V Dome charity sv. Krištofa podávajú dennodenne pomoc vo forme teplého jedla a ošatenia mnohých ľuďom bez domova, ale aj ďalším, ťažko skúšaným osobám

Rok 2022 bol pre pracovníkov charity, nielen u nás v Martine ale po celom Slovensku veľmi náročný. Nielenže neustále pomáhali ľuďom bez domova, deťom, či rodinám v zlej životnej situácii, ale po vypuknutí vojny u našich východných susedov, svoju pozornosť zamerali aj na pomoc utečencom z Ukrajiny. Tú mohli zabezpečovať aj vďaka výraznej pomoci mnohých bežných ľudí, ktorí neustále prichádzali s potravinami či oblečením. Postupne však pomoc začala prichádzať sporadickejšie a v charite robili aj nemožné, aby dokázali pomáhať „svojim“, ale aj ľuďom z Ukrajiny.

Môže vás zaujať

There is no slider selected or the slider was deleted.