Komisia školstva, vzdelávania a  mládeže sa zaoberala Koncepciou rozvoja škôl

V pondelok (17.8.2020) popoludní zasadala Komisia školstva, vzdelávania a mládeže, ktorá mala na programe body, ktoré sa týkajú Koncepcie rozvoja škôl a školských zariadení. Členovia Komisie sa okrem iného zaoberali aj informatívnymi správami o zabezpečení environmentálnej a dopravnej výchovy v školskom roku 2019/2020. Mesto Martin má i naďalej záujem podporovať na základných školách výchovu týchto dvoch prierezových tém.

Môže vás zaujať

There is no slider selected or the slider was deleted.