Za predsedu výboru mestskej časti Ľadoveň, Jahodníky, Tomčany bol zvolený Martin Kalnický

V pondelok 21.februára 2022 navždy dotĺklo srdce poslanca Imricha Žiga. Bol nielen poslancom mestského či krajského zastupiteľstva, ale aj predsedom ekonomickej komisie a vykonával aj funkciu predsedu VMČ Ľadoveň, Jahodníky, Tomčany. Keďže túto situáciu bolo potrebné riešiť, na zasadnutí výboru v pondelok 21.marca 2022 bol za nového predsedu zvolený Martin Kalnický, pre ktorého nejde o nič nové. Túto funkciu už v predchádzajúcom období vykonával a ako priblížil, jeho najväčšou ambíciou je zvýšiť informovanosť o činnosti a hospodárení výboru mestskej časti a dať väčší priestor obyvateľom pri zapájaní sa do vecí verejných.

Môže vás zaujať

There is no slider selected or the slider was deleted.