Mestské zastupiteľstvo mesta Martin-mimoriadne 16.7.2018

Môže vás zaujať