Akademickú pôdu bude v tomto školskom roku navštevovať 2 000 študentov

V utorok odštartoval na pôde Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského za účasti vzácnych a čestných hostí akademický rok 2023/2024 . Dekanka JLF UK v Martine profesorka Andrea Čalkovská prezradila, že toto obdobie prinesie nové výzvy. V jeseni čaká fakultu návšteva zo Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo. Bude sa posudzovať aj to, či bude možné uznávať vysokoškolské diplomy aj v USA a Kanade.

Môže vás zaujať

There is no slider selected or the slider was deleted.