Miestne dane budú prehľadnejšie, Mikuláš v UNM, krajskí poslanci rokovali

Na novembrovom mestskom zastupiteľstve schválili poslanci dve všeobecne záväzné nariadenia. Obe sa odčlenili od pôvodného VZN č. 76 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady z dôvodu väčšej prehľadnosti. Tradične aj tento rok zavítal do Univerzitnej nemocnice v Martine Mikuláš so svojimi pomocníkmi anjelom a čertom. Svojou prítomnosťou a najmä darčekmi potešili tých najmenších, hospitalizovaných na Klinike detí a dorastu, Psychiatrickej klinike a Neonatologickej klinike. Koncom novembra rokovali krajskí poslanci prostredníctvom videokonferencie aj o štvrtej zmene rozpočtu. Krajskí zastupitelia odsúhlasili aj možnosť spolupráce kraja pri kandidatúre mesta Žilina na Európske hlavné mesto kultúry 2026.

Môže vás zaujať

There is no slider selected or the slider was deleted.