Dopravná obhliadka prebiehala aj v MČ Sever

Aj v tejto časti kompetentní riešili nielen podnety od občanov, ale zamerali sa aj na kritické miesta v doprave, na ktoré upozorňujú samotní poslanci. Jedným z problematických miest je napr. komunikácia vedúca poza tamojšie obchodné prevádzky. Tŕňom v oku je aj ulica medzi Severom a Košútami, kde je problémov hneď niekoľko.

(Visited 68 times, 1 visits today)

Môže vás zaujať