Vrútocké diškurovanie s názvom „Turčianske Benátky“

V rámci Dní mesta sa vo Vrútkach uskutočnilo podujatie s názvom Turčianske benátky. Išlo o tradičné vrútocké diškurovanie, tentoraz na tému povodne vo Vrútkach a v Martine. Nosnou bola povodeň z roku 1960, ktorá bola poslednou ničivou povodňou na tomto území. Pamätníci hovoria, že povodeň spôsobila vysoká hladina rieky Váh, ktorá už nedokázala do svojho koryta prijať a vody z rieky Turiec a tak sa vylieval do okolia. Na podujatí sa zúčastnili aj pamätníci.

(Visited 96 times, 1 visits today)

Môže vás zaujať