Mestské zastupiteľstvo mesta Martin dňa 25.5.2023 – dokončenie z 27.4.2023

PROGRAM:

1.Rôzne

2.Interpelácie

3.Záver

Môže vás zaujať

There is no slider selected or the slider was deleted.