Spomienka na skvelého človeka, Miloša Kovačku

Miloš Kovačka by sa dnes dožil svojich osemdesiatich narodenín. Ide jednu z najvzdelanejších osobností súčasnej doby, ktorá vynikala mimoriadnou pokorou, hlbokou vierou neobyčajnou múdrosťou a úctou k ľuďom. Vyše 50 rokov svojho života prežil v službách Matice Slovenskej a neskôr Slovenskej národnej knižnice. Publikoval množstvo publikácií a štúdií o významných evanjelických osobnostiach. Spracoval a vydal vedecké monografie, monografické štúdie a state z oblasti histórie, kultúrnej a cirkevnej histórie, ako aj dejín knižničnej kultúry.

Môže vás zaujať

There is no slider selected or the slider was deleted.