Mestské zastupiteľstvo včera podporilo zmenu financovania pre ZŠ, MŠ a ZUŠ. Na individuálnu formu výučby v ZUŠ bolo vyčlenených menej finančných prostriedkov

Na mestskom zastupiteľstve, ktoré sa konalo včera 21. januára 2022 rokovali poslanci o financovaní ZŠ, MŠ ako aj ZUŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Martin. Poslanci schválili, že financie sa zvýšia pre školské kluby detí a na školské stravovanie. Naopak menej financií je určených pre individuálnu formu vyučovania v ZUŠ. Výšku poplatkov, ktoré uhrádzajú rodičia v ZUŠ to neovplyvní.

Môže vás zaujať

There is no slider selected or the slider was deleted.