https://youtu.be/cktElXBLQ6Y

Pracovno-právne vzťahy v mediácii

Výpoveď podaná zamestnancom, nezvládnutá bežná komunikácia medzi zamestnancom a zamestnávateľom, mobbing, bossing, škoda na majetku spôsobená pracovníkom či kolektívne vyjednávanie s odbormi. Aj tieto problematické situácie je možné riešiť v pracovných vzťahoch prostredníctvom mediátora. Pôsobenie mediátora v organizácii je dôležité aj z toho dôvodu, aby sa pracovné spory riešili mimosúdnou cestou.

Môže vás zaujať

There is no slider selected or the slider was deleted.