Okamžité skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa

Stretli ste sa v praxi so slovami hodinová výpoveď? Tento pojem nie je správny, avšak veľmi často sa spája s okamžitým skončením pracovného pomeru. Zamestnávateľ môže so zamestnancom okamžite skončiť pracovný pomer z dvoch dôvodov. Spáchanie trestného činu a závažné porušenie pracovnej disciplíny. V prípade okamžitého skončenia pracovného pomeru zohrávajú úlohu aj zástupcovia zamestnancov – odbory na pracovisku.

Môže vás zaujať

There is no slider selected or the slider was deleted.