amerických tancov.  Pri príležitosti sviatku Valentína začali v Turčianskom kultúrnom stredisku s krátkymi kurzami základov tancovania. Sú určení hlavne tým, ktorí majú málo času.

Martinská divadelná verejnosť smúti za redaktorkou a metodičkou Vlastou Kunovskou

V nedeľu (10.2.2019) odišla na večnosť metodička ochotníckeho divadla a redaktora mesačníka Slovensko, Vlasta Kunovská. Zaslúžila sa o spoluprácu ochotníkov, ktorí sa divadlu venujú na dedinách s  profesionálnym Slovenským komorným divadlom. V roku 2016 jej bola udelená Cena primátora mesta Martin za celoživotnú aktívnu organizačnú a novinársku činnosť a osobnú angažovanosť v oblasti miestnej kultúry a ochotníckeho […]

Na februárovom vrútockom mestskom zastupiteľstve zložili sľub dvaja noví poslanci

V utorok (12.2.2019) popoludní sa v sobášnej miestnosti mestského úradu konalo riadne zasadnutie mestského zastupiteľstva. Hneď na úvod zložili sľub dvaja náhradníci a to  Marek Veverica a Mária Rovňáková. Prítomný bol aj viceprimátor mesta Martin Rudolf Kollár, ktorý z poverenia primátora nášho mesta Jána Danka prišiel deklarovať pokračovanie vzájomnej spolupráce.

Na zasadnutí komisie školstva sa schvaľovali žiadosti na dotácie

ZV utorok (12.2.2019) popoludní zasadala komisia školstva. Ako nás informoval predseda Bruno Horecký najdôležitejším bodom rokovania bolo rozdelenie dotácií na základe včas doručených žiadostí. Komisia v roku 2019 rozdeľovala finančné prostriedky vo výške dvadsaťtisíc eur. Žiadostí od rôznych subjektov však bolo až päťdesiat. Pri rozdeľovaní sa členovia komisie snažili uspokojiť aspoň čiastočne, čo najväčší okruh žiadateľov.

Podobne ako v roku 2018, sa aj v roku 2019 budú v MČ Priekopa venovať infraštruktúre

V minulom roku sa v MČ Priekopa opravovalo viacero komunikácií a podarilo sa aj časť nákladnej dopravy odkloniť mimo  centra mestskej časti. Prioritou poslancov  za túto mestskú časť  v tomto roku bude zfunkčnenie futbalového štadióna. Ako nám prezradil pri našom rozhovore v  piatok (8.2.2019) prezradil poslanec Stanislav Thomka budú aj viac komunikovať s občanmi. Napomôcť tomu má  nová  emailová adresa.

Primátor mesta Ján Danko privítal na pôde mesta prvú zahraničnú návštevu

V pondelok (11.2.2019) dopoludnia navštívila naše mesto delegácia z dvoch partnerských miest. Primátor mesta Ján Danko spolu  s  vedením mesta rokoval zo zástupcami holandského Hoogeveenu a Českého Jičína. Obsahom ich rokovania bolo rozvíjanie vzájomnej spolupráce.

V astronomickej pozorovateľni sa dozviete aj zaujímavosti o planétach a kométach

Pri návšteve astronomickej pozorovateľne sa od pána Ivan Šaba dozvieme vždy niečo nové a zaujímavé. Pri našej poslednej návšteve (február 2019) sme sa zamerali na planéty a kométy. Aj v priebehu roka 2019 bude možné na oblohe pozorovať tieto vesmírne objekty v zaujímavých situáciách.

Navštevníci obchodného centra sa okrem nakupovania zapojili do Valentínskej kvapky krvi

V sobou (9.2.2019) popoludní si v nákupnom centre Tulip otvorila Národná transfúzna služba svoju mobilnú jednotku. Ako sme sa presvedčili s našou kamerou najcennejšiu tekutinu prišlo darovať cukru i BMI index. Pripravený bol aj diabetológ, ktorý záujemcom poradil, ako sa správne stravovať.

Na Severe sa pripravujú inžinierské siete pre novú bytovú výstavbu

Na sídlisku Sever sa plánuje (január 2019) významná stavebná investícia. V lokalite za Záturčianskym cintorínom by sa malo v horizonte dvoch rokov postaviť niekoľko desiatok rodinných domov. Výstavba by sa mala dotknúť ulíc Severná, Východná, Bellova a Rumunskej armády. U poslankyne Zity Sekerkovej a konateľa investorskej firmy sme zisťovali viac.

S Ivanom Šabom z astronomickej pozorovateľne sme sa rozprávali o súhvezdiach

S našou kamerou sme v astronomickej pozorovateľni pri Gymnáziu Viliama Paulinyho – Tótha boli už viackrát. Ivan Šabo nám vždy zanietene porozpráva o tom, čo sa deje na hviezdnej oblohe. Pri našej poslednej návšteve (február 2019) nám priblížil súhvezdia a objekty. Aj keď sa nám hviezdna obloha môže zdať rovnaká, v jednotlivých ročných obdobiach tomu tak nie je.

Zima ešte celkom neskončila, no cestári už opravujú niektoré výtlky

Väčšina vodičov vie, ako vyzerajú pozemné komunikácie po skončení zimného obdobia. Na cestách je veľa výtlkov, ktoré musia obchádzať, ak si nechcú poškodiť svoje vozidlo. V týchto dňoch (7.2.2019) na niektorých cestách, ktoré spravuje Slovenská správa ciest prebiehajú práve opravy výtlkov.

Na poslancov za MČ Košúty čakajú v roku 2019 nové výzvy a projekty

Mestská časť Košúty je v našom meste najmenšia. Predsedu Výboru MČ Tibora Adamka sme sa pýtali (7.2.2019), aké investičné akcie si naplánovali na rok 2019. Prioritami by malo byť  pokračovanie v revitalizácii zelene, budovanie parkovísk, opravy chodníkov a doplnenie detských ihrísk. Výzvou je aj vypracovanie pravidiel pre súkromných investorov pri organizovaní kultúrnych akcií, ako je napríklad […]

Mesto Martin pozýva svojich občanov na výročie životného jubilea a uvítanie dieťaťa do života.

Mesto Martin pozýva (február 2019) všetkých Martinčanov, ktorí oslávili okrúhle jubileum  a všetky novonarodené martinské deti a ich rodičov 2018 na slávnostné prijatie  – Výročie životného jubilea a Uvítanie dieťaťa do života. Stačí, ak nahlásite svoj záujem Matričnému úradu v Martine prostredníctvom vyplnenia žiadosti a písomného súhlasu so spracovaním osobných údajov.

Záujemcovia majú dva mesiace na to, aby požiadali o dotácie z VUC Žilina

Minulý týždeň (28.1.2019) zasadali poslanci Žilinského samosprávneho kraja. Krajské zastupiteľstvo rozhodlo o vyčlenení prostriedkov na dotácie vo výške pol milóna eur. Žilinská župa rozhodla aj o zmenách v administratívnom procese pri podávaní žiadostí. Žiadatelia o dotácie to budú mať s vybavovaním potrebných náležitostí oproti minulému roku o niečo jednoduchšie.

Zabrániť vyľudňovaniu mesta Martin sa dá, treba len nájsť spoločnú reč

Štatistický úrad SR robí pravidelné zisťovania aj čo sa týka počtu obyvateľov v jednotlivých mestách Slovenska. Podľa posledných zisťovaní a počet Martinčanov od roku 2015 znižuje. K problematike sa vyjadril (január 2019) aj primátor mesta Martin Ján Danko. Je presvedčený, že takýmto prognózam je možné zabrániť aj vzájomnou spoluprácou poslancov s vedením mesta.

Martinskí mestskí poslanci rokovali aj o bezplatnom stravovaní

Na januárovom zasadnutí (31.1.2019) sa martinskí poslanci venovali aj zakomponovaniu do príslušného VZN mesta povinnosti, ktorú samospráve resp. zriaďovateľom škôl ukladá zákon z dielne vládnej koalície o bezplatnom stravovaní. Aj napriek tomu, že predškoláci majú mať od 1. januára stravu zadarmo, nejaký ten príspevok rodičia predsa len budú musieť zaplatiť.

V MČ Podháj –Stráne sa v roku 2019 budú venovať infraštruktúre

V MČ Podháj-Stráne podobne ako v ostatných častiach mesta sa aj v roku 2019 budú venovať výstavbe parkovísk, na rad príde i oprava viacerých chodníkov. Nový výbor mestskej časti, ktorej predsedá nový poslanec Tomáš Ignačák bude pokračovať v prípravách na výstavbu parkovacieho domu a prioritou je aj zriadenie zastávky MHD na konečnej.

Mestský sms infokanál ešte stále využíva málo Martinčanov

Ako nám prezradila hovorkyňa mesta Zuzana Kalmanová, zámerom mesta Martin bolo nahradiť mestský rozhlas novou modernejšou službou. SMS info kanál bol spustený v roku 2010, ako bezplatná služba pre občanov mesta Martin. V súčasnosti ju však využíva asi 3200 užívateľov. Týmto spôsobom mesto varuje pred nepriaznivým počasím, o rozmiestnení veľkokapacitných kontajnerov, či pozýva občanov na mestské kultúrne, […]

Januárové mestské zastupiteľstvo sa nieslo v konštruktívnom duchu a skončilo sa krátko poobede

Vo štvrtok (31.1.2019) sa vo veľkej zasadačke konalo prvé tohtoročné zasadnutie mestských poslancov. Na programe bolo viacero bodov, ktoré sa venovali školám a školským zariadeniam a obyčajne sa predkladajú na rokovanie koncom roka. Poslanci dali zelenú výstavbe detských jaslí v Záturčí, ale aj na návrh primátora Jána Danka odvolali náčelníka mestskej polície Igora Húsku.

V MČ Sever budú pokračovať v revitalizácii územia pri fontáne, ale aj budovať parkoviská

V MČ Sever aj tento rok (2019) budú pokračovať  v investíciách do infraštruktúry sídliska. Ako nám v zastúpení predsedu výboru mestskej časti Jozefa Krištoffyho prezradila Zita Sekerková v pláne majú predovšetkým revitalizáciu územia pri chodníkovej fontáne. Finančné prostriedky chcú vyčleniť na bezbariérový prechod pre chodcov, budovanie parkovísk,  či doplnenie hracích prvkov pre deti.

Na letisku v Tomčanoch sa konalo 2.kolo zimnej ligy hádzadiel

Klub leteckých modelárov, CVČ Kamarát a Olympijský klub Turiec zorganizovali v sobotu (26.1.2019) na letisku v Tomčanoch 2.kolo zimnej ligy hádzadiel. Súťažiaci mali desať štartov podľa štandardných česko-slovenských pravidiel. Na letisku sa predstavili najmä deti a ich rodičia, ktorí navštevujú krúžok letecký modelár.

Martinská burza platní oslovila viacero zberateľov

Minulú sobotu (12.1.2019) sa na Malej hore stretli zberatelia vinylových gramoplatní, ostatných hudobných nosičov, prehrávačov a ostatnej hudobnej techniky. Ako sme sa na podujatí presvedčili s našou kamerou všade vládla nostalgia.

Pred januárovým mestským zastupiteľstvom rokovala mestská rada

V stredu (23.1.2019) sa zišli členovia mestskej rady na svojom pravidelnom rokovaní. Okrem iného sa venovali aj nomináciám na ocenenie pre športovcov a športové kolektívy za rok 2018. Vo viacerých bodoch sa venovali školám a školským zariadeniam. Poslanci budú schvaľovať aj viaceré personálne zmeny.

Výstavba nového atletického štadióna pri Spojenej škole sa dostala do ďalšieho kola

Ako sme Vás už informovali, predseda OZ Štadión Alexander Lilge prišiel na stretnutie atletického klubu informovať o tom, ako pokračuje niekoľko ročný projekt výstavby atletického štadióna. Ako sme sa dozvedeli výstavbu zbrzdil pôvodný projekt, v ktorom projektant nerátal zo všetkými dôležitými skutočnosťami a preto  muselo dôjsť k zmene projektu. V súčasnosti (január 2019) je celý zámer na kontrole na Úrade […]

V MČ Ľadoveň, Jahodníky, Tomčany sú priority na rok 2019 jasné

Ako nám v stredu (23.1.2019) prezradil predseda tejto mestskej časti Imrich Žigo, každý  z poslancov má navrhnúť svoju osobnú investičnú prioritu, ktorej sa bude v tomto volebnom období venovať. Okrem toho by v roku 2019 radi konečne doriešili neúnosnú situáciu okolo opravy mosta na Ul. Nade Hejnej. Budú sa venovať križovatke na Ul. Na Bystričku a tento rok […]

Ešte stále sa môžete prihlásiť do komisií, ktoré zriadil primátor mesta Ján Danko

Do konca januára (31.1.2019) môžete potvrdiť svoj záujem pracovať v niektorej z komisií, ktoré zriadil primátor nášho mesta Ján Danko. Jednotlivé komisie kopírujú tie, ktoré sú zriadené pri mestskom zastupiteľstve. Primátor tak dáva možnosť každému, kto by mohol svojimi radami a nápadmi pomôcť rozvoju mesta. Ako nám v stredu (23.1.2019) prezradil Ján Danko, stretnutia členov týchto komisii bude iniciovať […]

V MČ Záturčie plánujú v roku 2019 preinvestovať až viac ako dvestopäťdesiat tisíc eur

V mestskej časti Záturčie majú v rozpočte na rok 2019 vyčlenené prostriedky vo výške  250 tisíc eur, časť z tejto sumy ušetrili v minulom roku. Ako nám v pondelok (21.1.2019) prezradil predseda výboru mestskej časti Tomáš Zanovit,  plánujú vybudovať asi päťdesiat parkovacích miest pri ZŠ na Ulici Aurela Stodolu. Pripravujú sa na rekonštrukciu starých betónových chodníkov a v pláne majú […]