Skončenie pracovného pomeru

V dnešnej relácii Právnické okienko si predstavíme najbežnejšie formy skončenia pracovného pomeru. Aký je postup pri skončení pracovného pomeru formou dohody, skúšobnej doby, či doby určitej? Aké podmienky platia pri ukončení pracovného pomeru týmito formami? Je dôležitý pri dohode vzájomný kompromis oboch zmluvných strán? Čo môže nastať, keď skončí doba určitá? Je potrebné, aby bola skúšobná doba v pracovnej zmluve uvedená? O týchto inštitútoch pracovného práva sme sa rozprávali s advokátom JUDr. Vladimírom Kašubom.

Môže vás zaujať

There is no slider selected or the slider was deleted.