Mestské zastupiteľstvo 22.6.2017 – mimoriadne

Program:
BOD 1. Otvorenie
BOD 2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice
BOD 3. Schválenie programu
BOD 4. Plnenie uznesenia č. 49/17 – Informácia o výsledkoch pracovného rokovania s PK Faktoring, s.r.o.
BOD 5. Záver

Môže vás zaujať

There is no slider selected or the slider was deleted.