Mestské zastupiteľstvo mesta Martin 29.9.2017 – mimoriadne

Program: 1. Otvorenie 2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice 3. Schválenie programu 4. Návrh […]

Mestské zastupiteľstvo mesta Martin 20.9.2017

Program: 1. Otvorenie 2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice 3. Schválenie programu 4. Správa […]

Mestské zastupiteľstvo mesta Martin 4.9.2017

Program: BOD 1. Otvorenie BOD 2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice BOD 3. Schválenie […]

carisoprodol soma watson 350 mg

http://kelleyunthankmakeup.com/?jt=phentermine-not-sleeping&641=76

http://prajnayoga.net/?ft=valium-use-in-cats&fc5=8b

substitute valium for xanax

Mestské zastupiteľstvo mesta Martin 26.6.2017

Program: BOD 1: Otvorenie Ocenenie najúspešnejších žiakov základných škôl zriadených na území mesta Martin za […]

Mestské zastupiteľstvo 22.6.2017 – mimoriadne

Program: BOD 1. Otvorenie BOD 2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice BOD 3. Schválenie […]

Mestské zastupiteľstvo mesta Martin 29.5.2017

00:00 BOD 1.Otvorenie 00:05 BOD 2.Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice 02:30 BOD 3.Schválenie programu […]

Mestské zastupiteľstvo mesta Martin 24.4.2017

0:00 BOD 1 Otvorenie 1:43 BOD 2 Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice 2:55 BOD […]

Mestské zastupiteľstvo mesta Martin 27.3.2017

0:00 BOD 1 Otvorenie 8:57 BOD 2 Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice 10:22 BOD […]

Mestské zastupiteľstvo mesta Martin 20.2.2017

0:00 BOD1 Otvorenie 0:06 BOD 2 Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice 2:04 BOD 3 […]

Mestské zastupiteľstvo mesta Martin 30.1.2017

0:00 BOD 1 Otvorenie 0:20 BOD 2 Voľba návrhovej komisie a volebnej komisie, určenie overovateľov […]