Faktúry odberateľské rok 2023

10.2.2023faktury za január 2023
10.3.2023faktúry za február 2023
07.04.2023faktúry za marec 2023