Americkí lektori prileteli spoza veľkej mláky, aby zdokonaľovali deti aj dospelých v anglickom jazyku

Do mesta Martin opäť po roku priletela skupina amerických dobrovoľníkov, ktorí zdokonaľovali slovenských študentov v anglickom jazyku. Centrum kresťanského vzdelávania zorganizovalo pre verejnosť na Evanjelickej spojenej škole opäť Konverzačné kurzy anglického jazyka. Išlo o výbornú formu výučby, počas ktorej mohli študenti odstrániť bariéry v komunikácii, zlepšiť výslovnosť a plynulosť cudzieho jazyka.

Môže vás zaujať

There is no slider selected or the slider was deleted.