V období vegetačného pokoja je možné realizovať výrub stromov

Má to však svoje pravidlá. Obyvatelia musia o výrub stromu na verejnom priestranstve požiadať výbor mestskej časti, ktorý sa s návrhom na výrub musí stotožniť. Žiadosť o výrub potom posudzujú pracovníci mestského úradu a Štátnej ochrany prírody. Pokiaľ sa strom nachádza na súkromnom pozemku, o výrub žiada občan priamo mestský úrad. Pri schvaľovaní výrubu sa prihliada na druh a zdravotný stav dreviny a funkciu a význam pre životné prostredie.

Môže vás zaujať

There is no slider selected or the slider was deleted.