Adaptácia síce chvíľu trvá, no zakrátko sú deti v jasličkách spokojné a šťastné a spolu s nimi aj ich rodičia. Režim dňa majú pestrý a zmysluplný, zameraný na všestranný rozvoj

Už je to viac ako pol roka, čo boli v MČ Záturčie slávnostne otvorené prvé mestské jasle. Zariadenie je určené pre deti od jedného do troch rokov veku a kapacitne dokážu zabezpečiť starostlivosť o 20 detí. V súčasnosti ich navštevuje deväť detí, z ktorých najmladšie má rok a dva mesiace. O deti sa s láskou starajú vychovávateľky, spolu s vedúcou zariadenia a každý deň im pripravujú zaujímavý program zameraný na všestranný fyzický a psychický vývin dieťaťa.

Môže vás zaujať

There is no slider selected or the slider was deleted.