Investičné akcie mesta Martin, rekonštrukcia parkovísk, umiestnenie cyklostojanov

Ako uvádza dôvodová správa mesta Martin v roku 2019 sa zrealizovali stavby za takmer 2,5 milióna eur a v roku 2020 bol objem financií na uskutočnenie investičných zámerov viac ako 4, 1 mil. eur. Počas jesene sa zrekonštruovali v centre mesta dve parkoviská. Išlo o parkovacie miesta na Moyzesovej ulici a na ulici Milana Rastislava Štefánika. Vďaka výborným výsledkom v súťaži Do práce na bicykli získalo mesto Martin 5 cyklostojanov doplnených o verejnú cyklopumpu. Obyvatelia tak majú možnosť prostredníctvom ankety vyjadriť svoj názor, ktoré z dvoch umiestnení v centre mesta by uvítali viac.

Môže vás zaujať

There is no slider selected or the slider was deleted.