Mestská nadácia pomohla 23 rodinám, ktoré sa ocitli v zlej životnej situácii

V júni minulého roka bola na podnet primátora Jána Danka založená nadácia Nová šanca. Jej cieľom je pomáhať jednotlivcom a rodinám, ktoré sa ocitli v zlej životnej situácii – v sociálnej, ekonomickej či existenčnej núdzi. Vďaka príspevkom sponzorov, podnikateľov, ale aj jednotlivcov sa podarili vyzbierať desiatky tisíc eur, ktoré doposiaľ pomohli 23 rodinám.

(Visited 50 times, 1 visits today)

Môže vás zaujať