Zber biologicky rozložiteľného odpadu v Martine

Podľa zákona o odpadoch je obec povinná zaviesť systém triedenia biologicky rozložiteľného odpadu. V našom meste si občania z rodinných domov môžu prenajať hnedý kontajner, ktorý bude spoločnosť na zber odpadu pravidelne vyvážať. Táto nová služba je poskytovaná v rámci miestneho poplatku za zber a likvidáciu odpadu, ktorý schvaľuje mestské zastupiteľstvo.

Môže vás zaujať

There is no slider selected or the slider was deleted.