Plánovaný most pre peších a cyklistov zo Záturčia na Pltníky

Obyvateľov sídliska Záturčie delí od ostatných mestských častí frekventovaná štvorprúdová cesta. Na nákup do obchodných centier, napríklad v Košútoch, musia prejsť buď cez lávku, ktorá spája mestské časti Priekopu a Záturčie alebo môžu použiť most či podchod pri Fatre. Z tohto dôvodu je prioritou poslancov VMČ Záturčie vybudovať v budúcom roku novú lávku pre peších a cyklistov, ktorá by prepojila Záturčie so športovým areálom na Pltníkoch.

(Visited 215 times, 1 visits today)

Môže vás zaujať