Faktúry odberateľské rok 2023

10.2.2023faktury za január 2023FAKTURY na web január 2023
10.3.2023faktúry za február 2023FAKTURY na web február 2022
07.04.2023faktúry za marec 2023FAKTURY na web marec 2023
10.5.2023faktúry za apríl 2023FAKTURY na web apríl 2023
10.6.2023faktúry za máj 2023FAKTURY na web máj 2023
10.7.2023faktúry za jún 2023FAKTURY na web jún 2023
12.8.2023faktúry za júl 2023FAKTURY na web jul 2023
14.9.2023faktúry za august 2023FAKTURY na web august 2023
9.10.2023faktúry za september 2023FAKTURY na web september 2023