Mestské zastupiteľstvo mesta Martin – mimo plánu práce zo dňa 20.11.2023

PROGRAM:

  1. Otvorenie
  2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice
  3. Schválenie programu
  4. Operačný plán zimnej údržby
  5. Záver

MAteriály:
https://www.martin.sk/materialy%2Dna%2Drokovanie%2Dmestskeho%2Dzastupitelstva%2Dkonane%2D20%2D11%2D2023/ds-2485/archiv=0&p1=85025

Môže vás zaujať

There is no slider selected or the slider was deleted.