Ako bude vyzerať MHD po roku 2022?

Súčasná zmluva so spoločnosťou SAD Žilina, sa blíži ku koncu. Od januára 2022 plynie mestu Martin povinnosť zabezpečiť pre obyvateľov mestskú hromadnú dopravu. Zástupcovia mesta sa v spolupráci odborníkmi v súčasnosti zaoberajú tromi variantami budúcej MHD. Prvým je, aby bola doprava zabezpečená tak ako doteraz, prostredníctvom súčasného zmluvného dopravcu. Ďalšia varianta počíta s vytvorením samostatného podniku a tretia možnosť je vytvorenie spoločného podniku so spoločnosťou, v ktorej by malo mesto Martin 51% podiel.

Môže vás zaujať

There is no slider selected or the slider was deleted.