Mesto Martin sa pripravuje na zriadenie sociálneho podniku

V máji 2018 nadobudol na Slovensku zákon o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch. Sociálne podniky poskytujú väčšinou spoločensky prospešné služby v oblasti regionálneho rozvoja a zamestnanosti. Ich cieľom je dosahovanie pozitívneho sociálneho vplyvu a to aj tým, že mnohokrát zamestnávajú znevýhodnené a zraniteľné skupiny osôb. Postupne vznikajú vo všetkých krajoch. Na novembrovom mestskom zastupiteľstve schválili poslanci zámer tohto typu podnikania aj v meste Martin. Jeho hlavnou činnosťou budú opravy a údržba budov mestského majetku a škôl.

Môže vás zaujať

There is no slider selected or the slider was deleted.