Zastupiteľstvo7 - Počet videí

Mestské zastupiteľstvo mesta Martin 26.06.2017

Program: BOD 1: Otvorenie Ocenenie najúspešnejších žiakov základných škôl zriadených na území mesta Martin za […]

Mestské zastupiteľstvo 22.6.2017 – mimoriadne

Program: BOD 1. Otvorenie BOD 2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice BOD 3. Schválenie […]

Mestské zastupiteľstvo mesta Martin 29.5.2017

00:00 BOD 1.Otvorenie 00:05 BOD 2.Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice 02:30 BOD 3.Schválenie programu […]

Mestské zastupiteľstvo mesta Martin 24.4.2017

0:00 BOD 1 Otvorenie 1:43 BOD 2 Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice 2:55 BOD […]

Mestské zastupiteľstvo mesta Martin 27.3.2017

0:00 BOD 1 Otvorenie 8:57 BOD 2 Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice 10:22 BOD […]

Mestské zastupiteľstvo mesta Martin 20.2.2017

0:00 BOD1 Otvorenie 0:06 BOD 2 Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice 2:04 BOD 3 […]

Mestské zastupiteľstvo mesta Martin 30.1.2017

0:00 BOD 1 Otvorenie 0:20 BOD 2 Voľba návrhovej komisie a volebnej komisie, určenie overovateľov […]