Veľkí zamestnávatelia z oblasti dopravy zavítajú do SOŠD. Študentom poskytnú informácie o možnostiach uplatnenia sa na trhu práce

Stredná odborná škola dopravná v Martine organizuje v sobotu 19. februára 2022 Deň otvorených dverí. Opäť totiž nastal čas, kedy sa žiaci základných škôl rozhodujú pre štúdium na stredných školách a možno aj pre svoje budúce povolanie. Na podujatie zavíta 6 veľkých zamestnávateľov, ktorí poskytnú žiakom i študentom školy informácie o budúcom uplatnení sa na trhu práce ako aj možné pracovné príležitosti.

Môže vás zaujať

There is no slider selected or the slider was deleted.