Vďaka veľkorysosti OZ Matka a dieťa Turca sa tri izby školského internátu Strednej priemyselnej školy zmenili na nepoznanie

Súčasťou Strednej priemyselnej školy v Martine je školský internát, ktorý využívajú aj žiaci navštevujúci iné stredné školy. Pre každého žiaka je pritom veľmi dôležité, aby mohol mimoškolský čas tráviť v peknom a dôstojnom prostredí, porovnateľnom s tým, ktoré má doma. Drvivá väčšina internátov však bola vybudovaná pred desiatkami rokov a tomu zodpovedajú aj podmienky. Aj internátne izby Strednej priemyselnej školy volajú po rekonštrukcii a na toto „volanie“ zareagovali členky OZ Matka a dieťa Turca, ktoré sa rozhodli venovať finančné prostriedky na rekonštrukciu troch izieb.

Môže vás zaujať

There is no slider selected or the slider was deleted.