Mestské zastupiteľstvo mesta Martin dňa 3.9.2019 – prerušené

Môže vás zaujať