Dopravná škola v Martine poskytuje žiakom aj vďaka projektu kvalitné podmienky pre teoretickú výučbu a prax 

Stredná odborná škola v Martine získava vďaka projektom pre 350 žiakov, ktorí tu študujú, dobré podmienky a kvalitné vzdelanie. Jedným z projektov je „Zvýšenie kvality odborného vzdelávania a prípravy na Strednej odbornej škole dopravnej“, ktorý prispôsobuje vzdelávanie tak, aby sa mohli žiaci uplatniť na trhu práce. Do pozornosti sa dávajú matematická, finančná či komunikačná gramotnosť vrátane podnikateľských vedomostí a jazykových zručností.

Môže vás zaujať

There is no slider selected or the slider was deleted.